Компютърна текстообработка и редактиране за преводачи

доц. д-р Весела Генова