Бърз контакт +359 2 9308314, +359 2 9463093
 

Ежегоден конкурс за превод на поезия от български на английски език на името на проф. Владимир Филипов

ФОНДАЦИЯ „УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА“

ОБЯВЯВА

ЕЖЕГОДНИЯ СИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА ПОЕЗИЯ
ОТ БЪЛГАРСКИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
НА ИМЕТО НА ПРОФ. ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ
afeaslogoФондация „Университетска англицистика и американистика“ (ФУАА) създаде специален фонд на името на професор Владимир Филипов, чиято цел е да съхрани спомена за него и неговия пример като един от най-изявените преводачи на поезия от български на английски език. За да изпълни тази мисия, през 2006 г. ФУАА учреди ежегоден конкурс за поетичен превод на негово име, който се ще се проведе за девети път тази година.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

1.    В конкурса могат да участват само студенти.
2.    Участниците могат да избират между две стихотворения, предложени от организаторите: „Поетът“ от Валери Петров и „Надежда“ от Валери Станков.
3.    Текстовете за превод са на разположение на интересуващите се на интернет адрес www.afeasbg.com или в Библиотечно-информационния център на катедра „Англицистика и американистика“, Ректорат, Централно крило, 5-ти етаж.
4.    Преводите трябва да се представят в три печатни екземпляра.
5.    Конкурсът е анонимен. Трите екземпляра на преведения текст трябва да бъдат поставени в плик, на който е изписано САМО „За конкурса за поетичен превод на името на проф. Владимир Филипов“. Вътре в по-малък запечатан плик кандидатите трябва да посочат трите си имена, курс, специалност, e-mail и телефон за връзка.
6.    Преводите се предават в кабинет 167, Централно крило на Ректората, 5-ти етаж, или сe изпращат на адрес: София 1504, СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Англицистика и американистика“, за поетичния конкурс. Крайният срок за предаване е 17 декември 2014 г.
7.    Журито на конкурса се състои от преподаватели от катедра „Англицистика и американистика”.
8.    Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 16 януари 2015 г. на интернет адрес www.afeasbg.com.
9.    На победителите в конкурса ще бъдат присъдени една първа награда от 250 лв. и една втора награда от 150 лв.

Желаем успех на всички участници.
От организаторите на конкурса

Конкурс за превод на поезия „Проф. Владимир Филипов“ – 2014 г.

Поетът
В памет на Николай Ников

Под прохладния навес те гледат със смях
как чудакът, на всички известен,
олюлява се, пийнал, недалече от тях
във прегръдка със прашния кестен.
Ха да тръгне – не тръгва. Ха да тръгне – не ще.
Трети път – пак възпира го нещо…
Но най-сетне под слънцето виждат го те
да пресича платното горещо
и да сяда сред тях. Смешен, да, но след ден
ще си спомня – без смях – обществото,
как е викнал на келнера: – Една бира за мен
и две кофи вода за дървото.

Валери Петров

Надежда

Дали защото много остарях
или защото му се вижда края,
мен от смъртта не ме е вече страх.
И с много обич лозето копая.
От ден на ден притегля ме пръстта.
Каквото преживях, това ми стига.
И виждам своя побелял баща
от буците ронливи как се вдига.
Той ме очаква. Той ме вика там –
да седна на небесната синия,
където с близки хора хляб ще ям
и вино със приятели ще пия.
Превалям вече своя дълъг хълм
и тръгвам подир слънцето в небето.
Щом досега един не е дошъл,
навярно там е хубаво и светло.
След мен ще се покаже някой кърт.
Във синовете мои ще се вглежда.
Спокоен съм… Ако това е смърт,
тя се нарича може би – надежда!

Валери Станков

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

 
 
%d bloggers like this: