Бърз контакт +359 2 9308314, +359 2 9463093
 

Контакт

АДРЕС:
София 1504,
бул. ”Цар Освободител”№ 15,
Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Ректорат, кабинет 167
Фондация “Университетска англицистика и американистика”

ТЕЛЕФОН:
(+359) 02 9308314, (+359) 02 9463093

Електронна поща на Фондацията: a.glavanakova@uni-sofia.bg

Банкова сметка:
Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

 
 
 

Leave a Reply

 
 
%d bloggers like this: