Бърз контакт +359 2 9308314, +359 2 9463093
 

Резултати от студентския конкурс за мемориалния грант “Д-р Калина Филипова” – 2018 г.

Foundation logo vector

Резултати от студентския конкурс

 

 за мемориалния грант

 “Д-р Калина Филипова” – 2018 г.

 

За конкурса постъпи един творчески проект.

 

Управителният съвет на ФУАА реши:

 

Мемориалният грант се присъжда на Габриела Каменова, студентка от IV курс към катедра “Англицистика и американистика”, СУ, за проекта й The Reception of James Joyce in Bulgaria (2018).

 

Честитим на носителя на Мемориалния грант „Д-р Калина Филипова”!

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

 
 
%d bloggers like this: