Резултати от студентския конкурс за мемориалния грант “Д-р Калина Филипова” – 2018 г.

Резултати от студентския конкурс    за мемориалния грант  “Д-р Калина Филипова” – 2018 г.   За конкурса постъпи един творчески проект.   Управителният съвет на ФУАА реши:   Мемориалният грант се присъжда на Габриела Каменова, студентка от IV курс към катедра “Англицистика и американистика”, СУ, за проекта й The Reception of James Joyce in Bulgaria […]