График на сесия за държавни изпити

Редовна сесия:

10 юли 2017 г. (понеделник)

Поправителна сесия:

7 септември 2017 г. (четвъртък)/ устен – 8 септември 2017 г. (петък)