MA Diploma Defence

To the attention of all MA students: The MA diploma theses defences will be held on 26 October 2018. The deadline for submitting the MA theses is 5 October 2018. For further instructions, please check the MA Defence Information page.

График на септемврийската изпитна сесия, 2018 г.

БП „АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ“ Септемврийска изпитна сесия (20.08. – 07.09. 2018г.)  Предмет/ курс Преподавател/и ауд. дата час  I курс Общество и култура на Великобритания доц. д-р Мария Пипевад-р Ирина Кюланова 243 3.09.2018 9:00– 13:00 ч. Практическа граматика –I и II ч. Доц. д-р Ал. БагашеваН. Алексиева 241 4.09.2018 10.00– 13.00 Практическа фонетика 1 и 2 част […]

График на юнската изпитна сесия, 2018 г.

БП „АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ“ Юнска изпитна сесия (11.06. – 06.07. 2018 г.) Предмет/ курс Преподавател/и ауд. дата час   I курс   Общество и култура на Великобритания доц. д-р Мария Пипева д-р Ирина Кюланова 65 21.06.2018 9 – 13 ч.. Практическа граматика – II ч. Н. Алексиева 65 22.06.2018 14  ч. Академичен и общ английски – […]

Exam session schedule

АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ – бакалаври Януарска изпитна сесия – 22 януари – 16 февруари 2018 г. Предмет/ курс Преподавател/и ауд. дата час  I курс   Академичен и общ английски език – I част гл.ас. д-р Ирена Димова гл.ас д-р Дж. Маккрийди 65 27.01.2018 10:00-13:00 ч. Английски чрез литература   гл.ас. д-р М.Димитрова 65 01.02.2018 13.00-16.30 От […]