График на юнската изпитна сесия, 2018 г.

БП „АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ“ Юнска изпитна сесия (11.06. – 06.07. 2018 г.) Предмет/ курс Преподавател/и ауд. дата час   I курс   Общество и култура на Великобритания доц. д-р Мария Пипева д-р Ирина Кюланова 65 21.06.2018 9 – 13 ч.. Практическа граматика – II ч. Н. Алексиева 65 22.06.2018 14  ч. Академичен и общ английски – […]