График на септемврийската изпитна сесия, 2018 г.

БП „АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ“ Септемврийска изпитна сесия (20.08. – 07.09. 2018г.)  Предмет/ курс Преподавател/и ауд. дата час  I курс Общество и култура на Великобритания доц. д-р Мария Пипевад-р Ирина Кюланова 243 3.09.2018 9:00– 13:00 ч. Практическа граматика –I и II ч. Доц. д-р Ал. БагашеваН. Алексиева 241 4.09.2018 10.00– 13.00 Практическа фонетика 1 и 2 част […]