Lecture: “Top-down Multiculturalism versus Multiculturalism from Below” by Sneja Gunew, Professor Emerita University of British Columbia, Vancouver, Canada

Lecture on May 29th Monday 12.15-1.15, rm 243 “Top-down Multiculturalism versus Multiculturalism from Below” by Sneja Gunew, Professor Emerita University of British Columbia, Vancouver, B.C. Canada Sneja Gunew (FRSC) B.A. (Melbourne), M.A. (Toronto), Ph.D. (Newcastle, NSW) has taught in England, Australia and Canada. She has published widely on multicultural, postcolonial and feminist critical theory and […]

Провеждане на електронни анкети със студентите от ФКНФ

След направеното проучване на студентското мнение през учебната 2015/2016 г. и във връзка с изискванията на Процедурата за атестиране на преподавателите в СУ, от учебната 2016/2017 г. във Факултета по класически и нови филологии се въвежда редовно задължително проучване на студентското мнение за качеството на образователния процес в отделните дисциплини в системата E-Learn. МАГИСТРИ Анкетите […]

Климентови дни 2016 г. – събития, организирани от катедра “Англицистика и американистика”

В рамките на тазгодишните Климентови дни, катедра “Англицистика и американистика” има удоволствието да ви покани на следните събития: 16 ноември 2016 г. 18.00.  Представяне на стихосбирката на проф. Александър Шурбанов  Предслънце ( Foresun)  – на английски и български език. Съвместно с изд. “Скалино”. Книгата ще представи д-р Любомир Терзиев. Библиотечно-информационен център по британистика и американистика, […]