Конкурс за студентска мобилност по Eразъм+ за академична 2016-17 г. Катедра „Англицистика и американистика“

travel

КАЛЕНДАР:

На 9 март (сряда) от 16:00 ч. в Британската библиотека ще се проведе среща със завърнали се студенти по програма „Еразъм+“ от катедра „Англицистика и американистика“. Поканени са всички, които имат интерес да научат повече за програмата от своите колеги.
От 2 март до 12:00 ч. на 14 март 2016 г. се подават документи по електронен път на адрес http://erasmus.uni-sofia.bg
На 16 март (сряда) от 16:00 ч. в кабинет 172 ще се проведе интервюто с кандидатите.

Имате право на избор между следните университети:

1. France, Université Charles de Gaulle Lille III: 2 places, 9 months each (Language Acquisition) – MA, BA; French – B2.
2. France, Universite Lyon 2: 3 places, 10 months (Modern Languages), BA, MA; French – B1
3. Germany, Universitaet des Saarlandes (Modern Languages, English): 5 places, 6 months each – BA, MA, PhD; German – B1
4. Germany, University of Bamberg (Languages and Phil. Sciences), 2 places, 5 months or 1 place, 10 months; BA, MA, PhD; German – B1/B2
5. Germany, Universität zu Köln (Languages and Phil. Sciences), 2 places, 6 months each, BA, MA, German – B1
6. Spain, Universidad de Murcia, Modern languages (English), 3 places, 9 months each – BA, MA, PhD; Es – B1
7. Spain, Universidad de Zaragoza (Languages and Phil. Sciences), 3 places, 9 months each (Languages and Philosophical Sciences) – BA; Spanish – B2
8. Spain, Universidad de Valencia, Translation, Interpretation (English), 3 places, 5 months each – BA; Spanish – B1/B2
9. Portugal, Universidade de Lisboa (General and Comparative Literature), 2 places, 5 months, General and Comparative Literature, MA, PhD; Portuguese – B1
10. Czech Republic, Masaryk University (Brno), Modern EC languages (English), 2 places, 10 months, BA, MA
11. Slovakia, University of Kosice, 2 places, 6 months each, BA, MA, PhD, Slovak – A1
12. Poland, The State University of Applied Sciences in Elblag, Languages (English), 2 places, 2 months each; PL – B1
13. Finland, University of Oulu, Languages and Philosophical Sciences, Languages and Philosophical Sciences, 1 place, 5 months, BA, MA
14. Ireland, St. Patrick’s College of Dublin City University (Humanities), 2 places, 4 months, BA, MA, PhD
15. Great Britain, De Montfort University, 2 places, 10 months, BA, IELTS 6 or TOEFL 83

ИЗИСКВАНИЯ

към студентите и докторантите от катедра „Англицистика и американистика“ при кандидатстване за мобилност по Програма Еразъм+:

1. Могат да кандидатстват студенти от бакалавърската програма, магистри (ако не са в последния семестър на обучението си) и докторанти, според подписаните договори със съответните университети.

2. Студентите, които кандидатстват в първи курс, трябва да имат два успешно завършени семестъра към момента на заминаването си.

3. Студентите в трети курс, които ще осъществят мобилността си в четвърти курс, е желателно да го направят през зимния семестър, за да могат да вземат преподавателската си практика през летния семестър.

4.Студенти в четвърти курс към момента на кандидатстване, които имат намерение да продължат обучението си в магистърска програма във факултета, могат да кандидатстват за мобилност през следващата академична година, като в електронното заявление за регистрация по Еразъм (http://erasmus.uni-sofia.bg) трябва да изберат степен на обучение „Магистър“ – т.е. степента по време на провеждане на мобилността.

5. Студентите, кандидати за мобилност за обучение по програма Еразъм+, трябва да имат среден успех от началото на следването до момента, не по‐нисък от много добър (4,50). Невзетите изпити се считат за слаб (2.00).

6. Докторантите представят заповед за зачисляване и писмо от научния ръководител, от което е видно, че мобилността по Еразъм+ е съгласувана с ръководителя.

7. Студенти могат да кандидатстват за две мобилности в рамките на една ОКС, стига общият им срок да не надхвърля 12 месеца. 

8. Студенти могат да кандидатстват по договори за мобилност, свързани със специалност, различна от тяхната. Те ще бъдат класирани след кандидатите от съответната специалност.

9. При избора на университет е желателно да се запознаете с предлаганите курсове на обучение и да установите дали има сходство с курсовете , които бихте пропуснали по време на отсъствието си. Ако изучаваните курсове се различават съществено от задължителните курсове по Учебен план, ще се наложи да ги вземете при завръщането си. Избираемите курсове могат да бъдат заменяни от други курсове, без да е необходимо сходство.

10. Регистрацията на кандидатите се извършва електронно на адрес http://erasmus.uni-sofia.bg до 12:00 ч. на 14 март 2016 г., като прилагат мотивационно писмо на английски език и уверение за среден успех от началото на следването си (издава се безплатно от Учебен отдел за студенти, кандидатстващи по Еразъм+). Всички регистрирали се студенти се явяват на интервю на 16 март от 16:00 ч. в ст. 272. 

За въпроси: Емилия Славова: eslavova@gmail.com. В момента д-р Славова е в отпуск и се замества от Георги Няголов: georgeniagolov@gmail.com, приемно време – четвъртък, 12-14, кабинет 232.

Тук можете да прочетете подробните критерии за кандидатстванеKriterii

и да проверите месечните грантове за съответната страна: Grant – students 2016.

 

 

Общи условия за кандидатстване за студентска мобилност по програма Еразъм+

 

 

  1. Кандидатстването става през портала https://erasmus.uni-sofia.bg/. Той ще остане отворен до 12:00ч. на 14 март 2016.
  2. За кандидатстването са необходими мотивационно писмо и уверение за успех, които се качват в електронен вид на платформата.
  3. Кандидатите трябва да са студенти, които към момента на кандидатстване са записани в СУ за получаване на ОКС „Бакалавър“, „Магистър“ или „Доктор“, независимо от формата на обучение и да имат студентски права. Студентите и докторантите, които желаят да участват в програма Еразъм +, трябва да имат студентски права към момента на кандидатстване и за цялостния период на мобилността през академичната 2016-2017 г.
  4. Докторантите, които желаят да кандидатстват за мобилност следва да се информират от Еразъм отговорника на специалността за договорите, които допускат докторантска мобилност.
  5. Кандидати в последна година на бакалавърска програма, които възнамеряват да ползват мобилност след зачисляването си в ОКС „магистър“ кандидатстват като „магистри“
  6. Кандидатите трябва да имат минимален успех от обучението си в СУ „Св. Климент Охридски“ – Мн. добър (4.50), за което прилагат уверение за успех. За бакалаври и магистри се взема средния успех до момента на кандидатстването за мобилността. За новозаписани (през месец февруари 2016 г.) магистри се взема успеха, с който кандидатът е приет в съответната Магистърска програма. За докторанти се взема среден успех от приемните изпити.
  7. Всеки кандидат има право на максимум 12 месеца мобилност по програма Еразъм+ (общо обучение и практика) за всяка ОКС – бакалавър, магистър, докторант. Не се допуска едновременно провеждане на мобилност с цел обучение и мобилност с цел практика по програма Еразъм+.
  8. Студенти и докторанти могат да кандидатстват по договори на специалности, различни от тяхната собствена. В този случай те ще бъдат одобрявани само ако няма подходящи кандидати от специалността
  9. Справка за размера на индивидуалните грантове за 2016-2017
Приемаща държава месечна ставка

(в евро)

Група 1

 

Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Финландия, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия 500
Група 2

 

Белгия,  Чехия,  Германия,  Гърция, Испания, Хърватска, Кипър, Люксембург,  Холандия, Португалия, Словения, Исландия, Турция 500
Група 3

 

Естония, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Македония 450

 

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

 

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>