Kонкурс за студентски практики по ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ за 2016 / 2017 г.

О Б Я В А
за провеждане на конкурс
за студентски практики по
ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+
за 2016 / 2017 г.

Уважаеми студенти и докторанти,

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2016/2017 година.
Детайлна информация относно възможностите за провеждане на практики, условията за кандидатстване и необходимите документи, са публикувани на уеб-сайта на СУ „Св. Климент Охридски“: (www.uni-sofia.bg) – Международна дейност – Еразъм+ – Практики

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/mezhdunarodna_dejnost/programa_eraz_m/praktiki

Краен срок за кандидатстване: 17 юни 2016 г., 17:00 ч.

 
 

Share this Post 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

 

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>