Стаж по превод – 30 ч.

доц. д-р Весела Генова, доц. д-р Зелма Каталан

Дисциплината „Стаж по превод“ има за цел да осигури практическо приложение на придобитите в хода на обучението в Магистърска програма „Превод“ знания и умения в реална работна среда. Стажът се провежда в рамките на 1 седмица без прекъсване, 5 работни дни по 6 часа, в преводаческа агенция, като по този начин се осигурява пълно потапяне в професионалната среда на преводача. Студентите изпълняват разнообразни преводачески, редакторски и организаторски задачи.

Оценяване: отчети за стажа и характеристика от агенцията 30%, зададени от агенцията преводи 70%

%d bloggers like this: