Начало на летния семестър 2021-2022

  • ПРИСЪСТВЕНО В ОНЛАЙН СРЕДА ще започне летният семестър на учебната 2021/2022г. за всички специалности от факултета – решение на Деканския съвет на ФКНФ.

При промяна на обстановката оставаме в готовност да се завърнем към нормално присъствено обучение.

%d bloggers like this: