Кандидатстудентски курсове по английски език за Софийския университет

Image result for курсове по английски езикСУ „Св. Климент Охридски“

Подготовка за кандидатстудентски изпит по английски език

2017-18 г.

 

 • Подготвителен курс (120 учебни часа, 20 седмици). Цена 660 лв. (при заплащане на две вноски 360 + 330 = 690 лв.), учебни материали: 39.70 лв.

 

започва                                                                                свършва

8 октомври (неделя) – 9.00-13.30 ч.                     4 март 2018 г. (без 24 и 31 декември)

 

 

 • Подготвителен курс (60 учебни часа, 10 седмици). Цена – 360 лв., учебни материали – 34.70 лв.

 

     започва                                                                            свършва

 • 15 октомври (неделя) – 14.00-18.30 ч.          17 декември 2017 г.
 • 4 ноември (събота) – 14.00-18.30 ч.              27 януари 2018 г. (без 25 ноември; 23 и 30 декември)
 • 7 януари 2018 г. (неделя) – 14.00-18.30 ч.    11 март 2018 г.
 • 10 март 2018 г. (събота) – 14.00-18.30 ч.      19 май 2018 г. (без 7 април – Великденски

                                                                                       празници)

 

Двата вида подготвителни курсове са идентични по съдържание, като в по-краткия материалът е сгъстен. И в двата се разработват тестовете от книжките на издателство „Просвета“ SUATEFL – Five Real Tests, които се закупуват при започването на курса. Работи се задължително с книжки № 5, 6 и 7. Останалите са препоръчителни за самостоятелна работа и допълнителни упражнения в час.

Специално разработеният за курсовете набор от уроци и упражнения е събран в помагало, което се продава на всеки курсист преди първото занятие заедно с книжките.

Прави се систематичен преговор на необходимата за изпита граматика и се надгражда над преподаденото в училище. Развиват се умения за четене с разбиране, обогатяване на лексическия запас, писане на диктовки, писане на есе, усвояване на формата на изпита. В 120-часовия курс периодично се правят и тестове за установяване на напредъка на курсиста.

 

 • Тренировъчен курс с реални изпити (24 учебни часа, 4 дни) Цена: 162 лв.

 

 1. 26, 27, 28, 29 декември 2017 г. (вторник – петък)                   9.00-13.30 ч.
 2. 3, 4, 5, 6 февруари 2018 г. (събота – вторник)                        9.00-13.30 ч.
 3. 5, 6, 7, 9 април 2018 г. (Великденски празници)                     9.00-13.30 ч.
 4. 5, 6, 12, 13 май 2018 г. (два последователни уикенда)          9.00-13.30 ч.

 Курсът представлява симулация на приемния изпит (4 занятия по 6 часа), с поставяне на оценка плюс обсъждане на резултатите. Работи се с реалните изпити на СУ от предходните 4 години, които не са публикувани. Занятията се състоят от първа част, която следва сценария на изпита, и втора, в която преподавателят анализира и обяснява допуснатите грешки. След всеки тест кандидатите получават оценка по изпитната скала.

 Внимание: при възможност и проявен интерес ще бъдат проведени курсове и на други дати през учебната 2017-2018 г. За актуализирана информация се обаждайте на посочените по-долу телефони и следете сайта ни.

Обучението се провежда от преподаватели от катедра „Англицистика и американистика в СУ Св. Климент Охридски“.

Справки и записване: София, СУ „Св. Климент Охридски”, бул. „Цар Освободител” 15,                                         Централно крило, ет. 5, каб. 167;

тел.:  9308-314; 02-946-30-93

Моб. тел.: 0889- 057-616

МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ, ЗА ДА ЗАПАЗИТЕ МЯСТОТО СИ В ЖЕЛАНИЯ КУРС ПРЕДИ ДА ЗАПЛАТИТЕ СУМАТА.

Следете за актуална информация на:

https://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/

http://fb.me/AcademicFoundationForEnglishAndAmericanStudies

 Банкова сметка за превод на таксите:

 Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF Уникредит Булбанк

(Moля, посочвайте името на курсиста;  основание за плащане: наименованието на курса)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *