Мисия

 

Foundation logo vector

ФОНДАЦИЯ “УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА” /ФУАА/ насърчава и подпомага научните изследвания в областта на англицистиката и американистиката в България като съдейства за провеждането на научни конференции и семинари и осигурява частична подкрепа при отпускане на стипендии за студенти.

Тя координира усилията на специалистите по английски език, английска и американска литература и култура в страната. ФУАА провежда заедно с някои от водещите издателства в страната и ежегоден конкурс за млади преводачи-англицисти и американисти. Образователният център на ФУУА съдейства за качествено обучение по английски език.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *