Последни тренировъчни курсове за изпита по английски език в СУ за 2019 г. през юни

Тренировъчен курс – 24 учебни часа, 4 дни: 1, 2, 3 и 4 юни 2019

  • Тренировъчен курс (24 учебни часа, 4 дни) Цена: 170 лв.

Тренировъчните курсове предлагат:

  • Работа по тестови материали от последните реални изпити, които все още не са публикувани.
  • Симулация на приемния изпит по сценария за провеждането му.
  • Подробни обяснения по всеки от направените изпитни варианти.
  • Оценка според изпитната скала на Софийския университет.

Всеки курсист получава:

  • Възможност за трениране на уменията си по английски език в реална изпитна среда с измерване на времето за всеки елемент от изпита.
  • Ясна представа за процедурата, по която се провежда изпита.
  • Допълнителни обяснения по основни въпроси свързани с необходимата лексика и граматика за постигане на високи изпитни резултати.
  • Указания и препоръки за написване на есето/съчинението и за критериите, по които то се оценява.
  • Конкретна оценка на достигнатото ниво на подготовката си за изпита по английски език в Софийския университет.

Всички курсисти, посещавали 20-седмичен или 10-седмичен подготвителен курс получават 5%  отстъпка при записване за тренировъчен курс.

Курсовете се провеждат в четири последователни дни през ученическите ваканции или в два последователни уикенда от 9.00-13.30 ч. или от 14.00-18.30 ч.

Справки и записване:

тел. 0889057616;

Следете за актуална информация за конкретните дати и часове на курсовете на: https://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/

Както и във Фейсбук: Фондация “Университетска Англицистика и Американистика – ФУАА”: https://www.facebook.com/AcademicFoundationForEnglishAndAmericanStudies/

Банкова сметка за превод на таксите:

Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

Задължено лице: трите имена на участника в курса

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *