Юридически английски език

legal english

ФУАА предлага богат спектър от възможности за обучение по юридически английски език:

  • Обучение по юридически английски за българи по системата Legal English for Bulgarian Professionals 
    Курсът изследва съпоставително правната терминология на български и английски в следните области: обща теория на държавата и правото, устройство на съдебната система, административно, трудово, наказателно, гражданско, търговско, конкурентно право и право на Европейския съюз. Курсът може да се проведе в един модул от 60 учебни часа (2 х 90 минути седмично за 15 седмици), или да се раздели на два модула по 30 учебни часа. Цена за целия курс: 360 лв.; за един модул: 220 лв.  В допълнение към традиционната, изцяло присъствена форма на обучение, ФУАА предлага също хибридна форма от 80 учебни часа (седмично по 90 минути дистанционна подготовка във виртуална среда за обучение и онлайн контакт с преподавателя плюс 90 минути упражнение на наученото посредством учебни игри и симулации). Цена на курса 360 лв.
  • Обучение по юридически английски език и подготовка за International Legal English Certificate 
    Курсът подготвя за работа или обучение в англоезична среда и запознава курсистите със терминологията на общото право, като се фокусира върху следните теми: корпоративно право, договорно право, трудово право, имуществено право, право на интелектуалната собственост, обезпечения, особени залози, отношения между кредитор и кредитополучател, конкурентно право, международно частно право. Курсът може да се проведе в един модул от 90 учебни часа (2 х 90 минути седмично за 23 седмици), или да се раздели на три модула по 30 учебни часа. Цена за целия курс: 580 лв.; за един модул: 360 лв.
  • Корпоративно обучение по юридически английски език 
    Този вид курс се разработва специално за клиента и се съобразява изцяло с неговите конкретни нужди. Организацията на обучението също може да се съобрази изцяло с потребностите и приоритетите на клиента, като занятията могат да се провеждат в зала на ФУАА или на място при клиента. Цена по договаряне.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *