Юридически английски език

legal english

ФУАА предлага богат спектър от възможности за обучение по юридически английски език:

  • Обучение по юридически английски за българи по системата Legal English for Bulgarian Professionals
    Курсът изследва съпоставително правната терминология на български и английски в следните области: обща теория на държавата и правото, устройство на съдебната система, административно, трудово, наказателно, гражданско, търговско, конкурентно право и право на Европейския съюз.  60 учебни часа. Цена за целия курс: 360 лв.; за един модул: 220 лв. ФУАА предлага също хибридна форма от 80 учебни часа (седмично по 90 минути дистанционна подготовка във виртуална среда за обучение и онлайн контакт с преподавателя плюс 90 минути упражнение на наученото посредством учебни игри и симулации). Цена на курса 360 лв.

 

Leave a comment

%d bloggers like this: