Интензивен 10-дневен кандидатстудентски курс по английски език по време на коледната ваканция

Кратък подготвителен курс (60 учебни часа, 10 седмици, през коледната ваканция 2019-2020 по 6 учебни часа с почивка от 30 минути) Цена: 420 лв., с включени учебни материали – два броя учебни помагала и допълнителна папка с упражнения (съкратен вариант) Таксата се внася по банков път в сметката дадена по-долу. Справки и записване: тел. 0889 057 […]

Подготовка за кандидатстудентски изпит по английски език в СУ “Св. Климент Охридски”

Продължава записването за подготвителните 20-седмични и 10-седмични курсове. събота от 9 до 13:30 или от 14 до 18:30 неделя от 9 до 13:30 или от 14 до 18:30 Всички курсове се водят от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски”. Обучението се осъществява в групи от по 10-12 души. Курсовете са […]