Резултати от студентския конкурс за мемориалния грант “Д-р Калина Филипова” – 2018 г.

Резултати от студентския конкурс    за мемориалния грант  “Д-р Калина Филипова” – 2018 г.   За конкурса постъпи един творчески проект.   Управителният съвет на ФУАА реши:   Мемориалният грант се присъжда на Габриела Каменова, студентка от IV курс към катедра “Англицистика и американистика”, СУ, за проекта й The Reception of James Joyce in Bulgaria […]

Резултати от конкурса за поетичен превод „Проф. Владимир Филипов“ – 2017 г.

Резултати от конкурса за поетичен превод „Проф. Владимир Филипов“ – 2017 г. За конкурса постъпиха двадесет и четири превода на предложените от организаторите стихотворения. Журито в състав проф. дфн Евгения Панчева, доц. д-р Мария Пипева и Андрей Филипов реши:       Първа награда (250 лева) се присъжда на: Весела Мариян Стефанова, студентка от втори […]

КОНКУРС ЗА МЕМОРИАЛНИЯ ГРАНТ “Д-Р КАЛИНА ФИЛИПОВА” 2018 г.

   Конкурс за мемориалния грант “д-р Калина Филипова” ФОНДАЦИЯ “УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА” обявява КОНКУРС за МЕМОРИАЛНИЯ ГРАНТ “Д-Р КАЛИНА ФИЛИПОВА” за 2018 г. Катедрата по англицистика и американистика към СУ “Св. Климент Охридски” и Фондация „Университетска англицистика и американистика” – съвместно с дарителите от САЩ и Великобритания – учредиха специален мемориален фонд на името на […]

КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА ПОЕЗИЯ ОТ БЪЛГАРСКИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА ИМЕТО НА ПРОФ. ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ – 2017 г.

  ФОНДАЦИЯ „УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА“   ОБЯВЯВА   ЕЖЕГОДНИЯ СИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА ПОЕЗИЯ ОТ БЪЛГАРСКИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА ИМЕТО НА ПРОФ. ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ 2017 г.    Фондация „Университетска англицистика и американистика“ (ФУАА) създаде специален фонд на името на професор Владимир Филипов, чиято цел е да съхрани спомена за него и неговия […]

Кандидатстудентски курсове по английски език за Софийския университет

СУ „Св. Климент Охридски“ Подготовка за кандидатстудентски изпит по английски език 2017-18 г.   Подготвителен курс (120 учебни часа, 20 седмици). Цена 660 лв. (при заплащане на две вноски 360 + 330 = 690 лв.), учебни материали: 39.70 лв.   започва                              […]

Резултати от студентския конкурс за мемориалния грант “Д-р Калина Филипова” – 2017 г.

Резултати от студентския конкурс    за мемориалния грант   “Д-р Калина Филипова” – 2017 г. За конкурса постъпиха четири творчески проекта.   Журито в състав проф. дфн Евгения Панчева, доц. д-р Мария Пипева, доц. д-р Александра Главанакова реши:   Мемориалният грант (1 000 лева) се присъжда на:   Радостина Василева Куманова, студентка към катедра “Англицистика […]

Резултати от конкурса за поетичен превод “Проф. Владимир Филипов” – 2016 г.

За конкурса постъпиха десет превода на предложените оторганизаторите стихотворения. Журито в състав проф. дфн Евгения Панчева, доц. д-р Мария Пипева и Андрей Филипов реши: Първа награда не се присъжда. Втора награда (150 лева) се присъжда на: Десислава Костадинова Николова, студентка в магистърска програма „Преводач-редактор“, Факултет по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“, за превода […]

Конкурс за мемориалния грант “д-р Калина Филипова”

    Конкурс за мемориалния грант “д-р Калина Филипова” ФОНДАЦИЯ “УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА” обявява КОНКУРС за МЕМОРИАЛНИЯ ГРАНТ “Д-Р КАЛИНА ФИЛИПОВА” Катедрата по англицистика и американистика към СУ “Св. Климент Охридски” и Фондация „Университетска англицистика и американистика” – съвместно с дарителите от САЩ и Великобритания – учредиха специален мемориален фонд на името на д-р Калина […]

Конкурс за превод на поезия от български на английски език на името на проф. Владимир Филипов – 2016

ФОНДАЦИЯ „УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА“   ОБЯВЯВА   ЕЖЕГОДНИЯ СИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА ПОЕЗИЯ ОТ БЪЛГАРСКИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА ИМЕТО НА ПРОФ. ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ     Фондация „Университетска англицистика и американистика“ (ФУАА) създаде специален фонд на името на професор Владимир Филипов, чиято цел е да съхрани спомена за него и неговия пример като […]

Резултати от конкурса за поетичен превод „Проф. Владимир Филипов“ – 2015 г.

За конкурса постъпиха десет превода на предложените от организаторите стихотворения. Журито в състав проф. д-р Евгения Панчева, доц. д-р Мария Пипева и Андрей Филипов реши: Първа награда не се присъжда. Втора награда (150 лева) се присъжда на: Десислава Костадинова Николова, студентка от първи курс в магистърска програма „Преводач-редактор“, Факултет по славянски филологии на СУ „Св. […]