CFP International Conference “Traditions and Transitions” dedicated to the 90th anniversary of the Department of English and American Studies at Sofia University and the 130th anniversary of Sofia University “St. Kliment Ohridski”

TRADITIONS AND TRANSITIONS 28-29 September 2018 SOFIA, BULGARIA  DEPARTMENT OF ENGLISH AND AMERICAN STUDIES SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI” Call for papers The Department of English and American Studies at Sofia University “St. Kliment Ohridski” invites scholars to submit proposals for the international conference Traditions and Transitions – to be held in Sofia, Bulgaria. The […]

Протоколи от държавните изпити 10-11 юли 2017 г.

ПРОТОКОЛ ДИ НОВ ФОРМАТ ЮЛИ 2017 ПРОТОКОЛ ДИ СТАР ФОРМАТ ЮЛИ 2017

International conference “Visual Worlds: The Aesthetics and Politics of Affect”

The conference VISUAL WORLDS: THE AESTHETICS AND POLITICS OF AFFECT will bring together international scholars from diverse fields of the humanities such as literary studies, cultural studies, film studies, material culture studies, and social science to discuss interdisciplinary and cross-cultural approaches to visually immersive social and cultural environments (media, urban settings, virtual reality, performance, and digital culture). Discussions will […]

Lecture: “Top-down Multiculturalism versus Multiculturalism from Below” by Sneja Gunew, Professor Emerita University of British Columbia, Vancouver, Canada

Lecture on May 29th Monday 12.15-1.15, rm 243 “Top-down Multiculturalism versus Multiculturalism from Below” by Sneja Gunew, Professor Emerita University of British Columbia, Vancouver, B.C. Canada Sneja Gunew (FRSC) B.A. (Melbourne), M.A. (Toronto), Ph.D. (Newcastle, NSW) has taught in England, Australia and Canada. She has published widely on multicultural, postcolonial and feminist critical theory and […]

График на сесия за държавни изпити

Редовна сесия: 10 юли 2017 г. (понеделник) Поправителна сесия: 7 септември 2017 г. (четвъртък)/ устен – 8 септември 2017 г. (петък)  

Разписание за летен семестър 2016/2017

Angliiska_2016-17_Leten_V2

Провеждане на електронни анкети със студентите от ФКНФ

След направеното проучване на студентското мнение през учебната 2015/2016 г. и във връзка с изискванията на Процедурата за атестиране на преподавателите в СУ, от учебната 2016/2017 г. във Факултета по класически и нови филологии се въвежда редовно задължително проучване на студентското мнение за качеството на образователния процес в отделните дисциплини в системата E-Learn. МАГИСТРИ Анкетите […]

Климентови дни 2016 г. – събития, организирани от катедра “Англицистика и американистика”

В рамките на тазгодишните Климентови дни, катедра “Англицистика и американистика” има удоволствието да ви покани на следните събития: 16 ноември 2016 г. 18.00.  Представяне на стихосбирката на проф. Александър Шурбанов  Предслънце ( Foresun)  – на английски и български език. Съвместно с изд. “Скалино”. Книгата ще представи д-р Любомир Терзиев. Библиотечно-информационен център по британистика и американистика, […]

Защити на магистърски тези

Дата: 31 октомври 2016 г. Зала 2 Начало: 10.00 ч.

B.A. Schedule of Classes Winter 2016/17

Английска филология_разписание

%d bloggers like this: