B.A. Schedule of Classes Summer 2015/16

Schedules-Summer-2015-2016

Ретроспекции към специалност “Английска филология”

Климентови дни 2015 г. Катедра „Англицистика и американистика”

Публична лекция на доц. д-р Александра Багашева на тема Да  сложим ръка на образността в езика. 17.11.2015 г., 18.00 часа, зала 2.   Представяне на книгата Адам Бийд от Джордж Елиът в превод от проф. Весела Кацарова. 19.11.2015 г., 18.30 часа, зала 2.   Представяне на романа на гл.ас.д-р Aнгел Игов Кротките. 24.11.2015 г., 18.00 часа, …

Bernard O’Donoghue Lectures

Катедра “Англицистика и американистика” има удоволствието да ви покани на две събития, част от програмата на гостуването на ирландския медиевист и поет проф. Бърнард О’Донахю през тази седмица: Вторник, 20 октомври 2015 г.,10.00. “The Appeal of Chaucer.” Лекция в 243 ауд. Четвъртък, 22 октомври 2015 г ., 16.30. Поетично четене. В Британската библиотека. “The Irish …

INVITATION

The Erasmus+ team at the Department of English and American Studies have the pleasure of inviting you to a public lecture by Dr. Olga Dontcheva-Navratilova and Dr. Renata Povolná, Masaryk University, Brno, Czech Republic Monday, Oct 19th, 18:00 p.m., r. 243     EDUCATING FUTURE TEACHERS OF ENGLISH IN THE CZECH REPUBLIC The first part …

“IRELAND AND EUROPE: CULTURAL AND LITERARY ENCOUNTERS”

Organised by the Department of English and American Studies, Sofia University “St. Kliment Ohridski” Sponsored by: Sofia University Science and Research Fund Academic Foundation for English and American Studies Embassy of Ireland in Bulgaria   15th – 16th JUNE, 2015 New Conference Hall Opening: 15th June, 9:30 a.m.   “Ireland and Europe: Cultural and Literary …

Alexandra Glavanakova. Posthuman Transformations: Bodies and Texts in Cyberspace. Sofia: Sofia University Press. 2014. ISBN 978-954-07-3869-7.

     In Posthuman Transformations: Bodies and Texts in Cyberspace (Sofia        University Press, 2014) Dr. Alexandra Glavanakova explores the re/positioning of  the human body and the evolution of the textual body in technological culture.  Through the examination of a selection of fictional texts – both print and computer-  mediated – an extensive …

Nicoleta Cinpoes, The “Part” and the “Parcel”: Performing Hamlet in the first decade of the New Millennium

“Ролята” и “контекстът”: Хамлет през първото десетилетие на новото хилядолетие, публична лекция на д-р Николета Чинпоеш, Устърски университет, Великобритания Лекцията се проведе на 4 декември, четвъртък, от 15.00 часа в Нова конферентна зала, Северно крило, Ректорат на СУ Резюме на английски език: Much has changed in Europe since the euphoria of the early nineteen-nineties of …

Georgi Kapriev, The Philosophy in Hamlet – The Hamlet Philosophy

The text of the lecture was published in Култура (Culture) Magazine Философията в Хамлет – философията-Хамлет Кураж за това размишление ми дават три позиции, заявени на Шекспировия семинар[1]. Най-напред е афоризмът на Александър Шурбанов: „Шекспир няма, съществува текстът Шекспир”. С него кореспондира Евгения Панчева, гледаща Хамлет като пиесата, в най-висока степен допускаща, че и изискваща …

Кръгла маса „Българският Хамлет” и Творческо ателие „Да бъдем или не – това се пита!“

Кръгла маса „Българският Хамлет” Нова конферентна зала, Ректорат на СУ „Българският Хамлет” продължи серията от лекции, започнала в рамките на семинара „Какъв ни е „Хамлет” в началото на 2014 г. Кръглата маса провокира дискусия върху преводната и театрална рецепция на „Хамлет”, както и върху преподаването на пиесата в България. С доклади и изказвания по темите …

%d bloggers like this: