Covid19 measures at the Department of English and American Studies

КОВИД19 МЕРКИ В КАТЕДРАТА ПО АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА

 1. Как ще се провеждат учебните занятия през зимния семестър на 2020/21 година?

Съгласно заповедта на Ректора на СУ от 16.09.2020 и решението на Факултета за класически и нови филологии от 17.09:

 • академичната година ще започне присъствено за студентите от 1 курс;
 •   академичната година ще започне неприсъствено за студентите от 2, 3 и 4 курс;
 • магистрите ще получат допълнителна информация от ръководителите на магистърските програми.

 

 1.   Как ще се провежда неприсъственото обучение на студентите?
 • Неприсъственото обучение се провежда през платформата Мудъл, в която всеки студент има профил;
 • В Мудъл се влиза с данните, които всеки студент е получил, за влизане в електронната система СУСИ: потребителско име и парола;
 • Занятията са синхронни (според утвърдения разпис) и асинхронни;
 • В разписа на всяка специалност се посочва интернет адресът и електронната платформа, чрез която се провежда обучението по всяка дисциплина;
 • Задължение на всеки студент е да осигури техническите условия за включване в дистанционно обучение (наличие на компютър, камера, микрофон), както и достатъчно силна интернет връзка;
 • Задължение на всеки студент е да присъства на синхронните занимания редовно, активно и пълноценно и да изпълнява асинхронните задания съгласно поставения от преподавателя срок;
 • При възникнали затруднения с техниката, продължително отсъствие, заболяване, трудности по изпълнението на задачите и пр. да се информира своевременно преподавателят.

 

 1.   Какви противоепидемични мерки ще се вземат за студентите в присъствено обучение?  
 • Редовно хигиенизиране и дезинфекциране на подовете и повърхностите в сградите на СУ (два пъти дневно);
 •  Проветряване по време на междучасията на аудиториите и залите;
 • Измерване температурата на влизащите в сградите на СУ;
 • Наличие на дезинфектант на входовете и пред големите зали;
 • Намален капацитет на аудиториите и физическа дистанция между студентите от 1.5 м (през едно място);
 • Двупосочно движение по коридорите;
 • Топла вода и сапун във всяко санитарно помещение;
 • Задължително носене на маски в общите закрити части на учебните сгради, общежитията и библиотеките;
 • Маски по време на час, с изключение на преподавател или студент, който говори в момента;
 • Забрана за достъп на външни посетители до учебните сгради на СУ до 31.12.2020.

 

 1.   Какви са задълженията на студентите в присъствено обучение за спазване на противоепидемичните мерки?
 • Студентите се информират редовно за епидемичната обстановка и препоръките на Министерство на здравеопазването, Университета, Факултета и Катедрата;  
 • При влизане в СУ студентите дезинфекцират ръцете си и слагат маски;
 • При влизане в аудиториите студентите заемат местата отзад напред, а в края на учебния час първи излизат седящите най-близо да вратата;
 • Студентите носят маски и по време на учебно занимание, с изключение на случаите, когато вземат думата;
 •  Студентите спазват изискванията за физическа дистанция от 1.5 м.;
 • Студентите се отнасят сериозно към опасността от заразяване и подхождат отговорно към опазването на собственото и здраве, както и здравето на колегите и преподавателите си;
 • При проява на някои от следните симптоми: температура над 37.3 C, главоболие, мускулни и ставни болки, възпалено гърло, хрема, кашлица, загуба на обоняние, задух, диария или гадене, студентът не посещава учебни занимания, а остава у дома за домашно лечение и при нужда се свързва с личния си лекар.
 • Студент, който не спазва правилата за безопасност в присъствена форма съгласно заповедта на Ректора, ще бъде помолен да напусне залата, в която се провежда часът .

  

 1.   Какво трябва да направи студент в карантинен период или със симптоми на остро заразно или респираторно заболяване (повишена температура, кашлица, затруднено дишане и други)?
 • Студент със симптоми се освобождава от занятия и напуска незабавно сградата на Университета;
 • Студентът се свързва по телефона с общопрактикуващия си лекар или със съответната здравна инспекция, за да получи указания според случая;
 • При потвърдено заразяване с Covid-19 студентът незабавно информира по мейл ръководителя на катедрата с копие до курсовия ръководител и преподавателите, при които е имал присъствени часове;
 • Съгласно т. 10.2 от Заповедта, “Лицата с потвърдено заразяване с COVID-19 информират по телефона декана/началника на отдела, който трябва незабавно да се свърже със съответната регионална здравна инспекция (РЗИ)” с цел да се вземат мерки за идентифициране на контактните лица. Телефоните в Деканата са: 029308 381 и 029308 290.
 • Потвърдените симптомни и асимптомни носители на Covid-19 подлежат на задължителна изолация и лечение за период от 28 дни от датата на теста и до получаване на отрицателен резултат от PCR тест.

 

 1.   Ще работят ли студентските столове, кафенетата и ресторантите на територията на СУ?

Да, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

 

 1.   Ще работят ли библиотеките?
 • Университетската библиотека ще работи само с преподаватели, докторанти, студенти и служители на СУ до 31.12.2020.  Работно време: 8.00 до 20.00 ч., а на филиалните библиотеки – от 8.30 до 17.30 ч.
 • Всички читални работят с капацитет 30% от работните места, с дистанция от минимум 1,5 м. между читателите. Читателите са с маски, а при влизане задължително дезинфекцират ръцете си. При подходящи условия се работи при отворени прозорци. При невъзможност се извършва задължително проветряване по десет минути на всеки час. Не се допуска използването на настолните компютри в читалните зали.
 • Библиотечният център (British and American Resource Centre) работи от понеделник до четвъртък от 9:00 до 17:00 ч., а в петък от 9:00 до 13:00 ч. Компютърната техника в библиотеката (принтер, настолни компютри) и читалнята остават затворени за ползване. За презаписване на книги: basrc.su@gmail.com.

 

 8.  Как ще се провеждат заниманията по спорт?

 • Занятията по дисциплината „Физическо възпитание и спорт“ се провеждат на открито, когато е възможно това (тенис, туризъм, джогинг).
 • Спортовете на закрито се провеждат при спазване на изискването за социална дистанция между студентите и с прилагане на план за поетапно ползване на съблекалните;
 • Студентите с хронични заболявания и от рискови групи са освободени от практически занимания. Те ще получат достъп до онлайн обучение от Центъра по кинезитерапия;
 • Студентите, които са ограничени поради епидемичната ситуация (заразени, под карантина, грижат се за близък, не могат да пътуват и т. н.) и не могат да посещават занятия, ще имат достъп до онлайн упражнения за тренировки в домашни условия и теоретична подготовка;
 • Ако ситуацията наложи преминаване към смесено обучение, практически занимания ще се провеждат само със студенти от първи курс, а обучението ще се провежда в блокове с намален брой студенти според спецификата на вида спорт.

 

 1.   Ще има ли официално откриване на академичната година?
 • Откриването на академичната година ще се проведе присъствено за студентите от първи курс на 1.10.2020 от 10 ч. в Университетската ботаническа градина (на паметника „Васил Левски“).
 • За ФКНФ ще има видеообръщение от Декана. За катедра “Английска филология” ще има видеообръщение от ръководителя на катедерата за откриване на новата академична година. 
 • За 1 курс английска филология ще се проведе ориентация на студентите за техните права и задължения в рамките на първата лекция по Академичен и общ английски език. 

 

 1.     Има ли вероятност да се премине отново към присъствено обучение, а за първи курс – към дистанционно обучение?

Възможно е при влошаване на епидемичната обстановка или заболели преподаватели и студенти да се премине към изцяло дистанционно обучение и за 1 курс. Възможно е при затихване на епидемията да се премине отново към присъствено обучение, както и и да се търсят възможности за консултации на живо в малки групи и при спазване на мерките за безопасност. 

%d bloggers like this: