Exam session schedule

download

АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ – бакалаври

Януарска изпитна сесия – 22 януари – 16 февруари 2018 г.

Предмет/ курс Преподавател/и ауд. дата час
 I курс

 

Академичен и общ английски език – I част гл.ас. д-р Ирена Димова

гл.ас д-р Дж. Маккрийди

65 27.01.2018 10:00-13:00 ч.
Английски чрез литература

 

гл.ас. д-р М.Димитрова 65 01.02.2018 13.00-16.30
От Модернизъм към Постмодернизъм (устен изпит) проф.Вл.Трендафилов 164 каб. 6, 7, 8, 9 февр. 2018 9.00-18.00 ч.
Граматика

 

доц.Ал.Багашева 65 03.02.2018 10.00-13.00 ч.
Английски за професионална комуникация (презентации) Гл. ас. д-р Емилия Славова 243 22. 01. 2018

23. 01. 2018

24. 01. 2014

25. 01. 2018

10.00-15.00 ч.
II курс
Практически английски гл.ас. д-р Р. Благоева

ас. Албена Николова

65 20.01.2018 9.00-14.00 ч.
Фонология доц. Сн.Димитрова

ас. Вл. Филипов

65 25.01.2018 13.00-17.00
 

Морфология

доц. Хр. Стаменов

гл.ас.д-р М.Коларова

65 01.02.2018 10.00-13.00 ч.
От Модернизъм към Постмодернизъм (устен изпит) проф.Вл.Трендафилов 164 каб. 10, 12, 13, 14 февр. 2018 09.00-18.00 ч.
Английска литература: Просвещение гл.ас.д-р Веселин Будаков 65 10.02.2018 13.00-17.00 ч.
 
 

III курс

Английска литература: от Средновековие към Ренесанс проф. Е.Панчева

доц. А. Аспарухов

65 08.02.2018 9.00-13.00 ч.
Семантика доц. Р.Ишпекова

 

65 27.01.2018

 

14.00-17.00 ч.
Стилистика гл.ас.д-р М. Димитрова ?

каб.

13,14,15 и 16 февр.2018 г. 9.00 ч.
Историческа лингвистика

 

Мира Ковачева 65 15.02.2018 13.30-17.00 ч.
Психология проф.Соня Карабельова 65 25.01.2018 10.00-12.00 ч.
 

Междукултурна комуникация (презентации)

Гл. ас. д-р Емилия Славова 243 29. 01. 2018 10.00-15.00
IV курс
Американска литература проф. М.Данова 65 15.02.2018 9.00-13.00 ч.
Транскултурални диалози Доц. Ал. Главанакова 165 16.02.2018 9.00-14.00 ч.
   
   

 

%d bloggers like this: