Бърз контакт +359 2 9308314, +359 2 9463093
 

Кандидатстудентски

Подготовка за кандидатстудентски изпит по английски език

 • Подготвителен курс (120 учебни часа, 20 седмици). Цена: 660 лв. (при заплащане на две вноски 360 + 330 = 690 лв.), учебни материали: 39.70 лв.

 

започва                                                                             свършва

23 октомври (неделя) – 9.00-13.30 ч.                 19 март 2017 г. (неделя) (без 24 декември и 1  януари)

 

 • Подготвителен курс (60 учебни часа, 10 седмици). Цена: 360 лв.,
  учебни материали: 34.70 лв.
 •  СОФИЯ

започва                                                                           свършва

5 ноември (събота) – 14.00-18.30 ч.                21 януари 2017 (без 24 и 31 декември)

8 януари 2017 (неделя) – 14.00-18.30 ч.        12 март 2017

11 март 2017 (събота) – 14.00-18.30 ч.            20 май 2017 (без 15 април – Великденски  празници) 

 • ВАРНА

започва                                                                                  свършва

1 септември (събота) – 14.00-18.30 ч.                    10 септември 2017 

11 септември (понеделник) – 14.00-18.30 ч.       21 септември 2017 

 Двата вида подготвителни курсове са идентични по съдържание, като в по-краткия материалът е сгъстен. И в двата се разработват тестовете от книжките на издателство „Просвета“ SUATEFL – Five Real Tests, които се закупуват при започването на курса. Работи се задължително с книжки № 5, 6 и 7. Останалите са препоръчителни за самостоятелна работа и допълнителни упражнения в час.

Специално разработеният за курсовете набор от уроци и упражнения е събран в помагало, което се продава на всеки курсист преди първото занятие заедно с книжките.

Прави се систематичен преговор на необходимата за изпита граматика и се надгражда над преподаденото в училище. Развиват се умения за четене с разбиране, обогатяване на лексическия запас, писане на диктовки, писане на есе, усвояване на формата на изпита. В 120-часовия курс периодично се правят и тестове за установяване на напредъка на курсиста.

 • Тренировъчен курс с реални изпити (24 учебни часа, 4 дни) Цена: 162 лв.
 • СОФИЯ

  27, 28, 29, 30 декември 2016 г. (вторник – петък)      9.00-13.30 ч.
  4, 11, 18, 25 февруари (събота)                                          14.00-18.30 ч.
  13, 14, 17, 18 април (Великденски празници)             9.00-13.30 ч.
  6, 7, 13, 14 май (два последователни уикенда)         9.00-13.30 ч.

 •  ВАРНА

         13, 14, 17, 18 април (Великденски празници)             9.00-13.30 ч. / 14.00-18.30 ч.

Курсът представлява симулация на приемния изпит (4 занятия по 6 часа), с поставяне на оценка плюс обсъждане на резултатите. Работи се с реалните изпити на СУ от предходните 4 години, които не са публикувани. Занятията се състоят от първа част, която следва сценария на изпита, и втора, в която преподавателят анализира и обяснява допуснатите грешки. След всеки тест кандидатите получават оценка по изпитната скала.

 

Внимание: при възможност и проявен интерес ще бъдат проведени курсове и на други дати през учебната 2016-2017 г. За актуализирана информация се обаждайте на посочените по-долу телефони и следете сайта ни.

Обучението се провежда от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика в СУ “Св. Климент Охридски”.

Справки и записване: София, СУ „Св. Климент Охридски”, бул. „Цар Освободител” 15,                                            Централно крило, ет. 5, каб. 167  ;

тел. 0889057616; 02 9308-314; 02 946-30-93; 

 

Следете за актуална информация на:

http://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/

Както и във Фейсбук: Фондация “Университетска Англицистика и Американистика – ФУАА”

https://www.facebook.com/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%A4%D0%A3%D0%90%D0%90-619866481510001/?ref=page_internal

Банкова сметка за превод на таксите:

Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

(Moля, посочвайте името на курсиста; Основание за плащане: наименованието на курса)

 
 
 

Leave a Reply

 
 
%d bloggers like this: