Курсове по английски език 2020/21

Курсове по английски език, организирани от

КАТЕДРА “АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА“ на Софийски университет

Курсовете са подходящи за ученици и кандидат-студенти при подготовката им за изпити и ДЗИ (матура) по английски език, както и за всички, които желаят да достигнат ниво В2 според Европейската езикова рамка.

Преподавателите са от Катедрата, като  обучението се осъществява в малки групи от по 10-12 души. При необходимост курсовете се провеждат дистанционно във виртуални класни стаи.

 • Разширен подготвителен курс (120 учебни часа, 20 седмици, в събота или неделя по 6 учебни часа:00-13.30 ч. или от 14.00-18.30 ч.)

Цена: 720 лв., включва учебни материали

Първите групи започват през м. октомври при набиране на съответния брой курсисти.

 • Кратък подготвителен курс (60 учебни часа, 10 седмици, в събота или неделя по 6 учебни часа: от 9.00-13.30 ч. или от 14.00-18.30 ч.)

Цена: 420 лв., включва учебни материали

Първите групи започват в края на м. ноември при набиране на съответния брой курсисти.

Подготвителните курсове предлагат:

 1. Учебни материали, специално разработениот преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” за нуждите на българските ученици и за целите на курса.
 2. Автентични тестови задачи от кандидатстудентски изпитии ДЗИ.
 3. Целенасочено трениране на всеки елемент от изпита:Dictation, Reading Comprehension, Cloze Test, Error Identification, Paraphrase.
 4. Специални упражнения за писане на есе/съчинение.
 5. Периодични тестове за установяване на напредъка по време на курса.
 • Тренировъчен курс (24 учебни часа, 4 дни)  Цена:170 лв.
 1. Работа по тестови материали от последните реални изпити, които не са публикувани.
 2. Подробни обяснения по всеки от направените изпитни варианти.
 3. Оценка според изпитните скали и критерии.

Курсистите получават:

 1. Възможност за трениране на уменията си по английски език в реална изпитна среда с измерване на времето за всеки елемент от изпита.
 2. Ясна представа за процедурата, по която се провежда изпита.
 3. Указания и препоръки за написване на есето и за критериите, по които то се оценява.
 4. Конкретна оценка на достигнатото ниво.

Курсистите, посещавали 20-седмичен или 10-седмичен подготвителен курс, получават 5% отстъпка от таксата за тренировъчен курс.

Тренировъчните курсове се провеждат в 4 последователни дни през ученическите ваканции или в два последователни уикенда от 9.00-13.30 ч. или от 14.00-18.30 ч.

Справки и записване:

тел. 0889 057 616; 0898 220 468 e-mail: fuaakursove@abv.bg

Банкова сметка за превод на таксите:

Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

Задължено лице: трите имена на участника в курса

Основание за плащане: наименованието на курса (напр. „разширен“, „кратък“ или „тренировъчен“

ПОСЛЕДНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИЯ ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В СУ “Св. Климент Охридски”

ПОСЛЕДНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КУРСОВЕ ЗА

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИЯ ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В СУ “Св. Климент Охридски”

Последни възможности за подготвителен курс (60 часа), начало 15 март от 9:00 до 13:30ч. (10 съботи по 6 часа);
Интензивен подготвителен курс (60 часа) през Великденската ваканция от 11 до 20 април (всеки ден по 6 часа).
Следващи дати за тренировъчен курс (24 часа): 28 и 29 март + 4 и 5 април

Справки и записване:

тел. 0889 057 616; 0898 220 468 e-mail: fuaakursove@abv.bg

Следете за актуална информация за конкретните дати и часове на курсовете на: http://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/Както и във Фейсбук: Фондация “Университетска Англицистика и Американистика – ФУАА”:

https://www.facebook.com/AcademicFoundationForEnglishAndAmericanStudies/

 

Банкова сметка за превод на таксите:

Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

Задължено лице: трите имена на участника в курса

Основание за плащане: наименованието на курса (напр. „разширен“, „кратък“ или „тренировъчен“

 

Резултати от конкурса за поетичен превод „Проф. Владимир Филипов“ – 2019 г.

Резултати от конкурса за поетичен превод

Проф. Владимир Филипов – 2019 г.

За конкурса постъпиха петнадесет превода на предложените от организаторите стихотворения.

Журито в състав проф. дфн Евгения Панчева, доц. д-р Мария Пипева и Андрей Филипов реши:

Първа награда не се присъжда.

Втора награда (150 лева) се присъжда на:

Георги Делчев Славов,

студент от трети курс, специалност „Английска филология“, СУ „Св. Климент Охридски“, за превода на стихотворението „Златният клен“ от Александър Шурбанов.

Поощрителна награда (70 лева) се присъжда на:

Александрина Любомирова Колева,

студентка от първи курс, специалност „Скандинавистика“, СУ „Св. Климент Охридски“, за превода на стихотворението „Сняг“ от Рада Александрова.

 

Честитим на отличените и желаем на всички участници успехи на преводаческото поприще!

 

 

 

ФУАА обявява конкурс за мемориалния грант “д-р Калина Филипова”

ФОНДАЦИЯ “УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА”

обявява

КОНКУРС за МЕМОРИАЛНИЯ ГРАНТ “Д-Р КАЛИНА ФИЛИПОВА

2020 г.

Катедрата по англицистика и американистика към СУ “Св. Климент Охридски” и Фондация „Университетска англицистика и американистика” – съвместно с дарителите от САЩ и Великобритания – учредиха специален мемориален фонд на името на д-р Калина Филипова, за да се съхрани споменът за нея като университетски преподавател и изявен преводач. За целта ежегодно се присъжда грант (на стойност 1 000 лв.) на студент/ка от трети или четвърти курс на бакалавърската програма, специалност английска филология в Софийския университет за реализирането на академичен или творчески проект, свързан с англоезичната литература и/или превода от и на английски език.

Кандидатите трябва да са студенти от трети или четвърти курс и да имат среден успех над 5.00 от следването си до момента на кандидатстването.

За участие в конкурса се представят следните документи:

 

  1. Автобиография (на английски език).
  2. Уверение за успех.
  3. Кратко представяне на проекта (1-3 стр.) за осъществяване на литературна разработка, превод, участие в научни форуми с доклад или други творчески изяви, свързани с англоезичната литература и превода.
  4. Допълнителни материали: публикации, доклади, данни за участия в специализации, членство в студентски научни организации, клубове и др.

 

Срок за кандидатстване: 20 февруари 2020 г., 16 часа на следния адрес: СУ, Катедра по англицистика и американистика, Централното крило на Ректората, 167 каб.

 

Tворческо писане на английски език / CREATIVE WRITING COURSE in ENGLISH

CoursesThe Stories that Make Us: Life-Writing with Hannah Stevens and Will Buckingham

This course, taught by Dr. Hannah Stevens and Dr. Will Buckingham, explores memoir, life-writing, personal essays and creative non-fiction: the fundamentals of writing, questions of imagination, truth and ethics, as well as selling and publishing your work. The language of teaching is English.

Hannah and Will (Wind and Bones: Writing, Creativity, Social Justice) are both widely published writers. Hannah has a PhD in creative writing from the University of Leicester. Her first book-length collection In Their Absence is due out from Roman Books in 2020. She has written for publications including Litro, Unthank Books’s Unthology and High Spirits from Valley Press. Will has a PhD in philosophy. He is the author of eleven books, and is currently working on a book for Granta (UK) called Hello Stranger: Stories of Connection in a Divided World. His publications include essays for Aeon Magazine, the BBC and elsewhere.

Image may contain: 2 people, people smiling, people sitting, table and outdoor

Teaching:

This is a twelve-hour, two-day intensive course, taught over a single weekend. It is interactive and demanding, but suitable for all levels of experience. The language of teaching will be English.

Dates: Saturday and Sunday, 8 and 9 February 2020

Time: 11 am – 5:00 pm

Cost: 180 lv.

Location: HOURSPACE, Ivan Vazov 38.

Places are limited.

To book a place, please send an email to creativewritingbg@gmail.com. Once you receive confirmation, please make a bank transfer to the Academic Foundation for English and American Studies (AFEAS/ФУАА) bank account to reserve your place:

Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк (Unicredit Bulbank)

Reason for payment: “Creative writing_Your name”.

Интензивен 10-дневен кандидатстудентски курс по английски език по време на коледната ваканция

 • Кратък подготвителен курс (60 учебни часа, 10 седмици, през коледната ваканция 2019-2020 по 6 учебни часа с почивка от 30 минути)

Цена: 420 лв., с включени учебни материали – два броя учебни помагала и допълнителна папка с упражнения (съкратен вариант)

Таксата се внася по банков път в сметката дадена по-долу.

Справки и записване:

тел. 0889 057 616; 0898 220 468 e-mail: fuaakursove@abv.bg

Следете за актуална информация за конкретните дати и часове на курсовете на: http://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/
Както и във Фейсбук: Фондация “Университетска Англицистика и Американистика – ФУАА”:

https://www.facebook.com/AcademicFoundationForEnglishAndAmericanStudies/

Банкова сметка за превод на таксите:

Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

Задължено лице: трите имена на участника в курса

Основание за плащане: наименованието на курса (напр. „разширен“)

Подготовка за кандидатстудентски изпит по английски език в СУ “Св. Климент Охридски”

Продължава записването за подготвителните 20-седмични и 10-седмични курсове.

събота от 9 до 13:30 или от 14 до 18:30

неделя от 9 до 13:30 или от 14 до 18:30

Всички курсове се водят от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски”. Обучението се осъществява в групи от по 10-12 души. Курсовете са подходящи и за подготовка за матурата по английски език.

 • Разширен подготвителен курс (120 учебни часа, 20 седмици, през уикендите един път седмично по 6 учебни часа с почивка от 30 минути – от 9.00-13.30 ч. или от 14.00-18.30 ч.)

Цена: 720 лв. с включени учебни материали – два броя учебни помагала и допълнителна папка с упражнения. (При заплащане на две вноски цената е 380+ 360 = 740 лв.)

Таксата се внася по банков път в сметката, дадена по-долу.

 • Кратък подготвителен курс (60 учебни часа, 10 седмици, през уикендите един път седмично по 6 учебни часа с почивка от 30 минути – от 9.00-13.30 ч. или от 14.00-18.30 ч.)

Цена: 420 лв., с включени учебни материали – два броя учебни помагала и допълнителна папка с упражнения (съкратен вариант)

Таксата се внася по банков път в сметката дадена по-долу.

Справки и записване:

тел. 0889 057 616; 0898 220 468 e-mail: fuaakursove@abv.bg

Следете за актуална информация за конкретните дати и часове на курсовете на: http://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/
Както и във Фейсбук: Фондация “Университетска Англицистика и Американистика – ФУАА”:

https://www.facebook.com/AcademicFoundationForEnglishAndAmericanStudies/

Банкова сметка за превод на таксите:

Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

Задължено лице: трите имена на участника в курса

Основание за плащане: наименованието на курса (напр. „разширен“)

Подготовка за кандидатстудентски изпит по английски език в СУ “Св. Климент Охридски” неделя, 6 октомври, след обед (от 14 до 18:30) събота, 5 октомври, сутрин (от 9 до 13:30)

Подготовка за кандидатстудентски изпит по английски език в СУ “Св. Климент Охридски”

Местата за първия курс вече се запълниха!

Начало на следващите курсове:

неделя, 6 октомври, след обед (от 14 до 18:30)
събота, 5 октомври, сутрин (от 9 до 13:30)

Всички курсове се водят от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски”. Обучението се осъществява в групи от по 10-12 души. Курсовете са подходящи и за подготовка за матурата по английски език.

Разширен подготвителен курс (120 учебни часа, 20 седмици, през уикендите един път седмично по 6 учебни часа с почивка от 30 минути – от 9.00-13.30 ч. или от 14.00-18.30 ч.)

Цена: 720 лв. с включени учебни материали – два броя учебни помагала и допълнителна папка с упражнения. (При заплащане на две вноски цената е 380+ 360 = 740 лв.)

Таксата се внася по банков път в сметката, дадена по-долу.

Справки и записване:

тел. 0889 057 616; 0898 220 468 e-mail: fuaakursove@abv.bg

Следете за актуална информация за конкретните дати и часове на курсовете на: http://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/
Както и във Фейсбук: Фондация “Университетска Англицистика и Американистика – ФУАА”:

https://www.facebook.com/AcademicFoundationForEnglishAndAmericanStudies/

Банкова сметка за превод на таксите:

Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

Задължено лице: трите имена на участника в курса

Основание за плащане: наименованието на курса (напр. „разширен“)

6 октомври – разширен подготвителен курс за кандидатстудентския изпит по английски език в СУ

ФОНДАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА (ФУАА)

организира:

Подготовка за кандидатстудентски изпит по английски език в СУ “Св. Климент Охридски”

Всички курсове се водят от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски”. Обучението се осъществява в групи от по 10-12 души. Курсовете са подходящи и за подготовка за матурата по английски език.

НАЧАЛО НА ПЪРВИЯ КУРС ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА – 6 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 • Разширен подготвителен курс (120 учебни часа, 20 седмици, през уикендите един път седмично по 6 учебни часа с почивка от 30 минути – от 9.00-13.30 ч. или от 14.00-18.30 ч.)

Цена: 720 лв. с включени учебни материали – два броя учебни помагала и допълнителна папка с упражнения. (При заплащане на две вноски цената е 380+ 360 = 740 лв.)

Таксата се внася по банков път в сметката, дадена по-долу.

Справки и записване:

тел. 0889 057 616; 0898 220 468 e-mail: fuaakursove@abv.bg

Следете за актуална информация за конкретните дати и часове на курсовете на: http://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/Както и във Фейсбук: Фондация “Университетска Англицистика и Американистика – ФУАА”:

https://www.facebook.com/AcademicFoundationForEnglishAndAmericanStudies/

Банкова сметка за превод на таксите:

Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

Задължено лице: трите имена на участника в курса

Основание за плащане: наименованието на курса (напр. „разширен“)

Подготовка за кандидатстудентски изпит по английски език в СУ “Св. Климент Охридски”

ФОНДАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА (ФУАА)

КАТЕДРА “АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА”

СУ “Св. Климент Охридски”

организира:

Подготовка за кандидатстудентски изпит по английски език в СУ “Св. Климент Охридски”

Всички курсове се водят от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски”. Обучението се осъществява в групи от по 10-12 души. Курсовете са подходящи и за подготовка за матурата по английски език.

 

 • Разширен подготвителен курс (120 учебни часа, 20 седмици, през уикендите един път седмично по 6 учебни часа с почивка от 30 минути – от 9.00-13.30 ч. или от 14.00-18.30 ч.)

Цена: 720 лв. с включени учебни материали – два броя учебни помагала и допълнителна папка с упражнения. (При заплащане на две вноски цената е 380+ 360 = 740 лв.)

Таксата се внася по банков път в сметката, дадена по-долу.

Първите групи започват през м. октомври при набиране на съответния брой курсисти.

 

 • Кратък подготвителен курс (60 учебни часа, 10 седмици, през уикендите един път седмично по 6 учебни часа с почивка от 30 минути – от 9.00-13.30 ч. или от 14.00-18.30 ч.)

Цена: 420 лв., с включени учебни материали – два броя учебни помагала и допълнителна папка с упражнения (съкратен вариант)

Таксата се внася по банков път в сметката дадена по-долу.

Първите групи започват в края на м. ноември при набиране на съответния брой курсисти.

 

Подготвителните курсове предлагат:

·        Учебни материали, специално разработени от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски”.

·        Автентични тестови задачи от кандидатстудентски изпити и подробни упражнения към всяка от тестовите задачи.

·        Целенасочено трениране на всеки елемент от изпита – Dictation (диктовка), Reading Comprehension (четене с разбиране), Cloze Test (тест за попълване на пропуснати думи), Error Identification (откриване на грешки), Paraphrase (парафраза на изречения).

·        Специални упражнения за писане на есе/съчинение – разработване на всеки елемент от текста според критериите за оценка на изпита. Индивидуален подход към всеки курсист при развиването на уменията за създаване на писмен текст на английски език и оценката на достигнатото ниво.

·        Усвояване на конкретните знания и умения, необходими за постигане на високи резултати на кандидатстудентския изпит по английски език в Софийския университет.

·        Периодични тестове за установяване на напредъка по време на курса.

 

 • Тренировъчен курс (24 учебни часа, 4 дни) – Цена: 170 лв.

 

Тренировъчните курсове предлагат:

·        Работа по тестови материали от последните реални изпити, които все още не са публикувани.

·        Симулация на приемния изпит по сценария за провеждането му.

·        Подробни обяснения по всеки от направените изпитни варианти.

·        Оценка според изпитната скала на Софийския университет.

Всеки курсист получава:

·        Възможност за трениране на уменията си по английски език в реална изпитна среда с измерване на времето за всеки елемент от изпита.

·        Ясна представа за процедурата, по която се провежда изпита.

·        Допълнителни обяснения по основни въпроси свързани с необходимата лексика и граматика за постигане на високи изпитни резултати.

·        Указания и препоръки за написване на есето/съчинението и за критериите, по които то се оценява.

·        Конкретна оценка на достигнатото ниво на подготовката си за изпита по английски език в Софийския университет.

 

Всички курсисти, посещавали 20-седмичен или 10-седмичен подготвителен курс получават 5% отстъпка от таксата за тренировъчен курс.

 

Тренировъчните курсове се провеждат в четири последователни дни през ученическите ваканции или в два последователни уикенда от 9.00-13.30 ч. или от 14.00-18.30 ч.

Всяка група започва при записване на съответния брой курсисти.

 

Справки и записване:

тел. 0889 057 616; 0898 220 468 e-mail: fuaakursove@abv.bg

Следете за актуална информация за конкретните дати и часове на курсовете на: http://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/Както и във Фейсбук: Фондация “Университетска Англицистика и Американистика – ФУАА”:

https://www.facebook.com/AcademicFoundationForEnglishAndAmericanStudies/

 

Банкова сметка за превод на таксите:

Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

Задължено лице: трите имена на участника в курса

Основание за плащане: наименованието на курса (напр. „разширен“, „кратък“ или „тренировъчен“

 

%d bloggers like this: