Talking to Each Other: Translating and Editing

Translation between any languages requires a range of skills and in this course we’ll look at translating all sorts of texts from Bulgarian into English (from journalism, brochures and reports through to lifewriting, fiction and beyond). We’ll also discuss specific linguistic and cross-cultural questions relating to language register, grammatical structure, idioms, cultural references and more.  Students will be given exercises and personal feedback relating to key skills including the translation of specific texts; the editing/rewriting of existing translations; the analysis and evaluation of existing translations.

Dr. Tom Phillips is a poet, playwright, translator, journalist, editor, and university lecturer with a PhD in creative writing from the University of Reading. As a translator, he has translated everything from the poetry of Geo Milev to the autobiography of Hristo Stoichkov, from business and government reports to marketing materials. His own writing has been published in numerous magazines, anthologies, pamphlets and books and he has taught at the universities of Sofia, Reading, Bath Spa and Portsmouth, as well as for Sofia Writing Challenge and Bristol Folk House.

N.B. Intermediate and above level of English required.

Course length: 10 weeks/30 academic hours

Start date: 18 October 2023

Day: Wednesday

Time: 18:00 to 20:15

Full fee: 360 Leva

Please register HERE

If you have any questions, please write to afeas2016@gmail.com

Кандидатстудентски курсове на КАТЕДРА “АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА”

КАТЕДРА “АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА” (Ректорат СУ) организира:

Подготовка за кандидатстудентски изпит по английски език за прием в СУ „Св. Кл. Охридски“

Всички курсове се водят от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски”. Обучението се осъществява в малки групи от по 10-12 души както онлайн, така и присъствено.

Обучението е подходящо за всички желаещи да кандидатстват с английски език в бакалавърските програми на СУ, независимо от нивото на ДЗИ, което ще държат (или вече са издържали).

 1. Подготвителен курс 72 учебни часа (12 седмици, един път седмично в събота или неделя, онлайн или присъствен, по 6 учебни часа с почивка от 30 минути, от 9.00 до 13.30 ч. или от 14.00 до 18.30 ч.)
  Цена: 690 лв. с включени учебни материали.
  Първите групи започват през м. октомври при набиране на достатъчен брой курсисти.

Подготвителните курсове предлагат:

 • Учебни материали, специално разработени от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски” и насочени към усвояване на конкретните знания и умения, необходими за постигане на високи резултати на кандидатстудентския изпит по английски език в Софийски университет.
 • Автентични тестови задачи от кандидатстудентски изпити и подробни упражнения към всяка от тестовите задачи.
 • Целенасочено трениране на всеки елемент от изпита – Dictation (диктовка), Reading Comprehension (четене с разбиране), Cloze Test (тест за попълване на пропуснати думи), Error Identification (откриване на грешки), Paraphrase (парафраза на изречения).
 • Специални упражнения за писане на съчинение – разработване на всеки елемент от текста според критериите за оценка на изпита. Индивидуален подход към всеки курсист при развиването на уменията за създаване на писмен текст на английски език и оценката на достигнатото ниво.
 • Периодични тестове за установяване на напредъка по време на курса.
 1. Тренировъчен курс (24 учебни часа, 4 дни по 6 учебни часа, само присъствен) – Цена: 240 лв.

Курсистите, посещавали подготвителен курс, получават 10% отстъпка от таксата за тренировъчен курс (216 лв).

Тренировъчните курсове предлагат:

 • Обяснения за процедурата, по която се провежда изпитът.
 • Работа по изпитни материали от последните реални изпити с измерване на времето за всеки елемент.
 • Подробни обяснения по всеки изпитен елемент и по основни въпроси, свързани с необходимата лексика и граматика.
 • Указания и препоръки за написване на съчинението и за критериите, по които то се оценява. Подробни коментари по написаните от курсистите съчинения.
 • Оценка на достигнатото ниво на подготовката за изпита по английски език според изпитната скала на Софийския университет.

Тренировъчните курсове се провеждат в четири последователни дни през ученическите ваканции или в два последователни уикенда от 9.00 до 13.30 ч. или от 14.00 до 18.30 ч.

 

3. Подготвителен + тренировъчен (пакет). N.B. Тренировъчният курс се предлага само присъствено в два последователни уикенда или през ваканцията. Цена: 890 лв. 

 Допълнителна информация и записване на тел. 0889 057 616 и 0898 220 468 или на e-mail: fuaakursove@abv.bg

Следете за актуална информация на страницата на Фондация “Университетска англицистика и американистика“ (ФУАА) във Facebook. 

Банкова сметка за превод на таксите:

Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

Задължено лице: трите имена на участника в курса

Основание за плащане: наименованието на курса (напр. „КС курс – подготвителен“; „КС курс – тренировъчен“ или “КС курс – пакет”)

Тренировъчен курс по английски език за приемния изпит на СУ

ТРЕНИРОВЪЧЕН КУРС (24 учебни часа, 4 дни Х 6 часа)

Тренировъчният курс предлага:

✅ Обяснения за процедурата, по която се провежда изпитът.

✅ Работа по тестови материали от последните реални изпити с измерване на времето за всеки елемент от изпита.

✅ Подробни обяснения по всеки от направените изпитни варианти и по основни въпроси, свързани с необходимата лексика и граматика.

✅ Указания и препоръки за написване на съчинението и за критериите, по които то се оценява.

✅ Оценка на достигнатото ниво на подготовката за изпита по английски език според изпитната скала на Софийския университет.

Тренировъчният курс се провежда в четири последователни дни: 5, 6, 7, 8 май, 9:00-13:00, присъствено. 

Краен срок за записване: 3 май 2023. 

Местата са ограничени!

За консултации и записване: тел. 0889 057 616 и 0898 220 468 

e-mail: fuaakursove@abv.bg

Цена: 200 лв.

Банкова сметка за превод на таксите:

Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

Задължено лице: трите имена на участника в курса

Основание за плащане: „КС курс – тренировъчен“

 

Въпроси и отговори за изпита по английски №10

Q&A № 1️⃣0️⃣ Как се формира балът за влизане в специалност “Английска филология”?

👉 Всяка специалност има собствени критерии за балообразуване. Тази година специалност “Английска филология” отново приема оценката от матурата по английски език, но тя има по-малка тежест от приемния изпит по английски език.
👉Изпитът се включва с коефициент 3 в крайния бал (т.е. умножава се по 3), докато оценката от ДЗИ¹ (профилиращ, ниво В2) е с коефициент 2.5, а тази от ДЗИ (ниво В1; ниво В1.1) се умножава по 2. Към тези оценки се добавя оценката по чужд език от дипломата:
ИЗПИТ по английски език Х 3️⃣
(или ДЗИ¹ по английски език (ниво В2) Х 2️⃣.5️⃣
или ДЗИ по английски език (ниво В1/В1.1) Х 2️⃣)
+ оценка по чужд език
👉 Така максималният бал за специалност „Английска филология“ става 2️⃣4️⃣ (3Х6 + 6 = 24).
‼️ Имате шанс да го постигнете единствено с оценката от изпита по английски език!
👉 N.B. Изпитът по английски език има по-голяма тежест (коефициент 3) от ДЗИ в балообразуването и за специалностите „Психология” и „Политология”.

 

И още: 

Въпроси и отговори за изпита по английски език №9

Q&A № 9️⃣
Как да преценя колко съм подготвен/а за изпита?
👉 Като правите тестове от поредицата помагала SUATEFL: Five Real Tests with Key and Explanatory Answers. Колкото повече от тях направите, толкова по-ясна представа ще придобиете за своите знания. Сверявайте отговорите си с отговорите в дадената книжка. Освен самите отговори, във всяка книжка се съдържат и подробни обяснения, които ще ви покажат защо даден отговор е правилен, а другите отговори не са. Тези обяснения ще ви помогнат и да се ориентирате на кои аспекти на езика трябва да обърнете особено внимание.
👉 Ако имате възможност, най-добрият начин да прецените нивото си при близки до реалните изпитни условия е да се включите в тренировъчните курсове на Фондация “Университетска англицистика и американистика” (ФУАА). Така ще получите и ценна обратна връзка къде следва да вложите повече усилия.

И още: 

Въпроси и отговори за изпита по английски №8

Q&A № 8️⃣ Как да се подготвя за съчинението по английски език за кандидатстудентския изпит?
За да се справите успешно със съчинението, необходимо е да работите върху следните умения:
👉 построяването на логичен и подреден текст с ясни смислови връзки както между отделните изречения в абзаца, така и между абзаците;
👉 формулирането на ясна теза още в началото на съчинението и доразвиването и защитаването й в основната част на съчинението, като във всеки абзац се разглежда различен аспект на въпроса. Преходът от един аспект на въпроса към следващия трябва да е плавен и логичен;
👉 написването на заключение, което обобщава, а не просто преповтаря казаното. Обърнете внимание, че в заключението не бива да въвеждате нови идеи, примери или аргументи;
👉 избягването на смислови повторения; стегнат и ясен изказ.
Когато се упражнявате в писането на съчинения, много е важно преди да започнете самото писане, да направите кратък предварителен план на съчинението. Запишете си всички идеи, които ви хрумнат; преценете кои от тях са най-пряко свързани с темата на съчинението и кои ще можете да развиете най-убедително; и ги подредете в логична последователност. Добрият предварителен план е предпоставка за добро съчинение;
👉Когато вече сте написали съчинението си, не забравяйте да отделите няколко минути, за да го изчетете отново. Това ще ви помогне да отстраните допуснати по невнимание езикови грешки;
👉 Важно е също да тренирате писане за време: уверете се, че можете да развиете и завършите съчинение от 300-350 думи в рамките на 50 минути.
И още:

Въпроси и отговори за изпита по английски №7

Q&A № 7️⃣ Как мога да се подготвя за изпита по английски език?
👉Изпитът по английски език е писмен и проверява езиковите знания и умения на кандидатите: диктовка, лексикограматичен тест с 4 компонента и кратко съчинение.
👉 Материалът по граматика е публикуван на сайта на СУ.
👉За да се справите добре с диктовката, трябва да наблегнете върху правописа си, а също и върху уменията си за слушане с разбиране.
👉За да се представите добре на лексикограматичния тест, трябва да работите върху уменията си за четене с разбиране; да обогатявате речниковия си запас (като обръщате внимание и на устойчиви словосъчетания, идиоми, употребата на предлози и др.); и да развивате и систематизирате познанията си по граматика.
👉Добрият правопис, богатият и разнообразен речник и задълбочените и систематични познания по граматика ще ви помогнат да напишете и добро съчинение.
👉 Запознайте се предварително и с методическите указания за провеждане на изпита в посочения по-горе линк, за да ви е по-лесно на самия изпит.
👉 Бихте могли да се подготвите и с помощта на поредицата помагала на издателство „Просвета“ SUATEFL: Five Real Tests with Key and Explanatory Answers, 2002-2018 г., както и на останалите помагала, посочени в описанието на кандидатстудентския изпит по английски език на сайта на Софийския университет.
👉 Подготовката обаче би била много по-успешна при експертното обучение на преподаватели от катедра „Англицистика и американистика“ на СУ в различните подготвителни и тренировъчни курсове, предлагани от Фондация „Университетска англицистика и американистика“.
И още: 

Въпроси и отговори за изпита по английски език в СУ №6

Q&A № 6️⃣ Ще държа матура по английски, ниво В2 (ДЗИ1). Налага ли се да държа и изпит по английски в СУ?
👉 Това зависи от специалността, за която искате да кандидатствате. За част от филологическите специалности явяването на кандидатстудентски изпит не е наложително, но е силно препоръчително, защото по този начин ще увеличите шансовете си за прием в желаната специалност. При налични оценки и от ДЗИ, и от кандидатстудентски изпит по английски, в балообразуването се включва по-благоприятната за вас оценка – т.е. тази, при която се получава по-висок бал.
👉 Важно е да отчетете, че оценката от кандидатстудентския изпит има по-голяма тежест в балообразуването за специалност “Английска филология” (и за някои други специалности в СУ): тя се включва с коефициент 3️⃣ в крайния бал, докато оценката от ДЗИ на ниво В2 (профилирана подготовка) е с коефициент 2️⃣.5️⃣, а тази от ДЗИ на ниво В1.1 (профилирана подготовка) – с коефициент 2️⃣.
👉 На практика това означава, че оценка 6.00 от ДЗИ (В2) има същата тежест като оценка 5.00 от кандидатстудентския изпит, а 6.00 от ДЗИ (В1.1) би се равнявала на 4.00 от кандидатстудентския изпит.
👉 Освен това подготовката за кандидатстудентския изпит по английски език на СУ ще ви помогне да се подготвите и за по-добро представяне на ДЗИ по английски език.
👉 Подробна информация за балообразуването можете да намерите в Приложение 2 на сайта на Софийски университет.

Въпроси и отговори за изпита по английски език №5

Q&A № 5️⃣ Завършил/а съм отдавна и нямам оценка от матура по английски. Как мога да кандидатствам в СУ с английски език?
👉В този случай най-удачно е да се явите на кандидатстудентския изпит (КСИ). Не всички специалности обаче предлагат прием с изпит. Запознайте се с изискванията за желаните от вас специалности и изберете такива, в които има възможност да се влезе с КСИ.
👉 Списък на всички специалности с прием с изпит по английски език има тук.
👉 Подробна информация по въпроса за образуването на състезателния бал можете да намерите на сайта на СУ.
И още: 

Въпроси и отговори за изпита по английски език №4

4️⃣. Моето училище предлага матура по английски на ниво В1. Достатъчно ли е за влизане в СУ?

В някои случаи оценка от ДЗИ на ниво В1 може да е достатъчна. Зависи от специалността, за която кандидатствате. Всички балообразуващи оценки за съответните специалности можете да намерите в Приложение 2  на сайта на Софийски университет.

За голяма част от специалностите обаче ви трябва ДЗИ1 (ниво В2). Ако вашето училище не предлага такъв изпит, трябва да се явите на кандидатстудентския изпит (КСИ) на Софийски университет. Изпитът е важен и ако искате да следвате специалност Английска филология. Повече за изпита, разликите между КСИ и ДЗИ, както и специалностите, в които можете да влезете и коефициентите за всяка специалност можете да намерите тук:

Q&A № 1️⃣ Кога ще се проведе изпитът по английски език за прием в Софийския университет през 2023/24 година?

Q&A № 2️⃣  Каква е разликата между матурата по английски език и кандидатстудентския изпит в СУ?

Q&A № 3️⃣ В кои специалности мога да вляза с изпита по английски език?

Q&A № 5️⃣ Завършил/а съм отдавна и нямам оценка от матура по английски. Как мога да кандидатствам в СУ с английски език?

Вижте още: Подготовка за кандидатстудентския изпит по английски език в СУ “Св. Климент Охридски” 2023/24 г. 

 

Q&A № 8️⃣ Как да се подготвя за съчинението по английски език за кандидатстудентския изпит?

Q&A № 9️⃣ Как да преценя колко съм подготвен/а за изпита?

Q&A № 1️⃣0️⃣ Как се формира балът за влизане в специалност “Английска филология”?