Creative Writing with Tom Phillips

Creative writing with Dr. Tom Phillips

The course consists of four independent weekend workshops (6 hours a week).
They can be taken in isolation, in any combination, or as a package.

One week/6 hours: 90 lv. (15 lv/hour)

Two weeks/12 hours: 168 lv. (14 lv/hour)

Three weeks/18 hours: 234 lv. (13 lv/hour)

Four weeks/24 hours: 288 lv. (12 lv/hour)

Time: 18:30-21:00

 

Each week there is a different topic:

10, 11 February: Let’s talk about love (and wine)

17, 18 February: Storytelling and place

24, 25 February: Building a character

9, 10 March: Smart dialogue

Register HERE

For questions: afeas2016@gmail.com


 

Dr. Tom Phillips is a poet, playwright, translator, journalist, editor, and university lecturer with a PhD in creative writing from the University of Reading. As a translator, he has translated everything from the poetry of Geo Milev to the autobiography of Hristo Stoichkov, from business and government reports to marketing materials. His own writing has been published in numerous magazines, anthologies, pamphlets and books and he has taught at the universities of Sofia, Reading, Bath Spa and Portsmouth, as well as for Sofia Writing Challenge and Bristol Folk House.

N.B. Intermediate and above level of English required.

 

Кандидатстудентски курсове на КАТЕДРА “АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА”

КАТЕДРА “АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА” (Ректорат СУ) организира:

Подготовка за кандидатстудентски изпит по английски език за прием в СУ „Св. Кл. Охридски“

 

НОВИ ДАТИ ЗА 2024 г.:

ПОДГОТВИТЕЛЕН (онлайн) начало 10 февруари;

ПОДГОТВИТЕЛЕН (присъствен): начало 24 февруари.

Всички курсове се водят от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски”.

Обучението се осъществява в малки групи от по 10-12 души както онлайн, така и присъствено.

Присъствените курсове се провеждат в ж.к. “Лозенец” (метростанция “Джеймс Баучер”)

Обучението е подходящо за всички желаещи да кандидатстват с английски език в бакалавърските програми на СУ, независимо от нивото на ДЗИ, което ще държат (или вече са издържали).

Подготвителен курс 72 учебни часа (12 седмици, един път седмично в събота или неделя, онлайн или присъствен, по 6 учебни часа с почивка от 30 минути, от 9.00 до 13.30 ч. или от 14.00 до 18.30 ч.)
Цена: 690 лв. с включени учебни материали.

Подготвителните курсове предлагат:

 • Учебни материали, специално разработени от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски” и насочени към усвояване на конкретните знания и умения, необходими за постигане на високи резултати на кандидатстудентския изпит по английски език в Софийски университет.
 • Автентични тестови задачи от кандидатстудентски изпити и подробни упражнения към всяка от тестовите задачи.
 • Целенасочено трениране на всеки елемент от изпита – Dictation (диктовка), Reading Comprehension (четене с разбиране), Cloze Test (тест за попълване на пропуснати думи), Error Identification (откриване на грешки), Paraphrase (парафраза на изречения).
 • Специални упражнения за писане на съчинение – разработване на всеки елемент от текста според критериите за оценка на изпита. Индивидуален подход към всеки курсист при развиването на уменията за създаване на писмен текст на английски език и оценката на достигнатото ниво.
 • Периодични тестове за установяване на напредъка по време на курса.

 

Тренировъчен курс. 24 учебни часа. След преминаване на подготвителен курс, се препоръчва тренировъчен курс, който подготвя курсистите за формата на изпита. Тренировъчните курсове се провеждат в четири последователни дни през ученическите ваканции или в два последователни уикенда от 9.00 до 13.30 ч. или от 14.00 до 18.30 ч.

Цена: 240 лв.

Курсистите, посещавали подготвителен курс, получават 10% отстъпка от таксата за тренировъчен курс (216 лв.).

Тренировъчните курсове предлагат:

 • Обяснения за процедурата, по която се провежда изпитът.
 • Работа по изпитни материали от последните реални изпити с измерване на времето за всеки елемент.
 • Подробни обяснения по всеки изпитен елемент и по основни въпроси, свързани с необходимата лексика и граматика.
 • Указания и препоръки за написване на съчинението и за критериите, по които то се оценява. Подробни коментари по написаните от курсистите съчинения.
 • Оценка на достигнатото ниво на подготовката за изпита по английски език според изпитната скала на Софийския университет.

 

Подготвителен + тренировъчен (пакет).  Цена: 890 лв. 

N.B. Тренировъчният курс се предлага само присъствено в два последователни уикенда или през ваканцията.

 Допълнителна информация и записване на тел. 0898 220 468 или на e-mail: fuaakursove@abv.bg

Следете за актуална информация на страницата на Фондация “Университетска англицистика и американистика“ (ФУАА) във Facebook. 

Банкова сметка за превод на таксите:

Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

Задължено лице: трите имена на участника в курса

Основание за плащане: наименованието на курса (напр. „КС курс – подготвителен“; „КС курс – тренировъчен“ или “КС курс – пакет”)

Резултати от конкурса за превод на поезия „Проф. Владимир Филипов“ – 2023 г.

За конкурса постъпиха тридесет и два превода на предложените от организаторите стихотворения.

Журито в състав доц. д-р Мария Пипева, гл. ас. д-р Ангел Игов и Андрей Филипов реши:

 

Първа награда не се присъжда.

Втора награда (150 лева) се присъжда на:

Валена Христова Колева,
студентка от втори курс, специалност „Английска филология“ в Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски“, за превода на стихотворението „Осмата
птица“ от Надежда Радулова.

Журито изказва насърчение и на Михаил Богданов Томов, студент от първи
курс, специалност „Английска филология“ в Софийския университет „Св.
Климент Охридски“, за превода на стихотворението „Лято“ от Биньо Иванов.

Честитим на отличените и желаем на всички участници успехи на преводаческото поприще!

Мемориален грант “Д-р Калина Филипова” 2024

ФОНДАЦИЯ “УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА”

обявява конкурс за

МЕМОРИАЛНИЯ ГРАНТ

“Д-Р КАЛИНА ФИЛИПОВА” 2024 г.

Фондация “Университетска англицистика и американистика” и Катедрата по англицистика и американистика към СУ “Св. Климент Охридски” – съвместно с дарителите от САЩ и Великобритания – учредиха специален мемориален фонд на името на д-р Калина Филипова, за да се съхрани споменът за нея като университетски преподавател и изявен преводач. За целта ежегодно се присъжда грант на стойност 1 000 лв. на студент/ка английска филология (бакалавър) в Софийския университет за реализирането на академичен или творчески проект, свързан с англоезичната литература и/или превода от и на английски език:

 • литературна разработка;
 • превод на книга;
 • участие в научни форуми с доклад;
 • специализирани летни училища;
 • или други творчески изяви, свързани с англоезичната литература и превода.

Препоръчително е работата да е свързана по някакъв начин с областите на на работа на д-р Калина Филипова.

Кандидатите трябва да са студенти от трети или четвърти курс и да имат среден успех над 5.00 от следването си до момента на кандидатстването.

За участие в конкурса се представят следните документи:

 1. Автобиография (на английски език).
 2. Уверение за успех.
 3. Кратко представяне на проекта, който  кандидатът смята да осъществи (1-3 стр.).
 4. Допълнителни материали: публикации, доклади, данни за участия в специализации, членство в студентски научни организации, клубове и др.

Срок за кандидатстване: 31 март 2024 г.

Документите се изпращат като прикачен файл на имейл адреса на ФУАА: afeas2016@gmail.com с тема „За Мемориалния грант “Д-р Калина Филипова”.

Кандидатите ще бъдат информирани за резултата от конкурса в рамките на две седмици след крайния срок.

Спечелилият конкурса ще има възможност да работи с ментор, определен от комисията.

Срок за изпълнението на одобрения проект: 31 октомври 2024 година.

About Dr. Kalina Filipova:

Dr. Kalina Filipova was educated in Bulgaria and the USA. She obtained her M.A. and Ph.D. degrees at the University of Sofia, Bulgaria, and specialised in the UK and the USA. In 1990 she joined the Department of English and American Studies at the University of Sofia, where she taught courses in English literature, stylistics, translation, creative writing, and a specialised course on James Joyce. Kalina Filipova was an original and internationally respected Joyce scholar. Her publications have appeared in The James Joyce Quarterly and other journals and she was several times a speaker at the James Joyce Annual Summer School at Trieste and Dublin. She is also the author of the first extensive research on Joyce’s reception in Bulgaria.

Kalina Filipova taught courses in Bulgarian language and literature at the University of Leeds, UK, and in literary theory and James Joyce at SUNY, Albany. She was on the Executive Board of the Bulgarian Society for British Studies and an active member of ESSE.

Kalina Filipova was also among the best Bulgarian translators of prose and poetry from and into English: she translated Nikola Vaptsarov’s poetry, John Lennon’s poems and prose, contemporary American poets such as Donald Justice, Kenneth Koch, Denise Levertov, Charles Wright,  N. Scott Momaday’s novel House Made of Dawn, and others.

Kalina was loved by her students and colleagues for her kindness and high professionalism. Her untimely death in a car accident took her away from her colleagues and students.  She is deeply missed. The memorial grant to her name, established with the help of international colleagues, is one way to keep the memory of her alive.

Юбилеен мемориален грант “Димитър Спасов”

 

Фондация “Университетска англицистика и американистика” отбелязва 100-годишнината от рождението на видния англицист Димитър Спасов (1923 – 1983) с юбилеен мемориален грант с награден фонд 1000 лв.

 • Адресати на гранта: Студенти бакалаври (3-4 курс) и магистри от специалност “Английска филология” на СУ
 • Област на изследване: Глагол, глаголна фраза, фразови глаголи
 • Очакван резултат: самостоятелна, оригинална работа, събиране и анализ на оригинален корпус, обем 15-20 страници. Насърчава се разработката да завърши с публикация и/или представяне в подходящ студентски форум
 • Подаване на предложения: (около 300 думи) до 01.03.2024 г.
 • Завършване на проекта: до 1.11.2024 г.
 • За контакт: afeas2016@gmail.com

За съхраняване на паметта на Димитър Спасов негови бивши студенти и колеги учредяват Мемориален фонд “Димитър Спасов”. С набраните средства ще се възстанови гробът на Димитър Спасов и ще се подкрепят други дейности, целящи да запазят жив спомена за него. Дарения могат да се правят по сметката на Фондация “Университетска англицистика и американистика”, като се впишат имената на дарителя и основанието за плащането: Мемориален фонд “Димитър Спасов”. 

Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

Christmas Magic

Christmas is a time when we sit together and tell stories – and it’s a time of year that’s inspired such great tales as Dickens’ ‘A Christmas Carol’. But what makes a great story and how does storytelling work? No matter what your previous writing experience, join writer, translator and Sofia University lecturer Tom Phillips to find inspiration, practise your writing skills and learn how to craft a short story over the course of a two-day hands-on workshop with lots of personal feedback, collaborative exercises and more.

Dates: 9, 10 December, 2023

Time: 10:00 – 17:30 (2 days X 8 academic hours)

Location: hOUR SPACE (“Дякон Игнатий” 19)

Price: 320 lv. if you pay by 24 November 2023; 336 lv. after.

To register: click here

Further questions: afeas2016@gmail.com

Legacies in Applied Linguistics

Като част от поредицата от събития по случай 135 години от създаването на СУ „Св. Климент Охридски” и 95 години от обособяването на университетската англицистика като самостоятелна специалност, Катедрата по Англицистика и американистика ще отбележи и 100 г. от рождението на доц. Димитър Спасов, 90 години от рождението на проф. Андрей Данчев и 80 години от рождението на доц. Христо Стаменов – трима видни учени-езиковеди от Катедрата. Събитието ще се проведе на 17 ноември (петък) 2023 от 17.00 ч. в Библиотечно-информационния център, СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат, етаж 5.
Заповядайте!

КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА ПОЕЗИЯ “ПРОФ. ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ”

ФОНДАЦИЯ „УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА“

ОБЯВЯВА

ЕЖЕГОДНИЯ СИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА ПОЕЗИЯ
ОТ БЪЛГАРСКИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
НА ИМЕТО НА ПРОФ. ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ

Фондация „Университетска англицистика и американистика“ (ФУАА) създаде специален фонд на името на професор Владимир Филипов, чиято цел е да съхрани спомена за него и неговия пример като един от най-изявените преводачи на поезия от български на английски език. За да изпълни тази мисия, през 2006 г. ФУАА учреди ежегоден конкурс за поетичен превод на негово име, който ще се проведе за осемнадесети път тази година.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

 1. В конкурса могат да участват само студенти.

 2. Участниците могат да избират между две стихотворения, предложени от
  организаторите: „Лято“ от Биньо Иванов и „Осмата птица“ от Надежда
  Радулова. Текстовете за превод са дадени по-долу.

 3. Преводите се изпращат като прикачен файл на имейл адреса на ФУАА –
  afeas2016@gmail.com с тема „За конкурса за поетичен превод“.
  Крайният срок за изпращане е 20 декември 2023 г., 17.00 ч.

 4. Конкурсът е анонимен. За да се запази анонимността, прикаченият файл с превода НЕ БИВА да съдържа никаква лична информация. В текста на самия мейл кандидатите трябва да посочат трите си имена, ВУЗ, специалност, курс, имейл и телефон за връзка.

 5. Журито на конкурса се състои от преподаватели от катедра „Англицистика и
  американистика“.

 6. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 17 януари 2024 г. на сайта на ФУАА – https://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/. Победителите ще бъдат уведомени и лично.

 7. Предвижда се на победителите в конкурса да бъдат присъдени една първа награда от 250 лв. и една втора награда от 150 лв.

 8. Журито има правото да присъди колкото от предвидените награди прецени,
  според качеството на получените преводи.

Желаем успех на всички участници.
От организаторите на конкурса


Конкурс за превод на поезия „Проф. Владимир Филипов“ – 2023 г.

Биньо Иванов

ЛЯТО

В тоя дълъг двор пред Рила
с тютюневи каруци пълен,
узрява гробът на баща ми.
В тоя дълъг двор пред Рила,
където слънцето измива
двайсет села с по двайсет къщи,
а край бостаните изчезва
реката, тръгнала за риба.
С три сухи храста на челото
баирите вървят на изток
и мислят планини да станат;
на пътя им широк
узрява гробът на баща ми.

Забравили са го приятели,
забравила го е и мама,
и аз ще го забравя скоро,
но слънцето го наблюдава,
горчиво си расте тютюна,
а дините се пълнят с въздух.
След време чудна пъстра мравка
из плочата ще се измъкне
да каже: Вече е узряло.
След време ще тежи пазара
със звънки върхове от дини,
с кръгли бали от тютюн.

И с пламнало чело баирите
все тъй ще си вървят на изток.


Надежда Радулова

ОСМАТА ПТИЦА

Дървото в двора е вишня или дюля, или
стара изсъхнала ябълка.

В листата ѝ още зреят осем обли молитви,
скрити от небесните саби.

Кората ѝ ту се бели като ранен сняг,
ту с кикот одира луната.

Но знае ли някой колко сънища струва
и колко възела вятър

да закриля всички забравени спомени,
които не се завръщат,

и в стъблото очните кухини да забравят,
че са прозорци на къща,

и под моста на стария, най-верния клон да
пресъхне последното лято,

и в бидона пробит до един да окапят
дните детски и златни.

И така до мига, в който някоя, аз, ще
отсека
тази мрачна старица

и от главата ми една по една ще
изхвърчат осем птици.

Talking to Each Other: Translating and Editing

Translation between any languages requires a range of skills and in this course we’ll look at translating all sorts of texts from Bulgarian into English (from journalism, brochures and reports through to lifewriting, fiction and beyond). We’ll also discuss specific linguistic and cross-cultural questions relating to language register, grammatical structure, idioms, cultural references and more.  Students will be given exercises and personal feedback relating to key skills including the translation of specific texts; the editing/rewriting of existing translations; the analysis and evaluation of existing translations.

Dr. Tom Phillips is a poet, playwright, translator, journalist, editor, and university lecturer with a PhD in creative writing from the University of Reading. As a translator, he has translated everything from the poetry of Geo Milev to the autobiography of Hristo Stoichkov, from business and government reports to marketing materials. His own writing has been published in numerous magazines, anthologies, pamphlets and books and he has taught at the universities of Sofia, Reading, Bath Spa and Portsmouth, as well as for Sofia Writing Challenge and Bristol Folk House.

N.B. Intermediate and above level of English required.

Course length: 10 weeks/30 academic hours

Start date: 18 October 2023

Day: Wednesday

Time: 18:00 to 20:15

Full fee: 360 Leva

Please register HERE

If you have any questions, please write to afeas2016@gmail.com

Тренировъчен курс по английски език за приемния изпит на СУ

ТРЕНИРОВЪЧЕН КУРС (24 учебни часа, 4 дни Х 6 часа)

Тренировъчният курс предлага:

✅ Обяснения за процедурата, по която се провежда изпитът.

✅ Работа по тестови материали от последните реални изпити с измерване на времето за всеки елемент от изпита.

✅ Подробни обяснения по всеки от направените изпитни варианти и по основни въпроси, свързани с необходимата лексика и граматика.

✅ Указания и препоръки за написване на съчинението и за критериите, по които то се оценява.

✅ Оценка на достигнатото ниво на подготовката за изпита по английски език според изпитната скала на Софийския университет.

Тренировъчният курс се провежда в четири последователни дни: 5, 6, 7, 8 май, 9:00-13:00, присъствено. 

Краен срок за записване: 3 май 2023. 

Местата са ограничени!

За консултации и записване: тел. 0889 057 616 и 0898 220 468 

e-mail: fuaakursove@abv.bg

Цена: 200 лв.

Банкова сметка за превод на таксите:

Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

Задължено лице: трите имена на участника в курса

Основание за плащане: „КС курс – тренировъчен“