Курсове по английски език 2021/22

КАТЕДРА “АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА“ на Софийски университет провежда подготвителни курсове за ДЗИ (матура) и кандидатстудентски изпит по английски език.

Обучението се осъществява в малки групи от по 10-12 душиПри необходимост курсовете се провеждат дистанционно във виртуални класни стаи.

 • Разширен подготвителен курс (120 учебни часа, 20 седмици, в събота или неделя по 6 учебни часа на седмица: 9:00-13.30 ч. или от 14.00-18.30 ч.)

Цена: 720 лв., включва учебни материали (или 740лв., ако е на две вноски от 400 лв. + 340 лв.)

Първите групи започват през м. октомври при набиране на съответния брой курсисти.

 • Кратък подготвителен курс (60 учебни часа, 10 седмици, в събота или неделя по 6 учебни часа: от 9.00-13.30 ч. или от 14.00-18.30 ч.)

Цена: 480 лв., включва учебни материали

Първите групи започват в края на м. ноември при набиране на съответния брой курсисти.

 Подготвителните курсове предлагат:

 1. Учебни материали, специално разработени от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” за нуждите на българските ученици и за целите на изпитите.
 2. Автентични тестови задачи от кандидатстудентски изпити и ДЗИ.
 3. Целенасочено трениране на всеки елемент от изпитите.
 4. Специални упражнения за писане на есе/съчинение.
 5. Периодични тестове за установяване на напредъка по време на курса.
 • Тренировъчен курс (24 учебни часа, 4 дни) Цена: 200 лв.
 1. Работа по тестови материали от последните реални изпити, които не са публикувани.
 2. Подробни обяснения по всеки от направените изпитни варианти.
 3. Оценка според изпитните скали и критерии.

 Курсистите получават:

 1. Възможност за трениране на уменията си по английски език в реална изпитна среда с измерване на времето за всеки елемент от изпита.
 2. Ясна представа за процедурата, по която се провежда изпита.
 3. Указания и препоръки за написване на есето и за критериите, по които то се оценява.
 4. Конкретна оценка на достигнатото ниво.

Курсистите, посещавали 20-седмичен или 10-седмичен подготвителен курс, получават 5% отстъпка от таксата за тренировъчен курс.

Тренировъчните курсове се провеждат в 4 последователни дни през ученическите ваканции или в два последователни уикенда от 9.00-13.30 ч. или от 14.00-18.30 ч.

Справки и записване:

тел. 0889 057 616; 0898 220 468 e-mail: fuaakursove@abv.bg

 Банкова сметка за превод на таксите:

Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

Задължено лице: трите имена на участника в курса

Основание за плащане: наименованието на курса (напр. „разширен“, „кратък“ или „тренировъчен“.

ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Св. Климент Охридски”

ПОСЛЕДНИ ЗАПИСВАНИЯ

Начало на подготвителния курс (60 часа): 27 март от 9:00 до 13:30ч.

(10 пъти по 6 часа в събота и неделя)

Всички курсове се провеждат присъствено в онлайн среда с преподаватели от Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Справки и записване: тел. 0889 057 616; 0898 220 468;

e-mail: fuaakursove@abv.bg

Резултати от конкурса за поетичен превод „Проф. Владимир Филипов“ – 2020 г.

Image by cromaconceptovisual from PixabayЗа конкурса постъпиха двадесет и четири превода на предложените от организаторите стихотворения.

Журито в състав проф. дфн Евгения Панчева, доц. д-р Мария Пипева и Андрей Филипов реши:

Първа награда не се присъжда.

Две втори награди (по 150 лева) се присъждат на:

Мария Младенова Илиева,

студентка от втори курс, специалност „Психология“, СУ „Св. Климент Охридски“, за превода на стихотворението „Да можех“ от Валери Станков

и

Александра Константинова Маркова,

студентка от първи курс, специалност „Английска филология“, СУ „Св. Климент Охридски“, за превода на стихотворението „Да можех“ от Валери Станков.

Честитим на отличените и желаем на всички участници успехи на преводаческото поприще!

TALKING TO EACH OTHER: TRANSLATING AND EDITING

Translation between any languages requires a range of skills and in this course we’ll look at translating all sorts of texts from Bulgarian into English (from journalism, brochures and reports through to lifewriting, fiction and beyond). As well as specific linguistic and cross-cultural questions (language register, grammatical structure, idioms, cultural references etc).  Students will be given exercises and personal feedback relating to key skills including the translation of specific texts; the editing/rewriting of existing translations; the analysis and evaluation of existing translations.

Tom Phillips is a poet, playwright, translator, journalist, editor, and university lecturer with a PhD in creative writing from the University of Reading. As a translator, he has translated everything from the poetry of Geo Milev to the autobiography of Hristo Stoichkov, from business and government reports to marketing materials. His own writing has been published in numerous magazines, anthologies, pamphlets and books and he has taught at the universities of Sofia, Reading, Bath Spa and Portsmouth, as well as for Sofia Writing Challenge and Bristol Folk House.

Intermediate and above level of English required.

Course length: 10 weeks/30 academic hours

Start date: 25 January 2021

Day: Monday

Time: 17:00 to 19:15

Full fee: 300 Leva

Questions and course registration: 0889 057 616; 0898 220 468

e-mail: fuaakursove@abv.bg

Bank account:

Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

Задължено лице: трите имена на участника в курса

Основание за плащане: наименованието на курса (Превод и редактиране)

Teatime with Jonathan

Image may contain: text that says "UPGRADE YOUR CONVERSATION SKILLS AND IMPROVE YOUR SPOKEN ENGLISH Teatime with Jonathan ONLINE COURSE Z0OM), TAUGHT BY DR. JONATHAN MCCREEDY"

30 academic hrs:  beginning 17 January 2021 to March 2021.

Classes: Wednesday, Sunday 16:00 – 17.30 p.m.

Small groups also possible (by arrangement)

The course is designed for adults and young adults who want to brush up their English and communication skills. It will introduce students to a wide range of social and cultural topics which will be discussed as a group within a relaxed setting. Students will have the opportunity to learn new vocabulary, practice their conversational skills and hone techniques for how they can debate among their peers. Conversations (adapted to the interests of the applicants) will focus on cultural and societal topics involving learning and education, cooking, friendships, healthcare, lifestyle and hobbies, media and journalism, and film.

Intermediate and above level of English required.

Dr. Jonathan McCreedy is an assistant professor in English literature at the Department of English and American Studies, Sofia University St. Kliment Ohridski. He received his PhD from the University of Ulster based upon his study of James Joyce’s Finnegans Wake. He teaches classes in Academic and General English, Irish culture, Literary Journalism, and James Joyce studies.

Price: 300 lv. 

Questions and course registration: 0889 057 616; 0898 220 468

e-mail: fuaakursove@abv.bg

Bank account:

Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

Задължено лице: трите имена на участника в курса

Основание за плащане: наименованието на курса (разговорен английски)

 

КОНКУРС за МЕМОРИАЛНИЯ ГРАНТ “Д-Р КАЛИНА ФИЛИПОВА” 2021 г.

Катедрата по англицистика и американистика към СУ “Св. Климент Охридски” и Фондация „Университетска англицистика и американистика” – съвместно с дарителите от САЩ и Великобритания – учредиха специален мемориален фонд на името на д-р Калина Филипова, за да се съхрани споменът за нея като университетски преподавател и изявен преводач. За целта ежегодно се присъжда грант (на стойност 1 000 лв.) на студент/ка английска филология (бакалавър) в Софийския университет за реализирането на академичен или творчески проект, свързан с англоезичната литература и/или превода от и на английски език.

Кандидатите трябва да са студенти от трети или четвърти курс и да имат среден успех над 5.00 от следването си до момента на кандидатстването.

За участие в конкурса се представят следните документи:

 1. Автобиография (на английски език).
 2. Уверение за успех.
 3. Кратко представяне на проекта (1-3 стр.) за осъществяване на литературна разработка, превод, участие в научни форуми с доклад или други творчески изяви, свързани с англоезичната литература и превода.
 4. Допълнителни материали: публикации, доклади, данни за участия в специализации, членство в студентски научни организации, клубове и др.

Срок за кандидатстване: 20 февруари 2021 г.  Документите се изпращат като прикачен файл на имейл адреса на ФУАА: afeas2016@gmail.com с тема „За конкурса за Мемориалния грант “Д-р Калина Филипова“.

 

About Dr. Kalina Filipova:

Dr. Kalina Filipova was educated in Bulgaria and the USA. She obtained her M.A. and Ph.D. degrees at the University of Sofia, Bulgaria, and specialised in the UK and the USA. In 1990 she joined the Department of English and American Studies at the University of Sofia, where she taught courses in English literature, stylistics, translation, creative writing, and a specialised course on James Joyce. Kalina Filipova was an original and internationally respected Joyce scholar. Her publications have appeared in The James Joyce Quarterly and other journals and she was several times a speaker at the James Joyce Annual Summer School at Trieste and Dublin. She is also the author of the first extensive research on Joyce’s reception in Bulgaria.
Kalina Filipova taught courses in Bulgarian language and literature at the University of Leeds, UK, and in literary theory and James Joyce at SUNY, Albany. She was on the Executive Board of the Bulgarian Society for British Studies and an active member of ESSE.

Kalina Filipova was also among the best Bulgarian translators of prose and poetry from and into English: she has translated Nikola Vaptsarov’s poetry, John Lennon’s poems and prose, contemporary American poets such as Donald Justice, Kenneth Koch, Denise Levertov, Charles Wright,  N. Scott Momaday’s novel House Made of Dawn, and others.

Kalina was loved by her students and colleagues for her kindness and high professionalism. Her untimely death in a car accident took her away from her colleagues and students.  She is deeply missed. The memorial grant to her name established with the help of international colleagues is one way to keep the memory of her alive. 

 

КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА ПОЕЗИЯ “ПРОФ. ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ”

ФОНДАЦИЯ „УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА“ ОБЯВЯВА ЕЖЕГОДНИЯ СИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА ПОЕЗИЯ ОТ БЪЛГАРСКИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА ИМЕТО НА ПРОФ. ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ

Image by cromaconceptovisual from Pixabay Фондация „Университетска англицистика и американистика“ (ФУАА) създаде специален фонд на името на професор Владимир Филипов, чиято цел е да съхрани спомена за него и неговия пример като един от най-изявените преводачи на поезия от български на английски език. За да изпълни тази мисия, през 2006 г. ФУАА учреди ежегоден конкурс за поетичен превод на негово име, който ще се проведе за петнадесети път тази година.

 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

 В конкурса могат да участват само студенти.

 1. Участниците могат да избират между две стихотворения, предложени от организаторите: „Да можех“ от Валери Станков и „Дъждът“ от Мая Дългъчева. Текстовете за превод са тук: Конкурс за превод на поезия 2020.
 2. Преводите се изпращат като прикачен файл на имейл адреса на ФУАА: afeas2016@gmail.com с тема „За конкурса за поетичен превод“.

Крайният срок за изпращане е 19 декември 2020 г., 17.00 ч.

 1. Конкурсът е анонимен. За да се запази анонимността, прикаченият файл с превода НЕ БИВА да съдържа никаква лична информация. В текста на самия мейл кандидатите трябва да посочат трите си имена, ВУЗ, специалност, курс, имейл и телефон за връзка.
 2. Журито на конкурса се състои от преподаватели от катедра „Англицистика и американистика“.
 3. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 12 януари 2021 г. на сайта на ФУАА – https://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/. Победителите ще бъдат уведомени и лично.
 4. На победителите в конкурса ще бъдат присъдени една първа награда от 250 лв. и една втора награда от 150 лв.

Желаем успех на всички участници.

От организаторите на конкурса

Image by cromaconceptovisual from Pixabay

 

 

ПОСЛЕДНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИЯ ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В СУ “Св. Климент Охридски”

ПОСЛЕДНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КУРСОВЕ ЗА

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИЯ ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В СУ “Св. Климент Охридски”

Последни възможности за подготвителен курс (60 часа), начало 15 март от 9:00 до 13:30ч. (10 съботи по 6 часа);
Интензивен подготвителен курс (60 часа) през Великденската ваканция от 11 до 20 април (всеки ден по 6 часа).
Следващи дати за тренировъчен курс (24 часа): 28 и 29 март + 4 и 5 април

Справки и записване:

тел. 0889 057 616; 0898 220 468 e-mail: fuaakursove@abv.bg

Следете за актуална информация за конкретните дати и часове на курсовете на: http://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/Както и във Фейсбук: Фондация “Университетска Англицистика и Американистика – ФУАА”:

https://www.facebook.com/AcademicFoundationForEnglishAndAmericanStudies/

 

Банкова сметка за превод на таксите:

Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

Задължено лице: трите имена на участника в курса

Основание за плащане: наименованието на курса (напр. „разширен“, „кратък“ или „тренировъчен“

 

Резултати от конкурса за поетичен превод „Проф. Владимир Филипов“ – 2019 г.

Резултати от конкурса за поетичен превод

Проф. Владимир Филипов – 2019 г.

За конкурса постъпиха петнадесет превода на предложените от организаторите стихотворения.

Журито в състав проф. дфн Евгения Панчева, доц. д-р Мария Пипева и Андрей Филипов реши:

Първа награда не се присъжда.

Втора награда (150 лева) се присъжда на:

Георги Делчев Славов,

студент от трети курс, специалност „Английска филология“, СУ „Св. Климент Охридски“, за превода на стихотворението „Златният клен“ от Александър Шурбанов.

Поощрителна награда (70 лева) се присъжда на:

Александрина Любомирова Колева,

студентка от първи курс, специалност „Скандинавистика“, СУ „Св. Климент Охридски“, за превода на стихотворението „Сняг“ от Рада Александрова.

 

Честитим на отличените и желаем на всички участници успехи на преводаческото поприще!

 

 

 

%d bloggers like this: