Тренировъчен курс – 24 учебни часа, 4 дни: 1, 2, 3, 4 март

 • Тренировъчен курс (24 учебни часа, 4 дни) Цена: 170 лв.

Тренировъчните курсове предлагат:

 • Работа по тестови материали от последните реални изпити, които все още не са публикувани.
 • Симулация на приемния изпит по сценария за провеждането му.
 • Подробни обяснения по всеки от направените изпитни варианти.
 • Оценка според изпитната скала на Софийския университет.

Всеки курсист получава:

 • Възможност за трениране на уменията си по английски език в реална изпитна среда с измерване на времето за всеки елемент от изпита.
 • Ясна представа за процедурата, по която се провежда изпита.
 • Допълнителни обяснения по основни въпроси свързани с необходимата лексика и граматика за постигане на високи изпитни резултати.
 • Указания и препоръки за написване на есето/съчинението и за критериите, по които то се оценява.
 • Конкретна оценка на достигнатото ниво на подготовката си за изпита по английски език в Софийския университет.

Всички курсисти, посещавали 20-седмичен или 10-седмичен подготвителен курс получават 5%  отстъпка при записване за тренировъчен курс.

Курсовете се провеждат в четири последователни дни през ученическите ваканции или в два последователни уикенда от 9.00-13.30 ч. или от 14.00-18.30 ч.

Справки и записване:

тел. 0889057616;

Следете за актуална информация за конкретните дати и часове на курсовете на: https://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/

Както и във Фейсбук: Фондация “Университетска Англицистика и Американистика – ФУАА”: https://www.facebook.com/AcademicFoundationForEnglishAndAmericanStudies/

Банкова сметка за превод на таксите:

Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

Задължено лице: трите имена на участника в курса

Кратък подготвителен курс: 60 учебни часа от 24 февруари, сутрин

 • Кратък подготвителен курс (60 учебни часа, 10 седмици, през уикендите един път седмично по 6 учебни часа с почивка от 30 минути).

Цена: 380 лв., учебни материали: 40 лв.

Таксата се внася по банков път в сметката дадена по-долу.

Учебните материали се получават и заплащат на място в деня на започване на всеки курс.

Курсовете предлагат:

 • Учебни материали, специално разработени от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски”.
 • Автентични тестови задачи от кандидатстудентски изпити и подробни упражнения към всяка от тестовите задачи.
 • Целенасочено трениране на всеки елемент от изпита – Dictation (диктовка), Reading Comprehension (четене с разбиране), Cloze Test (тест за попълване на пропуснати думи), Error Identification (откриване на грешки), Paraphrase (парафраза на изречения).
 • Специални упражнения за писане на есе/съчинение – разработване на всеки елемент от текста според критериите за оценка на изпита. Индивидуален подход към всеки курсист при развиването на уменията за създаване на писмен текст на английски език и оценката на достигнатото ниво.
 • Усвояване на конкретните знания и умения, необходими за постигане на високи резултати на кандидатстудентския изпит по английски език в Софийския университет.
 • Периодични тестове за установяване на напредъка по време на курса.

Справки и записване:

тел. 0889057616; e-mail: afeas2016@gmail.com

Следете за актуална информация за конкретните дати и часове на курсовете на: https://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/

 

„Както и във Фейсбук: Фондация “Университетска Англицистика и Американистика – ФУАА”: https://www.facebook.com/AcademicFoundationForEnglishAndAmericanStudies/

 

Банкова сметка за превод на таксите:

Фондация “УАА” IBAN BG50UNCR96601081322315 BIC UNCRBGSF Уникредит Булбанк

Задължено лице: трите имена на участника в курса

Основание за плащане: конкретния курс, за който се записва

КОНКУРС ЗА МЕМОРИАЛНИЯ ГРАНТ “Д-Р КАЛИНА ФИЛИПОВА” 2019 г.

Конкурс за мемориалния грант “д-р Калина Филипова”

ФОНДАЦИЯ “УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА”

обявява

КОНКУРС за МЕМОРИАЛНИЯ ГРАНТ “Д-Р КАЛИНА ФИЛИПОВА

за 2019 г.

Катедрата по англицистика и американистика към СУ “Св. Климент Охридски” и Фондация „Университетска англицистика и американистика” – съвместно с дарителите от САЩ и Великобритания – учредиха специален мемориален фонд на името на д-р Калина Филипова, за да се съхрани споменът за нея като университетски преподавател и изявен преводач. За целта ежегодно се присъжда грант (на стойност 1 000 лв.) на студент/ка от трети или четвърти курс на бакалавърската програма, специалност английска филология в Софийския университет за реализирането на академичен или творчески проект, свързан с англоезичната литература и/или превода от и на английски език.

Кандидатите трябва да са студенти от трети или четвърти курс и да имат среден успех над 5.00 от следването си до момента на кандидатстването.

 

За участие в конкурса се представят следните документи:

 

 1. Автобиография (на английски език).
 2. Уверение за успех.
 3. Кратко представяне на проекта (1-3 стр.) за осъществяване на литературна разработка, превод, участие в научни форуми с доклад или други творчески изяви, свързани с англоезичната литература и превода.
 4. Допълнителни материали: публикации, доклади, данни за участия в специализации, членство в студентски научни организации, клубове и др.

 

Срок за кандидатстване: 21 февруари 2019 на следния адрес: СУ, Катедра по англицистика и американистика,

Централното крило на Ректората, 167 каб.

Резултати от конкурса за поетичен превод „Проф. Владимир Филипов“ – 2018 г.

Foundation logo vector

ФУАА обявява

Резултатите от конкурса за поетичен превод

„Проф. Владимир Филипов“ – 2018 г.

За конкурса постъпиха двадесет превода на предложените от организаторите стихотворения.

Журито в състав проф. дфн Евгения Панчева, доц. д-р Мария Пипева и Андрей Филипов реши:

Първа награда (250 лева) се присъжда на:

Весела Мариян Стефанова,

студентка от трети курс, специалност „Приложна лингвистика с английски и италиански език“, ПУ „Паисий Хилендарски“, за превода на стихотворението „Малка балада за голямата река“ от Христо Фотев.

Втора награда (150 лева) се присъжда на:

Донка Пламенова Милкова,

студентка от трети курс, специалност „Английска филология“, СУ „Св. Климент Охридски“, за превода на стихотворението „Кръст“ от Миряна Башева.

Честитим на отличените и желаем на всички участници успехи на преводаческото поприще!

Кратък подготвителен курс 60 учебни часа от 3 февруари 2019, неделя, 14-18:30ч.

 • Кратък подготвителен курс (60 учебни часа, 10 седмици, през уикендите един път седмично по 6 учебни часа с почивка от 30 минути).

Цена: 380 лв., учебни материали: 40 лв.

Таксата се внася по банков път в сметката дадена по-долу.

Учебните материали се получават и заплащат на място в деня на започване на всеки курс.

Курсовете предлагат:

 • Учебни материали, специално разработени от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски”.
 • Автентични тестови задачи от кандидатстудентски изпити и подробни упражнения към всяка от тестовите задачи.
 • Целенасочено трениране на всеки елемент от изпита – Dictation (диктовка), Reading Comprehension (четене с разбиране), Cloze Test (тест за попълване на пропуснати думи), Error Identification (откриване на грешки), Paraphrase (парафраза на изречения).
 • Специални упражнения за писане на есе/съчинение – разработване на всеки елемент от текста според критериите за оценка на изпита. Индивидуален подход към всеки курсист при развиването на уменията за създаване на писмен текст на английски език и оценката на достигнатото ниво.
 • Усвояване на конкретните знания и умения, необходими за постигане на високи резултати на кандидатстудентския изпит по английски език в Софийския университет.
 • Периодични тестове за установяване на напредъка по време на курса.

Справки и записване:

тел. 0889057616; e-mail: afeas2016@gmail.com

Следете за актуална информация за конкретните дати и часове на курсовете на: https://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/

Както и във Фейсбук: Фондация “Университетска Англицистика и Американистика – ФУАА”: https://www.facebook.com/AcademicFoundationForEnglishAndAmericanStudies/

Банкова сметка за превод на таксите:

Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

Задължено лице: трите имена на участника в курса

Основание за плащане: конкретния курс, за който се записва

Тренировъчен курс – 24 учебни часа, 4 дни: 31 януари, 1, 4, 5 февруари

 • Тренировъчен курс (24 учебни часа, 4 дни) Цена: 170 лв.

Тренировъчните курсове предлагат:

 • Работа по тестови материали от последните реални изпити, които все още не са публикувани.
 • Симулация на приемния изпит по сценария за провеждането му.
 • Подробни обяснения по всеки от направените изпитни варианти.
 • Оценка според изпитната скала на Софийския университет.

Всеки курсист получава:

 • Възможност за трениране на уменията си по английски език в реална изпитна среда с измерване на времето за всеки елемент от изпита.
 • Ясна представа за процедурата, по която се провежда изпита.
 • Допълнителни обяснения по основни въпроси свързани с необходимата лексика и граматика за постигане на високи изпитни резултати.
 • Указания и препоръки за написване на есето/съчинението и за критериите, по които то се оценява.
 • Конкретна оценка на достигнатото ниво на подготовката си за изпита по английски език в Софийския университет.

Всички курсисти, посещавали 20-седмичен или 10-седмичен подготвителен курс получават 5%  отстъпка при записване за тренировъчен курс.

Курсовете се провеждат в четири последователни дни през ученическите ваканции или в два последователни уикенда от 9.00-13.30 ч. или от 14.00-18.30 ч.

Справки и записване:

тел. 0889057616; e-mail: afeas2016@gmail.com

Следете за актуална информация за конкретните дати и часове на курсовете на: https://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/

Както и във Фейсбук: Фондация “Университетска Англицистика и Американистика – ФУАА”: https://www.facebook.com/AcademicFoundationForEnglishAndAmericanStudies/

Банкова сметка за превод на таксите:

Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

Задължено лице: трите имена на участника в курса

КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА ПОЕЗИЯ ОТ БЪЛГАРСКИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА ИМЕТО НА ПРОФ. ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ – 2018 г.

Foundation logo vector

ФОНДАЦИЯ „УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА“

ОБЯВЯВА

ЕЖЕГОДНИЯ СИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА ПОЕЗИЯ

ОТ БЪЛГАРСКИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

НА ИМЕТО НА ПРОФ. ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ

Фондация „Университетска англицистика и американистика“ (ФУАА) създаде специален фонд на името на професор Владимир Филипов, чиято цел е да съхрани спомена за него и неговия пример като един от най-изявените преводачи на поезия от български на английски език. За да изпълни тази мисия, през 2006 г. ФУАА учреди ежегоден конкурс за поетичен превод на негово име, който ще се проведе за тринадесети път тази година.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

 1. В конкурса могат да участват само студенти.

 2. Участниците могат да избират между две стихотворения, предложени от организаторите: „Малка балада за голямата река“ от Христо Фотев и „Кръст“ от Миряна Башева.

 3. Текстовете за превод са на разположение на интересуващите се на интернет адрес https://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/ или в Библиотечно-информационния център на катедра „Англицистика и американистика“, Ректорат, Централно крило, 5-ти етаж.

 4. Преводите трябва да се представят в три печатни екземпляра.

 5. Конкурсът е анонимен. Трите екземпляра на преведения текст трябва да бъдат поставени в плик, на който е изписано САМО „За конкурса за поетичен превод на името на проф. Владимир Филипов“. Вътре в по-малък запечатан плик кандидатите трябва да посочат трите си имена, ВУЗ, специалност, курс, e-mail и телефон за връзка.

 6. Преводите се предават в кабинет 167, Централно крило на Ректората, 5-ти етаж, или сe изпращат на адрес: София 1504, СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Англицистика и американистика“, за поетичния конкурс. Крайният срок за предаване е 17 декември 2018 г., 17.00 ч.

 7. Журито на конкурса се състои от преподаватели от катедра „Англицистика и американистика“.

 8. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 22 януари 2019 г. на интернет адрес https://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/

 9. На победителите в конкурса ще бъдат присъдени една първа награда от 250 лв. и една втора награда от 150 лв.

Желаем успех на всички участници.

От организаторите на конкурса

Конкурс за превод на поезия „Проф. Владимир Филипов“ – 2018 г.

МАЛКА БАЛАДА ЗА ГОЛЯМАТА РЕКА

Христо Фотев

На Серафим Северняк

Реката свети, после потъмнява.

Реката има ласкава ръка.

И отминава, и не отминава –

навсякъде и винаги река.

 

От пролетта навярно, много бистри

изгряха в нея древните звезди

и рибите – детинските й мисли –

блестяха златни в сините води…

 

И всичко беше ново, по-огромно.

Аз дълго гледах тъмната вода

и можех вече ясно да си спомня

какво съм бил, преди да се родя.

 

КРЪСТ

Миряна Башева

Вървял ли си из улиците нощем,

по-стъпкан и от уличната прах,

по-мъртъв от добре изтлели мощи?

А аз вървях.

 

Седял ли си над бялата хартия,

по-бяла от лицето на монах,

по-страшна от потънала гемия?

А аз седях.

 

Разбирал ли си колко си излишен,

по-жалък от напразно сторен грях,

по-скучен от това четиристишие?

А аз разбрах.

 

Живял ли си единствено с перото,

любовник, брат, тиранин и аллах,

зачеркнало и хляба, и леглото?

Така живях.

Подготовка за кандидатстудентски изпит по английски език в СУ „Св. Кл. Охридски“ 2018/2019

Foundation logo vector

ФОНДАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА (ФУАА)

Подготовка за кандидатстудентски изпит по английски език през 2018/2019

 

 • Всички курсове се водят от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски” в сградата на Ректората.
 • Обучението се осъществява в групи от по 10-12 души.
 • Курсовете са подходящи и за подготовка за матурата по английски език.

 

 • Разширен подготвителен курс (120 учебни часа, 20 седмици, през уикендите един път седмично по 6 учебни часа с почивка от 30 минути)

Цена: 680 лв. (при заплащане на две вноски цената е 350 + 350 = 700 лв.), учебни материали: 45 лв.

Таксата се внася по банков път в сметката, дадена по-долу.

Учебните материали се получават и заплащат на място в деня на започване на всеки курс.

Първите групи започват през м. октомври при набиране на съответния брой курсисти.

 

 • Кратък подготвителен курс (60 учебни часа, 10 седмици, през уикендите един път седмично по 6 учебни часа с почивка от 30 минути).

Цена: 380 лв., учебни материали: 40 лв.

Таксата се внася по банков път в сметката дадена по-долу.

Учебните материали се получават и заплащат на място в деня на започване на всеки курс.

Първите групи започват при набиране на съответния брой курсисти.

 

Курсовете предлагат:

 • Учебни материали, специално разработени от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски”.
 • Автентични тестови задачи от кандидатстудентски изпити и подробни упражнения към всяка от тестовите задачи.
 • Целенасочено трениране на всеки елемент от изпита – Dictation (диктовка), Reading Comprehension (четене с разбиране), Cloze Test (тест за попълване на пропуснати думи), Error Identification (откриване на грешки), Paraphrase (парафраза на изречения).
 • Специални упражнения за писане на есе/съчинение – разработване на всеки елемент от текста според критериите за оценка на изпита. Индивидуален подход към всеки курсист при развиването на уменията за създаване на писмен текст на английски език и оценката на достигнатото ниво.
 • Усвояване на конкретните знания и умения, необходими за постигане на високи резултати на кандидатстудентския изпит по английски език в Софийския университет.
 • Периодични тестове за установяване на напредъка по време на курса.

 

 • Тренировъчен курс (24 учебни часа, 4 дни) Цена: 170 лв.

Тренировъчните курсове предлагат:

 • Работа по тестови материали от последните реални изпити, които все още не са публикувани.
 • Симулация на приемния изпит по сценария за провеждането му.
 • Подробни обяснения по всеки от направените изпитни варианти.
 • Оценка според изпитната скала на Софийския университет.

Всеки курсист получава:

 • Възможност за трениране на уменията си по английски език в реална изпитна среда с измерване на времето за всеки елемент от изпита.
 • Ясна представа за процедурата, по която се провежда изпита.
 • Допълнителни обяснения по основни въпроси свързани с необходимата лексика и граматика за постигане на високи изпитни резултати.
 • Указания и препоръки за написване на есето/съчинението и за критериите, по които то се оценява.
 • Конкретна оценка на достигнатото ниво на подготовката си за изпита по английски език в Софийския университет.

Всички курсисти, посещавали 20-седмичен или 10-седмичен подготвителен курс получават 5%  отстъпка при записване за тренировъчен курс.

Курсовете се провеждат в четири последователни дни през ученическите ваканции или в два последователни уикенда от 9.00-13.30 ч. или от 14.00-18.30 ч.

Всяка група започва при записване на съответния брой курсисти.


Справки и записване:

тел. 0889057616; e-mail: afeas2016@gmail.com

Следете за актуална информация за конкретните дати и часове на курсовете на: https://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/

Както и във Фейсбук: Фондация “Университетска Англицистика и Американистика – ФУАА”: https://www.facebook.com/AcademicFoundationForEnglishAndAmericanStudies/

 

Банкова сметка за превод на таксите:

Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

Задължено лице: трите имена на участника в курса

Основание за плащане: конкретния курс, за който се записва

Резултати от студентския конкурс за мемориалния грант “Д-р Калина Филипова” – 2018 г.

Foundation logo vector

Резултати от студентския конкурс

 

 за мемориалния грант

 “Д-р Калина Филипова” – 2018 г.

 

За конкурса постъпи един творчески проект.

 

Управителният съвет на ФУАА реши:

 

Мемориалният грант се присъжда на Габриела Каменова, студентка от IV курс към катедра “Англицистика и американистика”, СУ, за проекта й The Reception of James Joyce in Bulgaria (2018).

 

Честитим на носителя на Мемориалния грант „Д-р Калина Филипова”!

Резултати от конкурса за поетичен превод „Проф. Владимир Филипов“ – 2017 г.

Foundation logo vector
Academic Foundation for English and American Studies

Резултати от конкурса за поетичен превод „Проф. Владимир Филипов“ – 2017 г.

За конкурса постъпиха двадесет и четири превода на предложените от организаторите стихотворения.
Журито в състав проф. дфн Евгения Панчева, доц. д-р Мария Пипева и Андрей Филипов реши:

 

 

 

Първа награда (250 лева) се присъжда на:

Весела Мариян Стефанова, студентка от втори курс, специалност „Приложна лингвистика с английски и италиански език“, ПУ „Паисий Хилендарски“, за превод на стихотворението „Сгрешено четене“ от Георги Господинов.

Втора награда (150 лева) се присъжда на:

Теменужка Кирилова Иванова, студентка от четвърти курс, специалност „Английска филология“, СУ „Св. Климент Охридски“, за превод на стихотворението „Сгрешено четене“ от Георги Господинов.

Честитим на отличените и желаем на всички участници успехи на преводаческото поприще!

Ето и наградените преводи (публикувани тук със съгласието на преводачите):

 

Misreading

 

She walks in beauty like the knife

At night under a moonlit sky

Where rays and shadows intertwine,

Of steel and dust and carbon grey,

Graphite and diamond gleam and shine,

She doesn’t step, but cuts her way.

 

She’s come to slay and hearts entice

Cold as the moon, a poem keen,

And in her wake no death nor life,

She walks in beauty like the knife,

She walks in beauty like the knife,

How I wish I could join the slain.

 

Translation Vesela Stefanova

 

 

Words Misread

 

She walks in beauty like the Knife

Beneath the night’s moonlit heaven

With rays, the shadows are entwined,

In grey, steel, dust and carbon,

Charcoal and diamond brightly shine,

Hers aren’t steps, but cuts in motion.

 

She comes for love and for your life

As a cold moon, a cutting verse,

No dead or living left behind,

She walks in beauty like the Knife,

She walks in beauty like the Knife,

How I want her to take my life.

 

Translation by Temenuzhka Ivanova