КОНКУРС ЗА МЕМОРИАЛНИЯ ГРАНТ “Д-Р КАЛИНА ФИЛИПОВА” 2018 г.

  Foundation logo vector

Конкурс за мемориалния грант “д-р Калина Филипова”

ФОНДАЦИЯ “УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА”

обявява

КОНКУРС за МЕМОРИАЛНИЯ ГРАНТ “Д-Р КАЛИНА ФИЛИПОВА

за 2018 г.

Катедрата по англицистика и американистика към СУ “Св. Климент Охридски” и Фондация „Университетска англицистика и американистика” – съвместно с дарителите от САЩ и Великобритания – учредиха специален мемориален фонд на името на д-р Калина Филипова, за да се съхрани споменът за нея като университетски преподавател и изявен преводач. За целта ежегодно се присъжда грант (на стойност 1 000 лв.) на студент/ка от трети или четвърти курс на бакалавърската програма, специалност английска филология в Софийския университет за реализирането на академичен или творчески проект, свързан с англоезичната литература и/или превода от и на английски език.

Кандидатите трябва да са студенти от трети или четвърти курс и да имат среден успех над 5.00 от следването си до момента на кандидатстването.

 

За участие в конкурса се представят следните документи:

 

 1. Автобиография (на английски език).
 2. Уверение за успех.
 3. Кратко представяне на проекта (1-3 стр.) за осъществяване на литературна разработка, превод, участие в научни форуми с доклад или други творчески изяви, свързани с англоезичната литература и превода.
 4. Допълнителни материали: публикации, доклади, данни за участия в специализации, членство в студентски научни организации, клубове и др.

 

Срок за кандидатстване: 20 февруари 2018 на следния адрес: СУ, Катедра по англицистика и американистика,

Централното крило на Ректората, 167 каб.

 

КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА ПОЕЗИЯ ОТ БЪЛГАРСКИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА ИМЕТО НА ПРОФ. ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ – 2017 г.

 

Foundation logo vector

ФОНДАЦИЯ „УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА“

 

ОБЯВЯВА

 

ЕЖЕГОДНИЯ СИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА ПОЕЗИЯ

ОТ БЪЛГАРСКИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

НА ИМЕТО НА ПРОФ. ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ

2017 г. 

 

Фондация „Университетска англицистика и американистика“ (ФУАА) създаде специален фонд на името на професор Владимир Филипов, чиято цел е да съхрани спомена за него и неговия пример като един от най-изявените преводачи на поезия от български на английски език. За да изпълни тази мисия, през 2006 г. ФУАА учреди ежегоден конкурс за поетичен превод на негово име, който ще се проведе за дванадесети път тази година.

 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

 

 1. В конкурса могат да участват само студенти.
 2. Участниците могат да избират между две стихотворения, предложени от организаторите: „Скрижали“ от Екатерина Йосифова и „Сгрешено четене“ от Георги Господинов.
 3. Текстовете за превод са на разположение на интересуващите се на интернет адрес https://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/ или в Библиотечно-информационния център на катедра „Англицистика и американистика“, Ректорат, Централно крило, 5-ти етаж.
 4. Преводите трябва да се представят в три печатни екземпляра.
 5. Конкурсът е анонимен. Трите екземпляра на преведения текст трябва да бъдат поставени в плик, на който е изписано САМО „За конкурса за поетичен превод на името на проф. Владимир Филипов“. Вътре в по-малък запечатан плик кандидатите трябва да посочат трите си имена, ВУЗ, специалност, курс, e-mail и телефон за връзка.
 6. Преводите се предават в кабинет 167, Централно крило на Ректората, 5-ти етаж, или сe изпращат на адрес: София 1504, СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Англицистика и американистика“, за поетичния конкурс. Крайният срок за предаване е 18 декември 2017 г., 17.00 ч.
 7. Журито на конкурса се състои от преподаватели от катедра „Англицистика и американистика“.
 8. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 19 януари 2018 г. на интернет адрес https://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/
 9. На победителите в конкурса ще бъдат присъдени една първа награда от 250 лв. и една втора награда от 150 лв.

 

Желаем успех на всички участници.

От организаторите на конкурса

 

 

 

Конкурс за превод на поезия „Проф. Владимир Филипов“ – 2017 г.

 

 Екатерина Йосифова 

СКРИЖАЛИ

 

 За Иван Методиев (1946 – 2003)

Навръх баира шипка грее,
запалена от плод и есен.
А Онзи в шипката се смее,
над склона полегат надвесен:

сред тръните се там търкаля
облъскан камънак в безреда
и бай Моисейвото магаре
дълбокомислено го гледа.

Така прелита век ли, час ли,
мушица звънне, птица мине,
накрая Онзи се прозине:
мир на баирите слънчасали,
мираж над всякоя пустиня!

 

Георги Господинов 

СГРЕШЕНО ЧЕТЕНЕ

 

She walks in beauty like the Knife *

Тя иде като нож красива
Във нощ под лунен небосвод
Лъчи и сенки се преливат,
Стомана, прах и въглерод,
Графит и диамант проблясват в сиво,
Тя не върви, тя реже в ход.

Да влюбва е дошла и да убива
Като луна студена, остра като стих,
След нея няма мъртви, няма живи,
Тя иде като нож красива,
Тя иде като нож красива,
Как искам аз да съм убит.

*Byron

“She walks in beauty like the night”

“Тя иде като нощ красива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидатстудентски курсове по английски език за Софийския университет

Image result for курсове по английски езикСУ „Св. Климент Охридски“

Подготовка за кандидатстудентски изпит по английски език

2017-18 г.

 

 • Подготвителен курс (120 учебни часа, 20 седмици). Цена 660 лв. (при заплащане на две вноски 360 + 330 = 690 лв.), учебни материали: 39.70 лв.

 

започва                                                                                свършва

8 октомври (неделя) – 9.00-13.30 ч.                     4 март 2018 г. (без 24 и 31 декември)

 

 

 • Подготвителен курс (60 учебни часа, 10 седмици). Цена – 360 лв., учебни материали – 34.70 лв.

 

     започва                                                                            свършва

 • 15 октомври (неделя) – 14.00-18.30 ч.          17 декември 2017 г.
 • 4 ноември (събота) – 14.00-18.30 ч.              27 януари 2018 г. (без 25 ноември; 23 и 30 декември)
 • 7 януари 2018 г. (неделя) – 14.00-18.30 ч.    11 март 2018 г.
 • 10 март 2018 г. (събота) – 14.00-18.30 ч.      19 май 2018 г. (без 7 април – Великденски

                                                                                       празници)

 

Двата вида подготвителни курсове са идентични по съдържание, като в по-краткия материалът е сгъстен. И в двата се разработват тестовете от книжките на издателство „Просвета“ SUATEFL – Five Real Tests, които се закупуват при започването на курса. Работи се задължително с книжки № 5, 6 и 7. Останалите са препоръчителни за самостоятелна работа и допълнителни упражнения в час.

Специално разработеният за курсовете набор от уроци и упражнения е събран в помагало, което се продава на всеки курсист преди първото занятие заедно с книжките.

Прави се систематичен преговор на необходимата за изпита граматика и се надгражда над преподаденото в училище. Развиват се умения за четене с разбиране, обогатяване на лексическия запас, писане на диктовки, писане на есе, усвояване на формата на изпита. В 120-часовия курс периодично се правят и тестове за установяване на напредъка на курсиста.

 

 • Тренировъчен курс с реални изпити (24 учебни часа, 4 дни) Цена: 162 лв.

 

 1. 26, 27, 28, 29 декември 2017 г. (вторник – петък)                   9.00-13.30 ч.
 2. 3, 4, 5, 6 февруари 2018 г. (събота – вторник)                        9.00-13.30 ч.
 3. 5, 6, 7, 9 април 2018 г. (Великденски празници)                     9.00-13.30 ч.
 4. 5, 6, 12, 13 май 2018 г. (два последователни уикенда)          9.00-13.30 ч.

 Курсът представлява симулация на приемния изпит (4 занятия по 6 часа), с поставяне на оценка плюс обсъждане на резултатите. Работи се с реалните изпити на СУ от предходните 4 години, които не са публикувани. Занятията се състоят от първа част, която следва сценария на изпита, и втора, в която преподавателят анализира и обяснява допуснатите грешки. След всеки тест кандидатите получават оценка по изпитната скала.

 Внимание: при възможност и проявен интерес ще бъдат проведени курсове и на други дати през учебната 2017-2018 г. За актуализирана информация се обаждайте на посочените по-долу телефони и следете сайта ни.

Обучението се провежда от преподаватели от катедра „Англицистика и американистика в СУ Св. Климент Охридски“.

Справки и записване: София, СУ „Св. Климент Охридски”, бул. „Цар Освободител” 15,                                         Централно крило, ет. 5, каб. 167;

тел.:  9308-314; 02-946-30-93

Моб. тел.: 0889- 057-616

МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ, ЗА ДА ЗАПАЗИТЕ МЯСТОТО СИ В ЖЕЛАНИЯ КУРС ПРЕДИ ДА ЗАПЛАТИТЕ СУМАТА.

Следете за актуална информация на:

https://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/

http://fb.me/AcademicFoundationForEnglishAndAmericanStudies

 Банкова сметка за превод на таксите:

 Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF Уникредит Булбанк

(Moля, посочвайте името на курсиста;  основание за плащане: наименованието на курса)

Резултати от студентския конкурс за мемориалния грант “Д-р Калина Филипова” – 2017 г.

Резултати от студентския конкурс

 

 за мемориалния грант

 

“Д-р Калина Филипова” – 2017 г.

За конкурса постъпиха четири творчески проекта.

 

Журито в състав проф. дфн Евгения Панчева, доц. д-р Мария Пипева, доц. д-р Александра Главанакова реши:

 

Мемориалният грант (1 000 лева) се присъжда на:

 

Радостина Василева Куманова, студентка към катедра “Англицистика и американистика”, СУ, за проекта й, свързан с участие в Dublin James Joyce Summer School (2 – 8 July 2017) и писане на академична разработка по темата в рамките на 3 500 думи.

Честитим на носителя на Мемориалния грант „Д-р Калина Филипова”!  Благодарим на всички участници в конкурса и им желаем творчески успехи!

Резултати от конкурса за поетичен превод “Проф. Владимир Филипов” – 2016 г.

За конкурса постъпиха десет превода на предложените оторганизаторите стихотворения.

Журито в състав проф. дфн Евгения Панчева, доц. д-р Мария Пипева и

Андрей Филипов реши:
Първа награда не се присъжда.

Втора награда (150 лева) се присъжда на:

Десислава Костадинова Николова, студентка в магистърска програма „Преводач-редактор“, Факултет по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“, за превода ѝ на стихотворението „Тогава“ от
Биньо Иванов.

Две поощрителни награди (по 70 лева) се присъждат на:

Яна Асенова Кръстева, студентка от втори курс, специалност „Китаистика“, СУ „Св. Климент Охридски“
и
Александра Спасова Пенова, студентка от четвърти курс, специалност „Английска филология“, СУ „Св. Климент Охридски“
за преводите им на стихотворението „Тогава“ от Биньо Иванов.
Честитим на отличените и желаем на всички участници успехи на преводаческото поприще!

Конкурс за мемориалния грант “д-р Калина Филипова”

 afeaslogo

 

Конкурс за мемориалния грант “д-р Калина Филипова”

ФОНДАЦИЯ “УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА”

обявява

КОНКУРС за МЕМОРИАЛНИЯ ГРАНТ “Д-Р КАЛИНА ФИЛИПОВА

Катедрата по англицистика и американистика към СУ “Св. Климент Охридски” и Фондация „Университетска англицистика и американистика” – съвместно с дарителите от САЩ и Великобритания – учредиха специален мемориален фонд на името на д-р Калина Филипова, за да се съхрани споменът за нея като университетски преподавател и изявен преводач. За целта ежегодно се присъжда грант (на стойност 1 000 лв.) на студент/ка от четвърти курс на бакалавърската програма, специалност английска филология в Софийския университет за реализирането на академичен или творчески проект, свързан с англоезичната литература и/или превода от и на английски език.

Кандидатите трябва да са завършили трети курс преди крайния срок на кандидатстването и да имат среден успех над 5.00.

 

За участие в конкурса се представят следните документи:

 

 1. Автобиография (на английски език).
 2. Уверение за успех.
 3. Кратко представяне на проекта (1-3 стр.) за осъществяване на литературна разработка, превод, участие в научни форуми с доклад или други творчески изяви, свързани с англоезичната литература и превода.
 4. Допълнителни материали: публикации, доклади, данни за участия в специализации, членство в студентски научни организации, клубове и др.

 

Срок за кандидатстване: 20 февруари 2017 на следния адрес: СУ, Катедра по англицистика и американистика,

Централното крило на Ректората, 167 каб.

 

Конкурс за превод на поезия от български на английски език на името на проф. Владимир Филипов – 2016

afeaslogoФОНДАЦИЯ „УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА“

 

ОБЯВЯВА

 

ЕЖЕГОДНИЯ СИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА ПОЕЗИЯ

ОТ БЪЛГАРСКИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

НА ИМЕТО НА ПРОФ. ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ

 

 

Фондация „Университетска англицистика и американистика“ (ФУАА) създаде специален фонд на името на професор Владимир Филипов, чиято цел е да съхрани спомена за него и неговия пример като един от най-изявените преводачи на поезия от български на английски език. За да изпълни тази мисия, през 2006 г. ФУАА учреди ежегоден конкурс за поетичен превод на негово име, който ще се проведе за единадесети път тази година.

 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

 

 1. В конкурса могат да участват само студенти.
 2. Участниците могат да избират между две стихотворения, предложени от организаторите: „Тогава“ от Биньо Иванов и „Кой би“ от Иван Методиев.
 3. Текстовете за превод са на разположение на интересуващите се на интернет адрес https://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/ или в Библиотечно-информационния център на катедра „Англицистика и американистика“, Ректорат, Централно крило, 5-ти етаж.
 4. Преводите трябва да се представят в три печатни екземпляра.
 5. Конкурсът е анонимен. Трите екземпляра на преведения текст трябва да бъдат поставени в плик, на който е изписано САМО „За конкурса за поетичен превод на името на проф. Владимир Филипов“. Вътре в по-малък запечатан плик кандидатите трябва да посочат трите си имена, курс, специалност, e-mail и телефон за връзка.
 6. Преводите се предават в кабинет 167, Централно крило на Ректората, 5-ти етаж, или сe изпращат на адрес: София 1504, СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Англицистика и американистика“, за поетичния конкурс. Крайният срок за предаване е 20 декември 2016 г., 17.00 ч.
 7. Журито на конкурса се състои от преподаватели от катедра „Англицистика и американистика“.
 8. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до средата на януари 2017 г. на интернет адрес https://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/
 9. На победителите в конкурса ще бъдат присъдени една първа награда от 250 лв. и една втора награда от 150 лв.

 

Желаем успех на всички участници.

От организаторите на конкурса

 

 

 

Конкурс за превод на поезия „Проф. Владимир Филипов“ – 2016 г.

 

 

 

 

ТОГАВАБиньо ИвановТогава ще си сложа шапката,
ще се сбогувам – сбогом с котката –
и ще излезна да те търся.
Пътя бил посипан с тръни –
и ще се върна за обувките,
ще хвърля на леглото шапката,
ще се сбогувам – сбогом с котката.
Отново ще си сложа шапката,
ще се сбогувам – сбогом с котката.
Цялото небе до тебе
било разхвърляно на облаци –
и ще се върна за палтото,
ще се ръкувам – здрасти с котката.
Думите ще съм забравил,
които трябва да ти кажа,
а те не чакат зад вратата,
не ги протяга окачалката.
Тогава ще си махна шапката
и
котката
ще
сложа
в
нея. 
КОЙ БИ Иван Методиев 

Кой би могъл така да съчетае
лукавството с детинската наивност?
Тя себе си желае да излъже,
но иска първо аз да й повярвам.

 

Усмивката й, устните бъбриви,
ме карат да изпитвам странна жажда.
Бедрата й, притиснати капризно,
са промисъл за юлската природа.

 

Тя цялата е радост, но защо ли
внезапно радостта я натъжава?
Къде ме води този стръмен поглед?

 

Аз смътно подозирам, че отдавна
тя знае пътя, сякаш смърт е пила.
Тя иска не да помни – да забравя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултати от конкурса за поетичен превод „Проф. Владимир Филипов“ – 2015 г.

afeaslogoЗа конкурса постъпиха десет превода на предложените от организаторите стихотворения.

Журито в състав проф. д-р Евгения Панчева, доц. д-р Мария Пипева и Андрей Филипов реши:

Първа награда не се присъжда.

Втора награда (150 лева) се присъжда на:

Десислава Костадинова Николова, студентка от първи курс в магистърска програма „Преводач-редактор“, Факултет по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“, за превода ѝ на стихотворението „Дърво на хълма“ от Иван Цанев.

Поощрителна награда (70 лева) се присъжда на:

Екатерина Кънчева Купелин, докторант по антропология и социология в Graduate Institute of International Studies, Женева, за превода ѝ на стихотворението „Дърво на хълма“ от Иван Цанев.

Честитим на отличените и желаем на всички участници успехи на преводаческото поприще!

 

Конкурс за превод на поезия „Проф. Владимир Филипов“ – 2015 г.

ФОНДАЦИЯ „УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА“

 

ОБЯВЯВА

 

ЕЖЕГОДНИЯ СИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА ПОЕЗИЯ

ОТ БЪЛГАРСКИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

НА ИМЕТО НА ПРОФ. ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ

 

afeaslogoФондация „Университетска англицистика и американистика“ (ФУАА) създаде специален фонд на името на професор Владимир Филипов, чиято цел е да съхрани спомена за него и неговия пример като един от най-изявените преводачи на поезия от български на английски език. За да изпълни тази мисия, през 2006 г. ФУАА учреди ежегоден конкурс за поетичен превод на негово име, който се ще се проведе за десети път тази година.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

 1. В конкурса могат да участват само студенти.
 2. Участниците могат да избират между две стихотворения, предложени от организаторите: „Дърво на хълма“ от Иван Цанев и „Поле, поле…“ от Иван Методиев.
 3. Текстовете за превод са на разположение на интересуващите се на интернет адрес https://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/ или в Библиотечно-информационния център на катедра „Англицистика и американистика“, Ректорат, Централно крило, 5-ти етаж.
 4. Преводите трябва да се представят в три печатни екземпляра.
 5. Конкурсът е анонимен. Трите екземпляра на преведения текст трябва да бъдат поставени в плик, на който е изписано САМО „За конкурса за поетичен превод на името на проф. Владимир Филипов“. Вътре в по-малък запечатан плик кандидатите трябва да посочат трите си имена, курс, специалност, e-mail и телефон за връзка.
 6. Преводите се предават в кабинет 167, Централно крило на Ректората, 5-ти етаж, или сe изпращат на адрес: София 1504, СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Англицистика и американистика“, за поетичния конкурс. Крайният срок за предаване е 21 декември 2015 г., 17.00 ч.
 7. Журито на конкурса се състои от преподаватели от катедра „Англицистика и американистика“.
 8. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до средата на януари 2016 г. на интернет адрес https://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/
 9. На победителите в конкурса ще бъдат присъдени една първа награда от 250 лв. и една втора награда от 150 лв.

 

Желаем успех на всички участници.

От организаторите на конкурса

 

Конкурс за превод на поезия „Проф. Владимир Филипов“ – 2015 г.

 

    Иван Цанев

 

 ДЪРВО НА ХЪЛМА

Да не забравям никога, че има

дърво на хълма –
някъде, далече,
където и да е – дърво без име,
сприятелено с идващите вечери.
Дърво на хълма.
То ще ми напомня
как будните очи в тревата скитат,
как в дълбините на нощта бездомна
поникват гласовете на щурците.
Дърво на хълма.
Нека ме обича
и не забравя никога за мене.
То е безименно, ще го наричам
търпение и тишина зелена.
Дърво – тъй стройна
плът на мисълта ми! –
стои на хълма, с облаците слято,
заслушано във приказките тъмни,
които му нашепва вятърът.

 

Иван Методиев

* * *

Поле, поле, безгрижен кръговрат
от прости вещества. В дълбочините
на мъртвите пулсиращият свят,
а горе пеперуди сред тревите.

О, всичко от това, което съм
след време в тази пръст ще се прелее.
Не питам вече смисълът къде е,
ветрец повявa сякаш в полусън.

Щастлив съм аз, свободен, споделен,
пълзя, летя, на шипка се преструвам,
аз облак съм, вселената е в мен,
дъждът е тя, чрез който съществувам.

Не, аз съм безначална самота,
която в съществата се преражда.
Идеята за бродещата жажда,
несретникът с напукани уста.

Резултати от конкурса за поетичен превод „Проф. Владимир Филипов“ – 2014 г.

afeaslogoЗа конкурса постъпиха девет превода на предложените от организаторите стихотворения („Поетът“ от Валери Петров и „Надежда“ от Валери Станков).
Журито в състав проф. д-р Евгения Панчева, гл. ас. д-р Мария Пипева и Андрей Филипов реши:
В тазгодишното издание на конкурса награди НЕ СЕ ПРИСЪЖДАТ.