Английски език С1

КУРС ПО ОБЩ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – НИВО C1
120 учебни часа – 20 седмици по 6 учебни часа
Цена 660 лв. с ДДС (при плащане наведнъж)
или
първа вноска 360 лв. с ДДС, втора вноска 330 лв. с ДДС

Курсът е насочен към усъвършенстване на езиковите знания и умения на обучаеми достигнали средно ниво на владеене на английски език (B1/B2). Целта е в края на курса да се покрие ниво C1 от Европейската езикова рамка, което е съизмеримо с Cambridge English: Advanced (CAE) . Работи се по специално разработени учебни материали, които развиват основните езикови умения: слушане и четене с разбиране, говорене и писане.
Курсът е подходящ за:
• ученици от 11-ти клас, като предварителна подготовка за кандидатстудентските курсове на ФУАА;
• ученици от 11-ти и 12-ти клас, които се подготвят за матура по английски език;
• студенти от всички специалности, които желаят да достигнат по-високо ниво на владеене на английския език във връзка с бъдещата си професионална реализация.
В края на курса, при успешно положен изпит, курсистите получават сертификат за съответното ниво.

Leave a comment

%d bloggers like this: