Кандидатстудентски

КАТЕДРА “АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА”

СУ “Св. Климент Охридски”

организира:

Подготовка за кандидатстудентски изпит по английски език в СУ “Св. Климент Охридски”

Всички курсове се водят от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски”. Обучението се осъществява в групи от по 10-12 души. Курсовете са подходящи и за подготовка за матурата по английски език.

 

  • Разширен подготвителен курс (120 учебни часа, 20 седмици, през уикендите един път седмично по 6 учебни часа с почивка от 30 минути – от 9.00-13.30 ч. или от 14.00-18.30 ч.)

Цена: 720 лв. с включени учебни материали – два броя учебни помагала и допълнителна папка с упражнения. (При заплащане на две вноски цената е 380+ 360 = 740 лв.)

Таксата се внася по банков път в сметката, дадена по-долу.

Първите групи започват през м. октомври при набиране на съответния брой курсисти.

 

  • Кратък подготвителен курс (60 учебни часа, 10 седмици, през уикендите един път седмично по 6 учебни часа с почивка от 30 минути – от 9.00-13.30 ч. или от 14.00-18.30 ч.)

Цена: 420 лв., с включени учебни материали – два броя учебни помагала и допълнителна папка с упражнения (съкратен вариант)

Таксата се внася по банков път в сметката дадена по-долу.

Първите групи започват в края на м. ноември при набиране на съответния брой курсисти.

 

Подготвителните курсове предлагат:

·        Учебни материали, специално разработени от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски”.

·        Автентични тестови задачи от кандидатстудентски изпити и подробни упражнения към всяка от тестовите задачи.

·        Целенасочено трениране на всеки елемент от изпита – Dictation (диктовка), Reading Comprehension (четене с разбиране), Cloze Test (тест за попълване на пропуснати думи), Error Identification (откриване на грешки), Paraphrase (парафраза на изречения).

·        Специални упражнения за писане на есе/съчинение – разработване на всеки елемент от текста според критериите за оценка на изпита. Индивидуален подход към всеки курсист при развиването на уменията за създаване на писмен текст на английски език и оценката на достигнатото ниво.

·        Усвояване на конкретните знания и умения, необходими за постигане на високи резултати на кандидатстудентския изпит по английски език в Софийския университет.

·        Периодични тестове за установяване на напредъка по време на курса.

 

  • Тренировъчен курс (24 учебни часа, 4 дни) – Цена: 170 лв.

 

Тренировъчните курсове предлагат:

·        Работа по тестови материали от последните реални изпити, които все още не са публикувани.

·        Симулация на приемния изпит по сценария за провеждането му.

·        Подробни обяснения по всеки от направените изпитни варианти.

·        Оценка според изпитната скала на Софийския университет.

Всеки курсист получава:

·        Възможност за трениране на уменията си по английски език в реална изпитна среда с измерване на времето за всеки елемент от изпита.

·        Ясна представа за процедурата, по която се провежда изпита.

·        Допълнителни обяснения по основни въпроси свързани с необходимата лексика и граматика за постигане на високи изпитни резултати.

·        Указания и препоръки за написване на есето/съчинението и за критериите, по които то се оценява.

·        Конкретна оценка на достигнатото ниво на подготовката си за изпита по английски език в Софийския университет.

 

Всички курсисти, посещавали 20-седмичен или 10-седмичен подготвителен курс получават 5% отстъпка от таксата за тренировъчен курс.

 

Тренировъчните курсове се провеждат в четири последователни дни през ученическите ваканции или в два последователни уикенда от 9.00-13.30 ч. или от 14.00-18.30 ч.

Всяка група започва при записване на съответния брой курсисти.

 

Справки и записване:

тел. 0889 057 616; 0898 220 468 e-mail: fuaakursove@abv.bg

Следете за актуална информация за конкретните дати и часове на курсовете на: http://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/Както и във Фейсбук: Фондация “Университетска Англицистика и Американистика – ФУАА”:

https://www.facebook.com/AcademicFoundationForEnglishAndAmericanStudies/

 

Банкова сметка за превод на таксите:

Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

Задължено лице: трите имена на участника в курса

Основание за плащане: наименованието на курса (напр. „разширен“, „кратък“ или „тренировъчен“

 

Leave a comment

%d bloggers like this: