Контакт

АДРЕС:
София 1504,
бул. ”Цар Освободител”№ 15,
Софийски Университет “Св. Климент Охридски”,
Фондация “Университетска англицистика и американистика”

ТЕЛЕФОН:

Електронна поща на Фондацията:

Банкова сметка:
Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

Leave a comment

%d bloggers like this: