Курсове по английски език 2021/22

КАТЕДРА “АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА“ на Софийски университет провежда подготвителни курсове за ДЗИ (матура) и кандидатстудентски изпит по английски език.

Обучението се осъществява в малки групи от по 10-12 душиПри необходимост курсовете се провеждат дистанционно във виртуални класни стаи.

 • Разширен подготвителен курс (120 учебни часа, 20 седмици, в събота или неделя по 6 учебни часа на седмица: 9:00-13.30 ч. или от 14.00-18.30 ч.)

Цена: 720 лв., включва учебни материали (или 740лв., ако е на две вноски от 400 лв. + 340 лв.)

Първите групи започват през м. октомври при набиране на съответния брой курсисти.

 • Кратък подготвителен курс (60 учебни часа, 10 седмици, в събота или неделя по 6 учебни часа: от 9.00-13.30 ч. или от 14.00-18.30 ч.)

Цена: 480 лв., включва учебни материали

Първите групи започват в края на м. ноември при набиране на съответния брой курсисти.

 Подготвителните курсове предлагат:

 1. Учебни материали, специално разработени от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” за нуждите на българските ученици и за целите на изпитите.
 2. Автентични тестови задачи от кандидатстудентски изпити и ДЗИ.
 3. Целенасочено трениране на всеки елемент от изпитите.
 4. Специални упражнения за писане на есе/съчинение.
 5. Периодични тестове за установяване на напредъка по време на курса.
 • Тренировъчен курс (24 учебни часа, 4 дни) Цена: 200 лв.
 1. Работа по тестови материали от последните реални изпити, които не са публикувани.
 2. Подробни обяснения по всеки от направените изпитни варианти.
 3. Оценка според изпитните скали и критерии.

 Курсистите получават:

 1. Възможност за трениране на уменията си по английски език в реална изпитна среда с измерване на времето за всеки елемент от изпита.
 2. Ясна представа за процедурата, по която се провежда изпита.
 3. Указания и препоръки за написване на есето и за критериите, по които то се оценява.
 4. Конкретна оценка на достигнатото ниво.

Курсистите, посещавали 20-седмичен или 10-седмичен подготвителен курс, получават 5% отстъпка от таксата за тренировъчен курс.

Тренировъчните курсове се провеждат в 4 последователни дни през ученическите ваканции или в два последователни уикенда от 9.00-13.30 ч. или от 14.00-18.30 ч.

Справки и записване:

тел. 0889 057 616; 0898 220 468 e-mail: fuaakursove@abv.bg

 Банкова сметка за превод на таксите:

Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

Задължено лице: трите имена на участника в курса

Основание за плащане: наименованието на курса (напр. „разширен“, „кратък“ или „тренировъчен“.

%d bloggers like this: