Подготвителен курс за приемния изпит по английски език в Софийския университет

Начало: 19 март 2022 г.

60 учебни часа (10 пъти по 6 учебни часа от 9.00-13.30 ч.)

Обучението се провежда онлайн от преподаватели от 

катедра „Англицистика и американистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Курсът предлага:

  • Учебни материали, специално разработени от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски”.
  • Автентични тестови задачи от кандидатстудентски изпитии подробни упражнения към всяка от тестовите задачи.
  • Целенасочено трениране на всеки елемент от изпита– Reading Comprehension (четене с разбиране), Cloze Test (тест за попълване на пропуснати думи), Error Identification (откриване на грешки), Paraphrase (парафраза на изречения).
  • Специални упражнения за писане на есе/съчинение –разработване на всеки елемент от текста според критериите за оценка на изпита. Индивидуален подход към всеки курсист при развиването на уменията за създаване на писмен текст на английски език и оценката на достигнатото ниво.
  • Усвояване на конкретните знания и умения,необходими за постигане на високи резултати на кандидатстудентския изпит по английски език в Софийския университет.

Справки и записване:

тел. 0889 057 616; 0898 220 468 e-mail: fuaakursove@abv.bg

%d bloggers like this: