Проекти

In 2019 AFEAS completed the project Transcultural Dialogues: American Studies in Bulgaria in the Beginning of the 21st Century.

US Embassy Bulgaria - Preparing Global Leaders Forum Bulgaria The project was funded through the small grants program of the US Embassy in Bulgaria.The project’s main aim was to provide opportunities for continuing and intensifying the transatlantic dialogue between Bulgaria and the U.S.A. Two major activities were carried out to fulfill this goal. Firstly, the international conference “Traditions and Transitions,” which was held on September 28-29, 2018 at Sofia University. The conference was dedicated to the 90th anniversary of the Department of English and American Studies at Sofia University and the 130th anniversary of St. Kliment Ohridski University of Sofia. The 85 participants in this forum focused among other issues on intercultural communication, on the complex relationships between East and West in order to enrich the teaching, research and practice in the area of American Studies.

Secondly, a significant increase in the quality of education in the area of American studies at the Department of English and American Studies at Sofia University is expected as an outcome of the addition of new educational resources and tools in the British and American Studies Resource Center (BASRC) http://www.basrc-su.com/. The depository of BASRC was enriched with essential recent academic publications in the fields of American Studies, US history, culture and literature; transcultural studies and intercultural communication; the digital humanities, reading and cognitive science, language studies, science fiction studies, as well as with many award-winning fiction books by contemporary American writers. The purchase of these over 250 new titles with the grant money will prove to be an invaluable contribution to the development of American Studies at DEAS and at Sofia University.

 

 

American Optimism Meets Bulgarian Potential: America for Bulgaria ... На 30 10 2013 г. Фондация Америка за България одобрява и подкрепя проекта на ФУАА “Иновативни методи за подобряване качеството на преподаване в Катедрата по англицистика и американистика на Софийски Университет „Св. Климент Охридски”№ EDU.0086.20130412, с продължителност 24 месеца. Грантът е на стойност 227 585 лева и ще послужи за разработване на електронни курсове и помагала, както и за реконструирането на зала 243 в Ректората на СУ и превръщането й в модерна университетска аудитория.

Официалното откриването на аудиторията ще бъде на 1 октомври 2014 година.
Дейности по направление „разработване на електронни курсове и помагала“

1)     8 ноември 2013 – обявяване на състезанието за разработване новаторски електронни курсове и помагала (параметри, изисквания – приложена Покана за участие)

2)    14 ноември: Жури в състав проф. д-р Евгения Панчева, доц. д-р Снежина Димитрова и гл. ас. д-р Александра Главанакова одобрява 11 кандидатури от 14 подадени: реализирани са 8 електронни дистанционни курса и 3 електронни помагала (блогове и книги), които се разработват и апробират през текущия семестър.

1 етап – летен семестър 2014 Е-КУРС Е-ПОМАГАЛО Екстра (по желание на преподавателя)
1 Ангел Игов, Превод, БП, 2 курс, Задължителна дисциплинаhttp://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=1749 Даниела НайдеваКултурна история на САЩ, БП, 3 курс Задълж – блог Е-книга
2 Ралица Мухарска, Наративи за бъдещето: научна фантастика, БП, 3 курс, Избираема дисциплинаhttp://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=1750 Емилия Славова, English for SocialInteraction – е-книга Блог + Mудъл
3 Мадлен Данова, Американският роман в киното, МП Комуникации: език, литература, медии, Избираема дисциплинаhttp://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=1751 Мария Георгиева, Увод в социолингвистиката, Маг. Език икултура – e- книга
4 Александра Главанакова, Американска литература: от модернизъм към постмодернизъм, семинарни занятия. БП, 4 курс, Задължителна дисциплинаhttp://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=1230
5 Александра Главанакова, Литературата в информационната епоха. МП Комуникации, език, литература, медии, Избираема дисциплинаhttp://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=1309
6 Георги Няголов, Шекспир през театър, БП, Избираема дисциплинаhttp://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=1743
7 Георги Няголов и екип, Английски език II, БП, 1 курс, Задължителна дисциплинаhttp://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=1754
8 Пламен Гаптов. Ирландска култура. БП 3 курс, Избираема дисциплина,http://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=1789
9 Александра Багашева, Увод в синтаксиса на съвременния английски език, БП, задължителен курсhttp://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=1903
10 Емилия Славова, Английски за социални контакти, БП, избираема дисциплина,http://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=1765

 

3) През февруари бяха организирани 5 работни семинара (демонстрационни и обучителни) за обучението на колегите участващи на първия етап.

 

4) През февруари и март продължава самостоятелна работа на обучителите с колегите – постепенно се качва ново съдържание във вече създадените електронни форми – сегашното състояние на курсовете може да се види на адрес:

http://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=266

разработваните блогове са видими на: Cultural History of the US

http://chusasu.edublogs.org/

Също така беше разработен и публикуван в електронното хранилище на университета първият електронен учебник: Maria Georgieva, Introducing Sociolinguistics (Увод в социолингвистиката): http://research.uni-sofia.bg/handle/123456789/1209

5) Продължава разработването на новия wordpress мултисайт, който включва три основни, свързани помежду си, както и с основните университетски структури (https://www.uni-sofia.bg/eng, http://elearn.uni-sofia.bg/, https://research.uni-sofia.bg ), уебсайта:

  1. Сайт на Катедра „Англицистика и американистика“: http://wordpress.eas-bg.org/
  2. Сайт на Фондация „Университетска англицистика и американистика“: http://wordpress.eas-bg.org/afeas-bg/
  3. Сайт на Библиотечно-информационния център към Катедра „Англицистика и американистика“: http://basrc-su.com/

Leave a comment

%d bloggers like this: