Проекти

Logo_America_for_Bulgaria

На 30 10 2013 г. Фондация Америка за България одобрява и подкрепя проекта на ФУАА “Иновативни методи за подобряване качеството на преподаване в Катедрата по англицистика и американистика на Софийски Университет „Св. Климент Охридски”№ EDU.0086.20130412, с продължителност 24 месеца. Грантът е на стойност 227 585 лева и ще послужи за разработване на електронни курсове и помагала, както и за реконструирането на зала 243 в Ректората на СУ и превръщането й в модерна университетска аудитория.

Официалното откриването на аудиторията ще бъде на 1 октомври 2014 година.

Дейности по направление „разработване на електронни курсове и помагала“

1)     8 ноември 2013 – обявяване на състезанието за разработване новаторски електронни курсове и помагала (параметри, изисквания – приложена Покана за участие)

2)    14 ноември: Жури в състав проф. д-р Евгения Панчева, доц. д-р Снежина Димитрова и гл. ас. д-р Александра Главанакова одобрява 11 кандидатури от 14 подадени: реализирани са 8 електронни дистанционни курса и 3 електронни помагала (блогове и книги), които се разработват и апробират през текущия семестър.

1 етап – летен семестър 2014 Е-КУРС Е-ПОМАГАЛО Екстра (по желание на преподавателя)
1 Ангел Игов, Превод, БП, 2 курс, Задължителна дисциплинаhttp://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=1749 Даниела НайдеваКултурна история на САЩ, БП, 3 курс Задълж – блог Е-книга
2 Ралица Мухарска, Наративи за бъдещето: научна фантастика, БП, 3 курс, Избираема дисциплинаhttp://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=1750 Емилия Славова, English for SocialInteraction – е-книга Блог + Mудъл
3 Мадлен Данова, Американският роман в киното, МП Комуникации: език, литература, медии, Избираема дисциплинаhttp://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=1751 Мария Георгиева, Увод в социолингвистиката, Маг. Език икултура – e- книга
4 Александра Главанакова, Американска литература: от модернизъм към постмодернизъм, семинарни занятия. БП, 4 курс, Задължителна дисциплинаhttp://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=1230
5 Александра Главанакова, Литературата в информационната епоха. МП Комуникации, език, литература, медии, Избираема дисциплинаhttp://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=1309
6 Георги Няголов, Шекспир през театър, БП, Избираема дисциплинаhttp://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=1743
7 Георги Няголов и екип, Английски език II, БП, 1 курс, Задължителна дисциплинаhttp://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=1754
8 Пламен Гаптов. Ирландска култура. БП 3 курс, Избираема дисциплина,http://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=1789
9 Александра Багашева, Увод в синтаксиса на съвременния английски език, БП, задължителен курсhttp://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=1903
10 Емилия Славова, Английски за социални контакти, БП, избираема дисциплина,http://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=1765

 

3) През февруари бяха организирани 5 работни семинара (демонстрационни и обучителни) за обучението на колегите участващи на първия етап.

 

4) През февруари и март продължава самостоятелна работа на обучителите с колегите – постепенно се качва ново съдържание във вече създадените електронни форми – сегашното състояние на курсовете може да се види на адрес:

http://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=266

разработваните блогове са видими на: Cultural History of the US

http://chusasu.edublogs.org/

Също така беше разработен и публикуван в електронното хранилище на университета първият електронен учебник: Maria Georgieva, Introducing Sociolinguistics (Увод в социолингвистиката): http://research.uni-sofia.bg/handle/123456789/1209

5) Продължава разработването на новия wordpress мултисайт, който включва три основни, свързани помежду си, както и с основните университетски структури (https://www.uni-sofia.bg/eng, http://elearn.uni-sofia.bg/, https://research.uni-sofia.bg ), уебсайта:

  1. Сайт на Катедра „Англицистика и американистика“: http://wordpress.eas-bg.org/
  2. Сайт на Фондация „Университетска англицистика и американистика“: http://wordpress.eas-bg.org/afeas-bg/
  3. Сайт на Библиотечно-информационния център към Катедра „Англицистика и американистика“: http://basrc-su.com/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *