Подготовка за кандидатстудентски изпит по английски език в СУ „Св. Кл. Охридски“ 2018/2019

ФОНДАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА (ФУАА) Подготовка за кандидатстудентски изпит по английски език през 2018/2019   Всички курсове се водят от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски” в сградата на Ректората. Обучението се осъществява в групи от по 10-12 души. Курсовете са подходящи и за подготовка за матурата по английски […]