Подготвителен курс за приемния изпит по английски език в Софийския университет

Начало: 19 март 2022 г. 60 учебни часа (10 пъти по 6 учебни часа от 9.00-13.30 ч.) Обучението се провежда онлайн от преподаватели от  катедра „Англицистика и американистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Курсът предлага: Учебни материали, специално разработени от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски”. Автентични тестови задачи от кандидатстудентски изпитии подробни …

%d bloggers like this: