Monthly Archives: April 2023

Тренировъчен курс по английски език за приемния изпит на СУ

ТРЕНИРОВЪЧЕН КУРС (24 учебни часа, 4 дни Х 6 часа)

Тренировъчният курс предлага:

✅ Обяснения за процедурата, по която се провежда изпитът.

✅ Работа по тестови материали от последните реални изпити с измерване на времето за всеки елемент от изпита.

✅ Подробни обяснения по всеки от направените изпитни варианти и по основни въпроси, свързани с необходимата лексика и граматика.

✅ Указания и препоръки за написване на съчинението и за критериите, по които то се оценява.

✅ Оценка на достигнатото ниво на подготовката за изпита по английски език според изпитната скала на Софийския университет.

Тренировъчният курс се провежда в четири последователни дни: 5, 6, 7, 8 май, 9:00-13:00, присъствено. 

Краен срок за записване: 3 май 2023. 

Местата са ограничени!

За консултации и записване: тел. 0889 057 616 и 0898 220 468 

e-mail: fuaakursove@abv.bg

Цена: 200 лв.

Банкова сметка за превод на таксите:

Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

Задължено лице: трите имена на участника в курса

Основание за плащане: „КС курс – тренировъчен“