All posts by easadmin

Въпроси и отговори за изпита по английски език №3

3️⃣. В кои специалности мога да вляза с изпита по английски език?

Кандидатстудентският изпит (КСИ) по английски език ви дава достъп до следните специалности на Софийски университет: 

18 специалности на Факултета по класически и нови филологии:

✅Английска филология

✅Испанска филология

✅Португалска филология

✅Скандинавистика

✅Класическа филология

✅Унгарска филология

✅Новогръцка филология

✅Румънска филология

✅Тюркология

✅Арабистика

✅Иранистика

✅Китаистика

✅Индология

✅Японистика

✅Кореистика

✅Арменистика и кавказология

✅Южна, Източна и Югоизточна Азия

✅Африканистика (на английски език)

 

9 специалности на Философския факултет:

✅Философия

✅Психология

✅Социология

✅Политология

✅Публична администрация

✅Библиотечно-информационни науки

✅Европеистика

✅Публични информационни системи

✅Философия (на английски език)

 

По една специалност в Химическия и Биологическия факултет:

✅Химия и английски език

✅Биология и английски език

 

 и 5 специалности в Геолого-географския факултет:

✅География

✅Туризъм

✅Регионално развитие и политика

✅География и английски език

✅Климатични промени и управление (на английски)

Пълната информация за прием във всички специалности ще намерите в ПРИЛОЖЕНИЕ 2 на сайта на Софийски университет.  

И още: 

Q&A № 1️⃣ Кога ще се проведе изпитът по английски език за прием в Софийския университет през 2023/24 година?

Q&A № 2️⃣  Каква е разликата между матурата по английски език и кандидатстудентския изпит в СУ?

Q&A № 4️⃣ Моето училище предлага матура по английски на ниво В1. Достатъчно ли е за влизане в СУ? 

Q&A № 5️⃣ Завършил/а съм отдавна и нямам оценка от матура по английски. Как мога да кандидатствам в СУ с английски език?

МЕМОРИАЛЕН ГРАНТ “Д-Р КАЛИНА ФИЛИПОВА” 2023 г.

ФОНДАЦИЯ “УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА”

обявява конкурс за

МЕМОРИАЛНИЯ ГРАНТ

“Д-Р КАЛИНА ФИЛИПОВА” 2023 г.

 

Фондация “Университетска англицистика и американистика” и Катедрата по англицистика и американистика към СУ “Св. Климент Охридски” – съвместно с дарителите от САЩ и Великобритания – учредиха специален мемориален фонд на името на д-р Калина Филипова, за да се съхрани споменът за нея като университетски преподавател и изявен преводач. За целта ежегодно се присъжда грант на стойност 1 000 лв. на студент/ка английска филология (бакалавър) в Софийския университет за реализирането на академичен или творчески проект, свързан с англоезичната литература и/или превода от и на английски език:

 • литературна разработка;
 • превод на книга;
 • участие в научни форуми с доклад;
 • специализирани летни училища;
 • или други творчески изяви, свързани с англоезичната литература и превода.

Кандидатите трябва да са студенти от трети или четвърти курс и да имат среден успех над 5.00 от следването си до момента на кандидатстването.

За участие в конкурса се представят следните документи:

 1. Автобиография (на английски език).
 2. Уверение за успех.
 3. Кратко представяне на проекта, който  кандидатът смята да осъществи (1-3 стр.).
 4. Допълнителни материали: публикации, доклади, данни за участия в специализации, членство в студентски научни организации, клубове и др.

Срок за изпълнението на одобрения проект: до края на 2023 година.

Удължен срок за кандидатстване: 31 март 2023 г.  Документите се изпращат като прикачен файл на имейл адреса на ФУАА: afeas2016@gmail.com с тема „За конкурса за Мемориалния грант “Д-р Калина Филипова”.

 

About Dr. Kalina Filipova:

Dr. Kalina Filipova was educated in Bulgaria and the USA. She obtained her M.A. and Ph.D. degrees at the University of Sofia, Bulgaria, and specialised in the UK and the USA. In 1990 she joined the Department of English and American Studies at the University of Sofia, where she taught courses in English literature, stylistics, translation, creative writing, and a specialised course on James Joyce. Kalina Filipova was an original and internationally respected Joyce scholar. Her publications have appeared in The James Joyce Quarterly and other journals and she was several times a speaker at the James Joyce Annual Summer School at Trieste and Dublin. She is also the author of the first extensive research on Joyce’s reception in Bulgaria.

Kalina Filipova taught courses in Bulgarian language and literature at the University of Leeds, UK, and in literary theory and James Joyce at SUNY, Albany. She was on the Executive Board of the Bulgarian Society for British Studies and an active member of ESSE.

Kalina Filipova was also among the best Bulgarian translators of prose and poetry from and into English: she has translated Nikola Vaptsarov’s poetry, John Lennon’s poems and prose, contemporary American poets such as Donald Justice, Kenneth Koch, Denise Levertov, Charles Wright,  N. Scott Momaday’s novel House Made of Dawn, and others.

Kalina was loved by her students and colleagues for her kindness and high professionalism. Her untimely death in a car accident took her away from her colleagues and students.  She is deeply missed. The memorial grant to her name established with the help of international colleagues is one way to keep the memory of her alive.

Въпроси и отговори за изпита по английски език в СУ №1

1️⃣ Кога ще се проведе изпитът по английски език за прием в Софийския университет през 2023/24 година?

👉Според официалната информация на сайта на СУ “Св. Климент Охридски”, на заседание на Академичния съвет от 25 януари 2023 г. са приети документите за кандидатстудентската кампания през 2023 г. – Правилник, балообразуване за специалностите и график за провеждане на двете кандидатстудентски сесии.
👉 За учебната 2023/2024 година Софийският университет ще признава оценките от държавен зрелостен изпит като конкурсни за кандидатстване в 118 от общо 120 бакалавърски програми.
👉 Изпитът по английски език ще се проведе на 4 юни 2023 г. от 9:00 ч.
👉Фондация “Университетска Англицистика и Американистика” – ФУАА ще ви информира за всички новости, свързани с балообразуването, изискванията и подготовката за изпита по английски език. Последвайте страницата ни във Facebook и я споделете с приятели, на които тази информация би била от полза.
И още: 

Q&A № 2️⃣ Каква е разликата между матурата по английски език и кандидатстудентския изпит в СУ?

 Q&A № 3️⃣ В кои специалности мога да вляза с изпита по английски език? 

Q&A № 4️⃣ Моето училище предлага матура по английски на ниво В1. Достатъчно ли е за влизане в СУ? 

Въпроси и отговори за изпита по английски език №2

2️⃣ Каква е разликата между матурата по английски език и кандидатстудентския изпит в СУ?

Както ДЗИ¹ след профилирана подготовка по английски език, така и кандидатстудентският изпит по английски език в Софийския университет проверяват езиковите компетентности на кандидатите на ниво В2 по Общоевропейската езикова рамка.

За разлика от ДЗИ¹ обаче, кандидатстудентският изпит е съобразен с нуждите на обучението в СУ. Той проверява по-целенасочено систематизираните познания по английска граматика, лексика и правопис, както и компетентната им употреба, чрез диктовка, лексикограматичен тест с няколко компонента и написването на по-разгърнато съчинение (300-350 думи).

Тези познания са необходимият минимум за успешно академично обучение на английски език във филологическите специалности на СУ. Ето защо оценката от кандидатстудентския изпит има по-голяма тежест в балообразуването: тя се включва с коефициент 3 в крайния бал, докато оценката от ДЗИ на ниво В2 (профилирана подготовка) е с коефициент 2.5, а тази от ДЗИ на ниво В1.1 (профилирана подготовка) – с коефициент 2. На практика това означава, че оценка 6.00 от ДЗИ¹ (В2) има същата тежест като оценка 5.00 от кандидатстудентския изпит, а 6.00 от ДЗИ² (В1.1) би се равнявала на 4.00 от кандидатстудентския изпит. 

Горните коефициенти са валидни за специалност Английска филология. Всяка специалност има  собствен коефициент на оценката от матурата и изпита. Подробна информация за балообразуването можете да намерите на сайта на СУ в Приложение 2.

И още:
Q&A № 1️⃣ Кога ще се проведе изпитът по английски език за прием в Софийски университет през 2023/24 година?

Q&A № 3️⃣ В кои специалности мога да вляза с изпита по английски език?

Q&A № 4️⃣ Моето училище предлага матура по английски на ниво В1. Достатъчно ли е за влизане в СУ? 

Q&A № 5️⃣ Завършил/а съм отдавна и нямам оценка от матура по английски. Как мога да кандидатствам в СУ с английски език?

Резултати от конкурса за превод на поезия „Проф. Владимир Филипов“ – 2022 г.

За конкурса постъпиха двадесет и два превода на предложените от организаторите стихотворения.

Журито в състав проф. д.ф.н. Евгения Панчева, доц. д-р Мария Пипева и Андрей Филипов реши:

Първа награда (250 лева) се присъжда на:

Неделина Василева Найденова,

студентка от втори курс, специалност „Превод и професионална комуникация“ към Университета в Агдер, Норвегия, за превода на стихотворението „По пладне, някъде в началото“ от Георги Борисов.

Втора награда не се присъжда.

Честитим на отличената млада преводачка и желаем на всички участници успехи на преводаческото поприще!

Подготовка за кандидатстудентския изпит по английски език в СУ “Св. Климент Охридски” 2023/24 г.

КАТЕДРА “АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА” организира курсове за подготовка за кандидатстудентския изпит по английски език в СУ „Св. Кл. Охридски“

Обучението се осъществява в малки групи от 6-12 души и е подходящо за всички желаещи да кандидатстват с английски език в над 20 бакалавърски програми на СУ, независимо от нивото на ДЗИ, което ще държат (или вече са издържали).

Всички курсове се водят от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски”.

Тренировъчният курс се провежда присъствено.

Подготвителният курс се провежда онлайн.

За консултации и записване: тел. 0889 057 616 и 0898 220 468 

e-mail: fuaakursove@abv.bg

_____________________________________

ТРЕНИРОВЪЧЕН КУРС (24 учебни часа, 4 дни Х 6 часа)

Тренировъчният курс предлага:

✅ Обяснения за процедурата, по която се провежда изпитът.

✅ Работа по тестови материали от последните реални изпити с измерване на времето за всеки елемент от изпита.

✅ Подробни обяснения по всеки от направените изпитни варианти и по основни въпроси, свързани с необходимата лексика и граматика.

✅ Указания и препоръки за написване на съчинението и за критериите, по които то се оценява.

✅ Оценка на достигнатото ниво на подготовката за изпита по английски език според изпитната скала на Софийския университет.

Тренировъчният курс се провежда в два последователни уикенда.

Цена: 200 лв.

Курсистите, посещавали 10-седмичен подготвителен курс, получават 10% отстъпка от таксата за тренировъчен курс.

_____________________________________

ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС (60 учебни часа: 10 седмици Х  6 учебни часа)

Подготвителният курс предлага:

✅ Учебни материали, специално разработени от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски” и насочени към усвояване на конкретните знания и умения, необходими за постигане на високи резултати на кандидатстудентския изпит по английски език в Софийския университет.

✅ Автентични тестови задачи от кандидатстудентски изпити и подробни упражнения към всяка от тестовите задачи.

✅ Целенасочено трениране на всеки елемент от изпита – Dictation (диктовка), Reading Comprehension (четене с разбиране), Cloze Test (тест за попълване на пропуснати думи), Error Identification (откриване на грешки), Paraphrase (парафраза на изречения).

✅ Специални упражнения за писане на съчинение – разработване на всеки елемент от текста според критериите за оценка на изпита. Индивидуален подход към всеки курсист при развиването на уменията за създаване на писмен текст на английски език и оценката на достигнатото ниво.

✅ Периодични тестове за установяване на напредъка по време на курса.

Начало: 11 март 2023.

Цена: 480 лв., с включени учебни материали.

Курсистите, изкарали тренировъчен курс, получават 5% отстъпка от таксата за подготвителния курс.

650лв. при записване за двата курса едновременно. 

Банкова сметка за превод на таксите:

Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

Задължено лице: трите имена на участника в курса

Основание за плащане: наименованието на курса (напр. „КС курс – разширен“, „КС курс – кратък“ или „КС курс – тренировъчен“)

____________________________________

Въпроси и отговори за изпита по английски език в СУ

25 години AFEAS

На 1 ноември 2022 г. от 18 ч. Фондация “Университетска англицистика и американистика” (ФУАА/AFEAS) има удоволствието да Ви покани на публична лекция на проф. Александър Шурбанов на тема NARRATION IN SHAKESPREARE’S DRAMA.

Събитието ще се състои в зала 243 на Ректората и е в чест на 25-годишния юбилей на Фондацията.

Поради ограничения брой места, необходимо е предварително запазване на безплатен билет на Eventbrite.co.uk.

Inspiring Тeaching in Higher Education

На 20 и 21 септември 2022 г. в Катедрата по англицистика и американистика се проведе уъркшоп за преподаватели Inspiring Teaching in Higher Education?, както и открита лекция на тема Language Learning Motivation: from Sofia to Leeds (via Jambi) с водещ Dr. Martin Lamb от Университета в Лийдс.

С това бяха изпълнени няколко важни цели: подновиха се дългогодишните връзки на нашата катедра с Университета в Лийдс; създаде се благоприятна обстановка за обмяна на опит между преподаватели от ФКНФ и колеги от Британския съвет; участниците получиха нови идеи за създаване на вдъхновяваща учебна среда преди началото на новата академична година; привлякохме алумни, включително и такива, учили при Martin Lamb през 1990те.

Събитието се осъществи благодарение на проект към ФНИ на СУ, но ФУАА помогна активно с кафе-паузите за уъркшопа и социалната програма на госта.  

 

Кандидатстудентски курсове по английски език

КАТЕДРА “АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА” организира курсове за подготовка за кандидатстудентския изпит по английски език в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Повече информация: тук.

Подготвителен курс за приемния изпит по английски език в Софийския университет

Начало: 19 март 2022 г.

60 учебни часа (10 пъти по 6 учебни часа от 9.00-13.30 ч.)

Обучението се провежда онлайн от преподаватели от 

катедра „Англицистика и американистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Курсът предлага:

 • Учебни материали, специално разработени от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски”.
 • Автентични тестови задачи от кандидатстудентски изпитии подробни упражнения към всяка от тестовите задачи.
 • Целенасочено трениране на всеки елемент от изпита– Reading Comprehension (четене с разбиране), Cloze Test (тест за попълване на пропуснати думи), Error Identification (откриване на грешки), Paraphrase (парафраза на изречения).
 • Специални упражнения за писане на есе/съчинение –разработване на всеки елемент от текста според критериите за оценка на изпита. Индивидуален подход към всеки курсист при развиването на уменията за създаване на писмен текст на английски език и оценката на достигнатото ниво.
 • Усвояване на конкретните знания и умения,необходими за постигане на високи резултати на кандидатстудентския изпит по английски език в Софийския университет.

Справки и записване:

тел. 0889 057 616; 0898 220 468 e-mail: fuaakursove@abv.bg