All posts by easadmin

Въпроси и отговори за изпита по английски №10

Q&A № 1️⃣0️⃣ Как се формира балът за влизане в специалност “Английска филология”?

👉 Всяка специалност има собствени критерии за балообразуване. Тази година специалност “Английска филология” отново приема оценката от матурата по английски език, но тя има по-малка тежест от приемния изпит по английски език.
👉Изпитът се включва с коефициент 3 в крайния бал (т.е. умножава се по 3), докато оценката от ДЗИ¹ (профилиращ, ниво В2) е с коефициент 2.5, а тази от ДЗИ (ниво В1; ниво В1.1) се умножава по 2. Към тези оценки се добавя оценката по чужд език от дипломата:
ИЗПИТ по английски език Х 3️⃣
(или ДЗИ¹ по английски език (ниво В2) Х 2️⃣.5️⃣
или ДЗИ по английски език (ниво В1/В1.1) Х 2️⃣)
+ оценка по чужд език
👉 Така максималният бал за специалност „Английска филология“ става 2️⃣4️⃣ (3Х6 + 6 = 24).
‼️ Имате шанс да го постигнете единствено с оценката от изпита по английски език!
👉 N.B. Изпитът по английски език има по-голяма тежест (коефициент 3) от ДЗИ в балообразуването и за специалностите „Психология” и „Политология”.

 

И още: 

Въпроси и отговори за изпита по английски език №9

Q&A № 9️⃣
Как да преценя колко съм подготвен/а за изпита?
👉 Като правите тестове от поредицата помагала SUATEFL: Five Real Tests with Key and Explanatory Answers. Колкото повече от тях направите, толкова по-ясна представа ще придобиете за своите знания. Сверявайте отговорите си с отговорите в дадената книжка. Освен самите отговори, във всяка книжка се съдържат и подробни обяснения, които ще ви покажат защо даден отговор е правилен, а другите отговори не са. Тези обяснения ще ви помогнат и да се ориентирате на кои аспекти на езика трябва да обърнете особено внимание.
👉 Ако имате възможност, най-добрият начин да прецените нивото си при близки до реалните изпитни условия е да се включите в тренировъчните курсове на Фондация “Университетска англицистика и американистика” (ФУАА). Така ще получите и ценна обратна връзка къде следва да вложите повече усилия.

И още: 

Въпроси и отговори за изпита по английски №8

Q&A № 8️⃣ Как да се подготвя за съчинението по английски език за кандидатстудентския изпит?
За да се справите успешно със съчинението, необходимо е да работите върху следните умения:
👉 построяването на логичен и подреден текст с ясни смислови връзки както между отделните изречения в абзаца, така и между абзаците;
👉 формулирането на ясна теза още в началото на съчинението и доразвиването и защитаването й в основната част на съчинението, като във всеки абзац се разглежда различен аспект на въпроса. Преходът от един аспект на въпроса към следващия трябва да е плавен и логичен;
👉 написването на заключение, което обобщава, а не просто преповтаря казаното. Обърнете внимание, че в заключението не бива да въвеждате нови идеи, примери или аргументи;
👉 избягването на смислови повторения; стегнат и ясен изказ.
Когато се упражнявате в писането на съчинения, много е важно преди да започнете самото писане, да направите кратък предварителен план на съчинението. Запишете си всички идеи, които ви хрумнат; преценете кои от тях са най-пряко свързани с темата на съчинението и кои ще можете да развиете най-убедително; и ги подредете в логична последователност. Добрият предварителен план е предпоставка за добро съчинение;
👉Когато вече сте написали съчинението си, не забравяйте да отделите няколко минути, за да го изчетете отново. Това ще ви помогне да отстраните допуснати по невнимание езикови грешки;
👉 Важно е също да тренирате писане за време: уверете се, че можете да развиете и завършите съчинение от 300-350 думи в рамките на 50 минути.
И още:

Въпроси и отговори за изпита по английски №7

Q&A № 7️⃣ Как мога да се подготвя за изпита по английски език?
👉Изпитът по английски език е писмен и проверява езиковите знания и умения на кандидатите: диктовка, лексикограматичен тест с 4 компонента и кратко съчинение.
👉 Материалът по граматика е публикуван на сайта на СУ.
👉За да се справите добре с диктовката, трябва да наблегнете върху правописа си, а също и върху уменията си за слушане с разбиране.
👉За да се представите добре на лексикограматичния тест, трябва да работите върху уменията си за четене с разбиране; да обогатявате речниковия си запас (като обръщате внимание и на устойчиви словосъчетания, идиоми, употребата на предлози и др.); и да развивате и систематизирате познанията си по граматика.
👉Добрият правопис, богатият и разнообразен речник и задълбочените и систематични познания по граматика ще ви помогнат да напишете и добро съчинение.
👉 Запознайте се предварително и с методическите указания за провеждане на изпита в посочения по-горе линк, за да ви е по-лесно на самия изпит.
👉 Бихте могли да се подготвите и с помощта на поредицата помагала на издателство „Просвета“ SUATEFL: Five Real Tests with Key and Explanatory Answers, 2002-2018 г., както и на останалите помагала, посочени в описанието на кандидатстудентския изпит по английски език на сайта на Софийския университет.
👉 Подготовката обаче би била много по-успешна при експертното обучение на преподаватели от катедра „Англицистика и американистика“ на СУ в различните подготвителни и тренировъчни курсове, предлагани от Фондация „Университетска англицистика и американистика“.
И още: 

Въпроси и отговори за изпита по английски език в СУ №6

Q&A № 6️⃣ Ще държа матура по английски, ниво В2 (ДЗИ1). Налага ли се да държа и изпит по английски в СУ?
👉 Това зависи от специалността, за която искате да кандидатствате. За част от филологическите специалности явяването на кандидатстудентски изпит не е наложително, но е силно препоръчително, защото по този начин ще увеличите шансовете си за прием в желаната специалност. При налични оценки и от ДЗИ, и от кандидатстудентски изпит по английски, в балообразуването се включва по-благоприятната за вас оценка – т.е. тази, при която се получава по-висок бал.
👉 Важно е да отчетете, че оценката от кандидатстудентския изпит има по-голяма тежест в балообразуването за специалност “Английска филология” (и за някои други специалности в СУ): тя се включва с коефициент 3️⃣ в крайния бал, докато оценката от ДЗИ на ниво В2 (профилирана подготовка) е с коефициент 2️⃣.5️⃣, а тази от ДЗИ на ниво В1.1 (профилирана подготовка) – с коефициент 2️⃣.
👉 На практика това означава, че оценка 6.00 от ДЗИ (В2) има същата тежест като оценка 5.00 от кандидатстудентския изпит, а 6.00 от ДЗИ (В1.1) би се равнявала на 4.00 от кандидатстудентския изпит.
👉 Освен това подготовката за кандидатстудентския изпит по английски език на СУ ще ви помогне да се подготвите и за по-добро представяне на ДЗИ по английски език.
👉 Подробна информация за балообразуването можете да намерите в Приложение 2 на сайта на Софийски университет.

Въпроси и отговори за изпита по английски език №5

Q&A № 5️⃣ Завършил/а съм отдавна и нямам оценка от матура по английски. Как мога да кандидатствам в СУ с английски език?
👉В този случай най-удачно е да се явите на кандидатстудентския изпит (КСИ). Не всички специалности обаче предлагат прием с изпит. Запознайте се с изискванията за желаните от вас специалности и изберете такива, в които има възможност да се влезе с КСИ.
👉 Списък на всички специалности с прием с изпит по английски език има тук.
👉 Подробна информация по въпроса за образуването на състезателния бал можете да намерите на сайта на СУ.
И още: 

Въпроси и отговори за изпита по английски език №4

4️⃣. Моето училище предлага матура по английски на ниво В1. Достатъчно ли е за влизане в СУ?

В някои случаи оценка от ДЗИ на ниво В1 може да е достатъчна. Зависи от специалността, за която кандидатствате. Всички балообразуващи оценки за съответните специалности можете да намерите в Приложение 2  на сайта на Софийски университет.

За голяма част от специалностите обаче ви трябва ДЗИ1 (ниво В2). Ако вашето училище не предлага такъв изпит, трябва да се явите на кандидатстудентския изпит (КСИ) на Софийски университет. Изпитът е важен и ако искате да следвате специалност Английска филология. Повече за изпита, разликите между КСИ и ДЗИ, както и специалностите, в които можете да влезете и коефициентите за всяка специалност можете да намерите тук:

Q&A № 1️⃣ Кога ще се проведе изпитът по английски език за прием в Софийския университет през 2023/24 година?

Q&A № 2️⃣  Каква е разликата между матурата по английски език и кандидатстудентския изпит в СУ?

Q&A № 3️⃣ В кои специалности мога да вляза с изпита по английски език?

Q&A № 5️⃣ Завършил/а съм отдавна и нямам оценка от матура по английски. Как мога да кандидатствам в СУ с английски език?

Вижте още: Подготовка за кандидатстудентския изпит по английски език в СУ “Св. Климент Охридски” 2023/24 г. 

 

Q&A № 8️⃣ Как да се подготвя за съчинението по английски език за кандидатстудентския изпит?

Q&A № 9️⃣ Как да преценя колко съм подготвен/а за изпита?

Q&A № 1️⃣0️⃣ Как се формира балът за влизане в специалност “Английска филология”?

 

Въпроси и отговори за изпита по английски език №3

3️⃣. В кои специалности мога да вляза с изпита по английски език?

Кандидатстудентският изпит (КСИ) по английски език ви дава достъп до следните специалности на Софийски университет: 

18 специалности на Факултета по класически и нови филологии:

✅Английска филология

✅Испанска филология

✅Португалска филология

✅Скандинавистика

✅Класическа филология

✅Унгарска филология

✅Новогръцка филология

✅Румънска филология

✅Тюркология

✅Арабистика

✅Иранистика

✅Китаистика

✅Индология

✅Японистика

✅Кореистика

✅Арменистика и кавказология

✅Южна, Източна и Югоизточна Азия

✅Африканистика (на английски език)

 

9 специалности на Философския факултет:

✅Философия

✅Психология

✅Социология

✅Политология

✅Публична администрация

✅Библиотечно-информационни науки

✅Европеистика

✅Публични информационни системи

✅Философия (на английски език)

 

По една специалност в Химическия и Биологическия факултет:

✅Химия и английски език

✅Биология и английски език

 

 и 5 специалности в Геолого-географския факултет:

✅География

✅Туризъм

✅Регионално развитие и политика

✅География и английски език

✅Климатични промени и управление (на английски)

Пълната информация за прием във всички специалности ще намерите в ПРИЛОЖЕНИЕ 2 на сайта на Софийски университет.  

И още: 

Q&A № 1️⃣ Кога ще се проведе изпитът по английски език за прием в Софийския университет през 2023/24 година?

Q&A № 2️⃣  Каква е разликата между матурата по английски език и кандидатстудентския изпит в СУ?

Q&A № 4️⃣ Моето училище предлага матура по английски на ниво В1. Достатъчно ли е за влизане в СУ? 

Q&A № 5️⃣ Завършил/а съм отдавна и нямам оценка от матура по английски. Как мога да кандидатствам в СУ с английски език?

МЕМОРИАЛЕН ГРАНТ “Д-Р КАЛИНА ФИЛИПОВА” 2023 г.

ФОНДАЦИЯ “УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА”

обявява конкурс за

МЕМОРИАЛНИЯ ГРАНТ

“Д-Р КАЛИНА ФИЛИПОВА” 2023 г.

 

Фондация “Университетска англицистика и американистика” и Катедрата по англицистика и американистика към СУ “Св. Климент Охридски” – съвместно с дарителите от САЩ и Великобритания – учредиха специален мемориален фонд на името на д-р Калина Филипова, за да се съхрани споменът за нея като университетски преподавател и изявен преводач. За целта ежегодно се присъжда грант на стойност 1 000 лв. на студент/ка английска филология (бакалавър) в Софийския университет за реализирането на академичен или творчески проект, свързан с англоезичната литература и/или превода от и на английски език:

  • литературна разработка;
  • превод на книга;
  • участие в научни форуми с доклад;
  • специализирани летни училища;
  • или други творчески изяви, свързани с англоезичната литература и превода.

Кандидатите трябва да са студенти от трети или четвърти курс и да имат среден успех над 5.00 от следването си до момента на кандидатстването.

За участие в конкурса се представят следните документи:

  1. Автобиография (на английски език).
  2. Уверение за успех.
  3. Кратко представяне на проекта, който  кандидатът смята да осъществи (1-3 стр.).
  4. Допълнителни материали: публикации, доклади, данни за участия в специализации, членство в студентски научни организации, клубове и др.

Срок за изпълнението на одобрения проект: до края на 2023 година.

Удължен срок за кандидатстване: 31 март 2023 г.  Документите се изпращат като прикачен файл на имейл адреса на ФУАА: afeas2016@gmail.com с тема „За конкурса за Мемориалния грант “Д-р Калина Филипова”.

 

About Dr. Kalina Filipova:

Dr. Kalina Filipova was educated in Bulgaria and the USA. She obtained her M.A. and Ph.D. degrees at the University of Sofia, Bulgaria, and specialised in the UK and the USA. In 1990 she joined the Department of English and American Studies at the University of Sofia, where she taught courses in English literature, stylistics, translation, creative writing, and a specialised course on James Joyce. Kalina Filipova was an original and internationally respected Joyce scholar. Her publications have appeared in The James Joyce Quarterly and other journals and she was several times a speaker at the James Joyce Annual Summer School at Trieste and Dublin. She is also the author of the first extensive research on Joyce’s reception in Bulgaria.

Kalina Filipova taught courses in Bulgarian language and literature at the University of Leeds, UK, and in literary theory and James Joyce at SUNY, Albany. She was on the Executive Board of the Bulgarian Society for British Studies and an active member of ESSE.

Kalina Filipova was also among the best Bulgarian translators of prose and poetry from and into English: she has translated Nikola Vaptsarov’s poetry, John Lennon’s poems and prose, contemporary American poets such as Donald Justice, Kenneth Koch, Denise Levertov, Charles Wright,  N. Scott Momaday’s novel House Made of Dawn, and others.

Kalina was loved by her students and colleagues for her kindness and high professionalism. Her untimely death in a car accident took her away from her colleagues and students.  She is deeply missed. The memorial grant to her name established with the help of international colleagues is one way to keep the memory of her alive.

Въпроси и отговори за изпита по английски език в СУ №1

1️⃣ Кога ще се проведе изпитът по английски език за прием в Софийския университет през 2023/24 година?

👉Според официалната информация на сайта на СУ “Св. Климент Охридски”, на заседание на Академичния съвет от 25 януари 2023 г. са приети документите за кандидатстудентската кампания през 2023 г. – Правилник, балообразуване за специалностите и график за провеждане на двете кандидатстудентски сесии.
👉 За учебната 2023/2024 година Софийският университет ще признава оценките от държавен зрелостен изпит като конкурсни за кандидатстване в 118 от общо 120 бакалавърски програми.
👉 Изпитът по английски език ще се проведе на 4 юни 2023 г. от 9:00 ч.
👉Фондация “Университетска Англицистика и Американистика” – ФУАА ще ви информира за всички новости, свързани с балообразуването, изискванията и подготовката за изпита по английски език. Последвайте страницата ни във Facebook и я споделете с приятели, на които тази информация би била от полза.
И още: 

Q&A № 2️⃣ Каква е разликата между матурата по английски език и кандидатстудентския изпит в СУ?

 Q&A № 3️⃣ В кои специалности мога да вляза с изпита по английски език? 

Q&A № 4️⃣ Моето училище предлага матура по английски на ниво В1. Достатъчно ли е за влизане в СУ?