Конкурси

ФОНДАЦИЯ „УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА“

 

ОБЯВЯВА

 

ЕЖЕГОДНИЯ СИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА ПОЕЗИЯ

ОТ БЪЛГАРСКИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

НА ИМЕТО НА ПРОФ. ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ

 

 

Фондация „Университетска англицистика и американистика“ (ФУАА) създаде специален фонд на името на професор Владимир Филипов, чиято цел е да съхрани спомена за него и неговия пример като един от най-изявените преводачи на поезия от български на английски език. За да изпълни тази мисия, през 2006 г. ФУАА учреди ежегоден конкурс за поетичен превод на негово име, който ще се проведе за единадесети път тази година.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

 1. В конкурса могат да участват само студенти.
 2. Участниците могат да избират между две стихотворения, предложени от организаторите: „Тогава“ от Биньо Иванов и „Кой би“ от Иван Методиев.
 3. Текстовете за превод са на разположение на интересуващите се на интернет адрес https://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/ или в Библиотечно-информационния център на катедра „Англицистика и американистика“, Ректорат, Централно крило, 5-ти етаж.
 4. Преводите трябва да се представят в три печатни екземпляра.
 5. Конкурсът е анонимен. Трите екземпляра на преведения текст трябва да бъдат поставени в плик, на който е изписано САМО „За конкурса за поетичен превод на името на проф. Владимир Филипов“. Вътре в по-малък запечатан плик кандидатите трябва да посочат трите си имена, курс, специалност, e-mail и телефон за връзка.
 6. Преводите се предават в кабинет 167, Централно крило на Ректората, 5-ти етаж, или сe изпращат на адрес: София 1504, СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Англицистика и американистика“, за поетичния конкурс. Крайният срок за предаване е 20 декември 2016 г., 17.00 ч.
 7. Журито на конкурса се състои от преподаватели от катедра „Англицистика и американистика“.
 8. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до средата на януари 2017 г. на интернет адрес https://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/
 9. На победителите в конкурса ще бъдат присъдени една първа награда от 250 лв. и една втора награда от 150 лв.

 

Желаем успех на всички участници.

От организаторите на конкурса

 

 

Конкурс за превод на поезия „Проф. Владимир Филипов“ – 2016 г.

  

ТОГАВА

Биньо Иванов

Тогава ще си сложа шапката,
ще се сбогувам – сбогом с котката –
и ще излезна да те търся.
Пътя бил посипан с тръни –
и ще се върна за обувките,
ще хвърля на леглото шапката,
ще се сбогувам – сбогом с котката.
Отново ще си сложа шапката,
ще се сбогувам – сбогом с котката.
Цялото небе до тебе
било разхвърляно на облаци –
и ще се върна за палтото,
ще се ръкувам – здрасти с котката.
Думите ще съм забравил,
които трябва да ти кажа,
а те не чакат зад вратата,
не ги протяга окачалката.
Тогава ще си махна шапката
и
котката
ще
сложа
в
нея.

 

КОЙ БИ

 

Иван Методиев

 

Кой би могъл така да съчетае
лукавството с детинската наивност?
Тя себе си желае да излъже,
но иска първо аз да й повярвам.

Усмивката й, устните бъбриви,
ме карат да изпитвам странна жажда.
Бедрата й, притиснати капризно,
са промисъл за юлската природа.

Тя цялата е радост, но защо ли
внезапно радостта я натъжава?
Къде ме води този стръмен поглед?

 

Аз смътно подозирам, че отдавна
тя знае пътя, сякаш смърт е пила.
Тя иска не да помни – да забравя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултати от конкурса за поетичен превод
„Проф. Владимир Филипов“ – 2013 г.

За конкурса постъпиха десет превода на предложените от организаторите стихотворения.
Журито в състав проф. д-р Евгения Панчева, гл. ас. д-р Мария Пипева и Андрей Филипов реши:

Първа награда (250 лева) се присъжда на:
Диана Ангелова Дюлгерова, студентка от пети курс, специалност „Право“, СУ „Св. Климент Охридски“, за превод на стихотворението „В Реймската катедрала“ от Иван Теофилов.
Втора награда (150 лева) се присъжда на:
Екатерина Петкова, студентка от трети курс, специалност „Приложна лингвистика (английски и руски език)“, ПУ „Паисий Хилендарски“, за превод на стихотворението „В Реймската катедрала“ от Иван Теофилов.
Поощрителна награда (70 лева) се присъжда на:
Елена Владимирова Златева, студентка от четвърти курс, специалност „Английска филология“, СУ „Св. Климент Охридски“, за превод на стихотворението „Сън“ от Мария Донева.

Честитим на отличените и желаем на всички участници успехи на преводаческото поприще!

ФОНДАЦИЯ „ УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА”

ОБЯВЯВА

ЕЖЕГОДНИЯ СИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА ПОЕЗИЯ
ОТ БЪЛГАРСКИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
НА ИМЕТО НА ПРОФ. ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ

Фондация „Университетска англицистика и американистика” (ФУАА) създаде специален фонд на името на професор Владимир Филипов, чиято цел е да съхрани спомена за него и неговия пример като един от най-изявените преводачи на поезия от български на английски език. За да изпълни тази мисия, през 2006 г. ФУАА учреди ежегоден конкурс за поетичен превод на негово име, който се ще се проведе за осми път тази година.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

 1. В конкурса могат да участват само студенти.
 2. Участниците могат да избират между две стихотворения, предложени от организаторите: „Сън” от Мария Донева и „В Реймската катедрала” от Иван Теофилов.
 3. Текстовете за превод са на разположение на интересуващите се на интернет адрес www.afeasbg.com или в Библиотечно-информационния център на катедра „Англицистика и американистика”, Ректорат, Централно крило, 5-ти етаж.
 4. Преводите трябва да се представят в три печатни екземпляра.
 5. Конкурсът е анонимен. Трите екземпляра на преведения текст трябва да бъдат поставени в плик, на който е изписано САМО „За конкурса за поетичен превод на името на проф. Владимир Филипов”. Вътре в по-малък запечатан плик кандидатите трябва да посочат трите си имена, курс, специалност, e-mail и телефон за връзка.
 6. Преводите се предават в кабинет 167, Централно крило на Ректората, 5-ти етаж, или сe изпращат на адрес: София 1504, СУ „Св. Климент Охридски”, катедра „Англицистика и американистика”, за поетичния конкурс. Крайният срок за предаване е 17 декември 2013 г.
 7. Журито на конкурса се състои от преподаватели от катедра „Англицистика и американистика”.
 8. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 17 януари 2014 г. на интернет адрес www.afeasbg.com.
 9. На победителите в конкурса ще бъдат присъдени една първа награда от 250 лв. и една втора награда от 150 лв.

Желаем успех на всички участници.
От организаторите на конкурса

Конкурс за превод на поезия „Проф. Владимир Филипов” – 2013 г.

СЪН

Блещукат стъкълца в небето.
По тротоарите – звезди.
Едно дете, с игра заето,
разхвърля ги и ги реди.
Без никаква парична стойност,
с еднакъв чар неприложим.
Поемаме си дъх спокойно,
но няма да го задържим.
Случайно. Нежно. И красиво.
Неясен мелодичен звук.
Ръка, която ни завива,
макар че няма никой тук.
Във погледа си само носим
отблясъци от миг дълбок –
как месецът виси на косъм
от гривата на еднорог.
Мария Донева

В РЕЙМСКАТА КАТЕДРАЛА
На Георги Рупчев

Над своя тежък, призрачен обем
могъщата и хладна катедрала
златистия си купол е вдълбала
като блестящ, алегоричен шлем.
Тук някакво магическо „ако”
живее. Ако мръднеш в тъмнината –
на всички орнаменти сетивата
се сбират в зрящо, дебнещо око.
Защо във визионите на грях
и святост нещо предпазливо свети?
Там, между жестове и силуети,
не бди ли архаичният ни страх?
Неведомото в нас как остро бди!
В това космическо яйце на храма
от течни зарева в менлива гама,
то идва пак да ни предупреди.
И в празника на тези зарева
сред каменната вечност зазвучава
тътнеж на орган – с властната изява
на акустичните си сетива.
Иван Теофилов

Резултати от конкурса за поетичен превод
“Проф. Владимир Филипов” – 2012 г.

За конкурса постъпиха шестнадeсет превода на предложените от организаторите стихотворения.
Журито в състав проф. д-р Евгения Панчева, гл. ас. д-р Мария Пипева и Андрей Филипов реши:

Първа награда (250 лева) се присъжда на:
Елена Владимирова Златева, студентка от трети курс, специалност «Английска филология», СУ «Св. Климент Охридски», за превод на стихотворението «Есен» от Екатерина Йосифова.

Втора награда (150 лева) се присъжда на:
Диана Ангелова Дюлгерова, студентка от четвърти курс, специалност «Право», СУ «Св. Климент Охридски», за превод на стихотворението «Морето само живите обича» от Христо Фотев.

Поощрителна награда (100 лева) се присъжда на:
Борислав Бориславов Стефанов, студент от магистърска програма «Превод», ФКНФ, СУ «Св. Климент Охридски», за превод на стихотворението «Морето само живите обича» от Христо Фотев.

В шортлистата бяха включени и преводите на следните студенти (всички на стихотворението «Морето само живите обича» от Христо Фотев):
Адриана Николова Александрова, студентка от трети курс, специалност «Японистика», СУ «Св. Климент Охридски»;
Дарина Русинова Стайнова, студентка от трети курс, специалност «Английска филология», СУ «Св. Климент Охридски»;
Теодора Тихомирова Георгиева, студентка от втори курс, магистърска програма «Превод», ФКНФ, СУ «Св. Климент Охридски».

Честитим на отличените и желаем на всички участници успехи на преводаческото поприще!

ФОНДАЦИЯ „ УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА”

ОБЯВЯВА

ЕЖЕГОДНИЯ СИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА ПОЕЗИЯ
ОТ БЪЛГАРСКИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
НА ИМЕТО НА ПРОФ. ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ

Фондация „Университетска англицистика и американистика” (ФУАА) създаде специален фонд на името на професор Владимир Филипов, чиято цел е да съхрани спомена за него и неговия пример като един от най-изявените преводачи на поезия от български на английски език. За да изпълни тази мисия, през 2006 г. ФУАА учреди ежегоден конкурс за поетичен превод на негово име, който се ще се проведе за седми път тази година.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

 1. В конкурса могат да участват само студенти.
 2. Участниците могат да избират между две стихотворения, предложени от организаторите: „Морето само живите обича” на Христо Фотев  и „Есен” на Екатерина Йосифова.
 3. Текстовете за превод са на разположение на интересуващите се на интернет адрес www.afeasbg.com или в библиотечно-информационния център на Катедрата по англицистика и американистика, Ректорат, централно крило, 5-ти етаж.
 4. Преводите трябва да се представят в три печатни екземпляра.
 5. Конкурсът е анонимен. Трите екземпляра на преведения текст трябва да бъдат поставени в плик, на който е изписано САМО „За конкурса по поетичен превод на името на проф. Владимир Филипов”. Вътре в по-малък запечатан плик кандидатите трябва да посочат трите си имена, курс, специалност, e-mail и телефон за връзка.
 6. Преводите се предават в кабинет 167, централно крило на Ректората, 5-ти етаж, или сe изпращат на адрес: София 1504, СУ „Св. Климент Охридски”, Катедра по англицистика и американистика, за поетичния конкурс. Крайният срок за предаване е 20 декември 2012 г.
 7. Журито на конкурса се състои от преподаватели от Катедрата по англицистика и американистика.
 8. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 17 януари 2013 г. на интернет адрес www.afeasbg.com.
 9. На победителите в конкурса ще бъдат присъдени една първа награда от 250 лв. и една втора награда от 150 лв.

Желаем успех на всички участници.
От организаторите на конкурса

Конкурс за превод на поезия „Проф. Владимир Филипов” – 2012 г.

МОРЕТО САМО ЖИВИТЕ ОБИЧА

Христо Фотев

Mорето само живите обича,
а мъртвите изхвърля на брега.
Едно момиче, ах, едно момиче
морето не изхвърли на брега.
Остана само кърпата позната
да се прелива с белите вълни.
Момичето обичаше моряка,
моряка – всички хубави жени.
Остана само кърпата с червени
и лилави ресни като преди.
Ний плакахме безшумни и смутени
и скочихме в студените води…
До дъно преобърнахме морето
със пръсти, посинели от тъга,
да търсиме момичето, което
морето не изхвърли на брега.

ЕСЕН

Екатерина Йосифова

Като циганка скитам
по мъгливи баири.
Пощади ме, не питай
ново лято ли диря.

“Пяло, пяло щурчето,
зимнина не събирало
и замръзнало клето
без храна и квартира.”

Мъдростта е призната
в тази весела басня
и я учат децата
още в детските ясли.

Мокър вятър завива
мокра гола земя.
Есента е сълзлива
като стара мома.

Камионите дири
дърпат, дърпат полето:
не заспивай, не спирай,
все пак – пяло щурчето.

 

Резултати от конкурса по поетичен превод
“Проф. Владимир Филипов” – 2011 г.

За конкурса постъпиха петнадeсет превода на предложените от организаторите стихотворения.
Журито в състав проф. д-р Евгения Панчева, гл. ас. д-р Мария Пипева и Андрей Филипов реши:
Първа награда (250 лева) се присъжда на:
Елена Владимирова Златева, студентка от втори курс, специалност Английска филология, СУ «Св. Климент Охридски», за превод на стихотворението «Човек не е за ангелски живот» от Александър Шурбанов.
Втора награда (150 лева) се присъжда на:
Славка Николаева Цоковска, студентка от четвърти курс, специалност Английска филология, СУ «Св. Климент Охридски», за превод на стихотворението «Стоях на морския подвижен бряг» от Александър Шурбанов.

Честитим на отличените и им желаем нови успехи на преводаческото поприще!

МЕМОРИАЛНИЯ ГРАНТ

“Д-Р КАЛИНА ФИЛИПОВА”

Катедрата по англицистика и американистика към СУ “Св. Климент Охридски” и Фондация „Университетска англицистика и американистика” –  съвместно с дарителите от САЩ и Великобритания – учредиха специален мемориален фонд на името на д-р Калина Филипова, за да се съхрани споменът за нея като университетски преподавател и изявен преводач. За целта ежегодно се присъжда грант (на стойност 1 000 лв.) на студент/ка от четвърти курс на бакалавърската програма, специалност английска филология в Софийския университет за реализирането на академичен или творчески проект, свързан с англоезичната литература и/или превода от и на английски език.
Кандидатите трябва да са завършили трети курс преди крайния срок на кандидатстването и да имат среден успех над 5.00.

За участие в конкурса се представят следните документи:

 1. Автобиография (на английски език).
 2. Уверение за успех.
 3. Кратко представяне на проекта (1-3 стр.) за осъществяване на литературна разработка, превод, участие в научни форуми с доклад или други творчески изяви, свързани с англоезичната литература и превода.
 4. Допълнителни материали: публикации, доклади, данни за участия в специализации, членство в студентски научни организации, клубове и др.

Срок за кандидатстване: 23 януари 2012 на следния адрес:
СУ, Катедра по англицистика и американистика,
Централното крило на Ректората, 167 каб.

ФОНДАЦИЯ „ УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА”

ОБЯВЯВА

ЕЖЕГОДНИЯ СИ КОНКУРС ПО ПРЕВОД НА ПОЕЗИЯ
ОТ БЪЛГАРСКИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
НА ИМЕТО НА ПРОФ. ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ 

Фондация „Университетска англицистика и американистика” (ФУАА) създаде специален фонд на името на професор Владимир Филипов, чиято цел е да съхрани спомена за него и неговия пример като един от най-изявените преводачи на поезия от български на английски език. За да изпълни тази мисия, през 2006 г. ФУАА учреди ежегоден конкурс за поетичен превод на негово име, който се ще се проведе за шести път тази година.

Организаторите на конкурса посвещават тазгодишното му издание на седемдесетгодишния юбилей на изтъкнатия преводач, поет и англицист професор Александър Шурбанов.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

 1. В конкурса могат да участват само студенти.
 2. Участниците могат да избират между две стихотворения на Александър Шурбанов, предложени от организаторите.
 3. Текстовете за превод са на разположение на интересуващите се на интернет адрес www.afeasbg.com или в библиотечно-информационния център на Катедрата по англицистика и американистика, Ректорат, централно крило, 5-ти етаж.
 4. Преводите трябва да се представят в три печатни екземпляра.
 5. Конкурсът е анонимен. Трите екземпляра на преведения текст трябва да бъдат поставени в плик, на който е изписано САМО „За конкурса по поетичен превод на името на проф. Владимир Филипов”. Вътре в по-малък запечатан плик кандидатите трябва да посочат трите си имена, курс, специалност, e-mail и телефон за връзка.
 6. Преводите се предават в кабинет 167, централно крило на Ректората, 5-ти етаж, или сe изпращат на адрес: София 1504, СУ „Св. Климент Охридски”, Катедра по англицистика и американистика, за поетичния конкурс. Крайният срок за предаване е 20 декември 2011 г.
 7. Журито на конкурса се състои от преподаватели от Катедрата по англицистика и американистика.
 8. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 23 януари 2012 г. на интернет адрес www.afeasbg.com.
 9. На победителите в конкурса ще бъдат присъдени една първа награда от 250 лв. и една втора награда от 150 лв.

Желаем успех на всички участници.
От организаторите на конкурса.

***

Стоях на морския подвижен бряг
и гледах вечния тревожен бяг
на сините и белите вълни,
прииждащ от незнайни далнини
към мен със шумна радост и размах.
Върху граничната черта стоях
и слушах този непонятен плясък,
и гледах как се срещат блясък с блясък
и вътре в себе си усещах – ах! –
като че птица ще излитне с крясък.

Обърнах се след туй – и само пясък …

Александър Шурбанов, 1987

***

Човек не е за ангелски живот.
Я по-добре така го оставете –
да се оправя като зверовете
със стръв на лъв или с хомот на скот.

В ума човешки зреят чудеса,
но зракът божи там едва мъждука
и той продава в час на черна скука
душа и тяло, майка и деца.

Но идва утро. Над море и зло
изгрява нечие сърце голямо
и виждаш как над дяволското рамо
пониква бяло ангелско крило.

Александър Шурбанов, 2002

Leave a comment

%d bloggers like this: