КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА ПОЕЗИЯ ОТ БЪЛГАРСКИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА ИМЕТО НА ПРОФ. ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ – 2017 г.

 

Foundation logo vector

ФОНДАЦИЯ „УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА“

 

ОБЯВЯВА

 

ЕЖЕГОДНИЯ СИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА ПОЕЗИЯ

ОТ БЪЛГАРСКИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

НА ИМЕТО НА ПРОФ. ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ

2017 г. 

 

Фондация „Университетска англицистика и американистика“ (ФУАА) създаде специален фонд на името на професор Владимир Филипов, чиято цел е да съхрани спомена за него и неговия пример като един от най-изявените преводачи на поезия от български на английски език. За да изпълни тази мисия, през 2006 г. ФУАА учреди ежегоден конкурс за поетичен превод на негово име, който ще се проведе за дванадесети път тази година.

 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

 

  1. В конкурса могат да участват само студенти.
  2. Участниците могат да избират между две стихотворения, предложени от организаторите: „Скрижали“ от Екатерина Йосифова и „Сгрешено четене“ от Георги Господинов.
  3. Текстовете за превод са на разположение на интересуващите се на интернет адрес https://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/ или в Библиотечно-информационния център на катедра „Англицистика и американистика“, Ректорат, Централно крило, 5-ти етаж.
  4. Преводите трябва да се представят в три печатни екземпляра.
  5. Конкурсът е анонимен. Трите екземпляра на преведения текст трябва да бъдат поставени в плик, на който е изписано САМО „За конкурса за поетичен превод на името на проф. Владимир Филипов“. Вътре в по-малък запечатан плик кандидатите трябва да посочат трите си имена, ВУЗ, специалност, курс, e-mail и телефон за връзка.
  6. Преводите се предават в кабинет 167, Централно крило на Ректората, 5-ти етаж, или сe изпращат на адрес: София 1504, СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Англицистика и американистика“, за поетичния конкурс. Крайният срок за предаване е 18 декември 2017 г., 17.00 ч.
  7. Журито на конкурса се състои от преподаватели от катедра „Англицистика и американистика“.
  8. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 19 януари 2018 г. на интернет адрес https://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/
  9. На победителите в конкурса ще бъдат присъдени една първа награда от 250 лв. и една втора награда от 150 лв.

 

Желаем успех на всички участници.

От организаторите на конкурса

 

 

 

Конкурс за превод на поезия „Проф. Владимир Филипов“ – 2017 г.

 

 Екатерина Йосифова 

СКРИЖАЛИ

 

 За Иван Методиев (1946 – 2003)

Навръх баира шипка грее,
запалена от плод и есен.
А Онзи в шипката се смее,
над склона полегат надвесен:

сред тръните се там търкаля
облъскан камънак в безреда
и бай Моисейвото магаре
дълбокомислено го гледа.

Така прелита век ли, час ли,
мушица звънне, птица мине,
накрая Онзи се прозине:
мир на баирите слънчасали,
мираж над всякоя пустиня!

 

Георги Господинов 

СГРЕШЕНО ЧЕТЕНЕ

 

She walks in beauty like the Knife *

Тя иде като нож красива
Във нощ под лунен небосвод
Лъчи и сенки се преливат,
Стомана, прах и въглерод,
Графит и диамант проблясват в сиво,
Тя не върви, тя реже в ход.

Да влюбва е дошла и да убива
Като луна студена, остра като стих,
След нея няма мъртви, няма живи,
Тя иде като нож красива,
Тя иде като нож красива,
Как искам аз да съм убит.

*Byron

“She walks in beauty like the night”

“Тя иде като нощ красива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

%d bloggers like this: