КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА ПОЕЗИЯ ОТ БЪЛГАРСКИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА ИМЕТО НА ПРОФ. ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ – 2018 г.

Foundation logo vector

ФОНДАЦИЯ „УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА“

ОБЯВЯВА

ЕЖЕГОДНИЯ СИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА ПОЕЗИЯ

ОТ БЪЛГАРСКИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

НА ИМЕТО НА ПРОФ. ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ

Фондация „Университетска англицистика и американистика“ (ФУАА) създаде специален фонд на името на професор Владимир Филипов, чиято цел е да съхрани спомена за него и неговия пример като един от най-изявените преводачи на поезия от български на английски език. За да изпълни тази мисия, през 2006 г. ФУАА учреди ежегоден конкурс за поетичен превод на негово име, който ще се проведе за тринадесети път тази година.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

  1. В конкурса могат да участват само студенти.

  2. Участниците могат да избират между две стихотворения, предложени от организаторите: „Малка балада за голямата река“ от Христо Фотев и „Кръст“ от Миряна Башева.

  3. Текстовете за превод са на разположение на интересуващите се на интернет адрес https://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/ или в Библиотечно-информационния център на катедра „Англицистика и американистика“, Ректорат, Централно крило, 5-ти етаж.

  4. Преводите трябва да се представят в три печатни екземпляра.

  5. Конкурсът е анонимен. Трите екземпляра на преведения текст трябва да бъдат поставени в плик, на който е изписано САМО „За конкурса за поетичен превод на името на проф. Владимир Филипов“. Вътре в по-малък запечатан плик кандидатите трябва да посочат трите си имена, ВУЗ, специалност, курс, e-mail и телефон за връзка.

  6. Преводите се предават в кабинет 167, Централно крило на Ректората, 5-ти етаж, или сe изпращат на адрес: София 1504, СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Англицистика и американистика“, за поетичния конкурс. Крайният срок за предаване е 17 декември 2018 г., 17.00 ч.

  7. Журито на конкурса се състои от преподаватели от катедра „Англицистика и американистика“.

  8. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 22 януари 2019 г. на интернет адрес https://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/

  9. На победителите в конкурса ще бъдат присъдени една първа награда от 250 лв. и една втора награда от 150 лв.

Желаем успех на всички участници.

От организаторите на конкурса

Конкурс за превод на поезия „Проф. Владимир Филипов“ – 2018 г.

МАЛКА БАЛАДА ЗА ГОЛЯМАТА РЕКА

Христо Фотев

На Серафим Северняк

Реката свети, после потъмнява.

Реката има ласкава ръка.

И отминава, и не отминава –

навсякъде и винаги река.

 

От пролетта навярно, много бистри

изгряха в нея древните звезди

и рибите – детинските й мисли –

блестяха златни в сините води…

 

И всичко беше ново, по-огромно.

Аз дълго гледах тъмната вода

и можех вече ясно да си спомня

какво съм бил, преди да се родя.

 

КРЪСТ

Миряна Башева

Вървял ли си из улиците нощем,

по-стъпкан и от уличната прах,

по-мъртъв от добре изтлели мощи?

А аз вървях.

 

Седял ли си над бялата хартия,

по-бяла от лицето на монах,

по-страшна от потънала гемия?

А аз седях.

 

Разбирал ли си колко си излишен,

по-жалък от напразно сторен грях,

по-скучен от това четиристишие?

А аз разбрах.

 

Живял ли си единствено с перото,

любовник, брат, тиранин и аллах,

зачеркнало и хляба, и леглото?

Така живях.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *