Резултати от студентския конкурс за мемориалния грант “Д-р Калина Филипова” – 2017 г.

Резултати от студентския конкурс

 

 за мемориалния грант

 

“Д-р Калина Филипова” – 2017 г.

За конкурса постъпиха четири творчески проекта.

 

Журито в състав проф. дфн Евгения Панчева, доц. д-р Мария Пипева, доц. д-р Александра Главанакова реши:

 

Мемориалният грант (1 000 лева) се присъжда на:

 

Радостина Василева Куманова, студентка към катедра “Англицистика и американистика”, СУ, за проекта й, свързан с участие в Dublin James Joyce Summer School (2 – 8 July 2017) и писане на академична разработка по темата в рамките на 3 500 думи.

Честитим на носителя на Мемориалния грант „Д-р Калина Филипова”!  Благодарим на всички участници в конкурса и им желаем творчески успехи!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *