Конкурс за превод на поезия от български на английски език на името на проф. Владимир Филипов – 2016

afeaslogoФОНДАЦИЯ „УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА“

 

ОБЯВЯВА

 

ЕЖЕГОДНИЯ СИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА ПОЕЗИЯ

ОТ БЪЛГАРСКИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

НА ИМЕТО НА ПРОФ. ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ

 

 

Фондация „Университетска англицистика и американистика“ (ФУАА) създаде специален фонд на името на професор Владимир Филипов, чиято цел е да съхрани спомена за него и неговия пример като един от най-изявените преводачи на поезия от български на английски език. За да изпълни тази мисия, през 2006 г. ФУАА учреди ежегоден конкурс за поетичен превод на негово име, който ще се проведе за единадесети път тази година.

 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

 

  1. В конкурса могат да участват само студенти.
  2. Участниците могат да избират между две стихотворения, предложени от организаторите: „Тогава“ от Биньо Иванов и „Кой би“ от Иван Методиев.
  3. Текстовете за превод са на разположение на интересуващите се на интернет адрес https://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/ или в Библиотечно-информационния център на катедра „Англицистика и американистика“, Ректорат, Централно крило, 5-ти етаж.
  4. Преводите трябва да се представят в три печатни екземпляра.
  5. Конкурсът е анонимен. Трите екземпляра на преведения текст трябва да бъдат поставени в плик, на който е изписано САМО „За конкурса за поетичен превод на името на проф. Владимир Филипов“. Вътре в по-малък запечатан плик кандидатите трябва да посочат трите си имена, курс, специалност, e-mail и телефон за връзка.
  6. Преводите се предават в кабинет 167, Централно крило на Ректората, 5-ти етаж, или сe изпращат на адрес: София 1504, СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Англицистика и американистика“, за поетичния конкурс. Крайният срок за предаване е 20 декември 2016 г., 17.00 ч.
  7. Журито на конкурса се състои от преподаватели от катедра „Англицистика и американистика“.
  8. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до средата на януари 2017 г. на интернет адрес https://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/
  9. На победителите в конкурса ще бъдат присъдени една първа награда от 250 лв. и една втора награда от 150 лв.

 

Желаем успех на всички участници.

От организаторите на конкурса

 

 

 

Конкурс за превод на поезия „Проф. Владимир Филипов“ – 2016 г.

 

 

 

 

ТОГАВАБиньо ИвановТогава ще си сложа шапката,
ще се сбогувам – сбогом с котката –
и ще излезна да те търся.
Пътя бил посипан с тръни –
и ще се върна за обувките,
ще хвърля на леглото шапката,
ще се сбогувам – сбогом с котката.
Отново ще си сложа шапката,
ще се сбогувам – сбогом с котката.
Цялото небе до тебе
било разхвърляно на облаци –
и ще се върна за палтото,
ще се ръкувам – здрасти с котката.
Думите ще съм забравил,
които трябва да ти кажа,
а те не чакат зад вратата,
не ги протяга окачалката.
Тогава ще си махна шапката
и
котката
ще
сложа
в
нея. 
КОЙ БИ Иван Методиев 

Кой би могъл така да съчетае
лукавството с детинската наивност?
Тя себе си желае да излъже,
но иска първо аз да й повярвам.

 

Усмивката й, устните бъбриви,
ме карат да изпитвам странна жажда.
Бедрата й, притиснати капризно,
са промисъл за юлската природа.

 

Тя цялата е радост, но защо ли
внезапно радостта я натъжава?
Къде ме води този стръмен поглед?

 

Аз смътно подозирам, че отдавна
тя знае пътя, сякаш смърт е пила.
Тя иска не да помни – да забравя.