Резултати от конкурса за поетичен превод „Проф. Владимир Филипов“ – 2015 г.

За конкурса постъпиха десет превода на предложените от организаторите стихотворения. Журито в състав проф. д-р Евгения Панчева, доц. д-р Мария Пипева и Андрей Филипов реши: Първа награда не се присъжда. Втора награда (150 лева) се присъжда на: Десислава Костадинова Николова, студентка от първи курс в магистърска програма „Преводач-редактор“, Факултет по славянски филологии на СУ „Св. […]

Конкурс за превод на поезия „Проф. Владимир Филипов“ – 2015 г.

ФОНДАЦИЯ „УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА“   ОБЯВЯВА   ЕЖЕГОДНИЯ СИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА ПОЕЗИЯ ОТ БЪЛГАРСКИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА ИМЕТО НА ПРОФ. ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ   Фондация „Университетска англицистика и американистика“ (ФУАА) създаде специален фонд на името на професор Владимир Филипов, чиято цел е да съхрани спомена за него и неговия пример като един […]

Резултати от конкурса за поетичен превод „Проф. Владимир Филипов“ – 2014 г.

За конкурса постъпиха девет превода на предложените от организаторите стихотворения („Поетът“ от Валери Петров и „Надежда“ от Валери Станков). Журито в състав проф. д-р Евгения Панчева, гл. ас. д-р Мария Пипева и Андрей Филипов реши: В тазгодишното издание на конкурса награди НЕ СЕ ПРИСЪЖДАТ.

Ежегоден конкурс за превод на поезия от български на английски език на името на проф. Владимир Филипов

ФОНДАЦИЯ „УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА“ ОБЯВЯВА ЕЖЕГОДНИЯ СИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА ПОЕЗИЯ ОТ БЪЛГАРСКИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА ИМЕТО НА ПРОФ. ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ Фондация „Университетска англицистика и американистика“ (ФУАА) създаде специален фонд на името на професор Владимир Филипов, чиято цел е да съхрани спомена за него и неговия пример като един от най-изявените преводачи […]

Конкурс за мемориалния грант “д-р Калина Филипова”

ФОНДАЦИЯ “УНИВЕРСИТЕТСКА АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА” обявява КОНКУРС за МЕМОРИАЛНИЯ ГРАНТ “Д-Р КАЛИНА ФИЛИПОВА” Катедрата по англицистика и американистика към СУ “Св. Климент Охридски” и Фондация „Университетска англицистика и американистика” – съвместно с дарителите от САЩ и Великобритания – учредиха специален мемориален фонд на името на д-р Калина Филипова, за да се съхрани споменът за нея […]

Откриване на изцяло реконструираната 243-та аудитория

На 1 октомври 2014 г. 14.00 часа в Ректората на Софийския университет ще бъде открита изцяло реконструираната 243-та аудитория, която се намира в Северното крило, ет. 2. Залата, с която Факултетът по класически и нови филологии на СУ развива електронното обучение, е оборудвана с видеоконферентна и мултимедийна система, видеокамери и компютри. Съвременното оборудване позволява дистанционно […]

Кандидатстудентски курсове за приемния изпит на СУ по английски език

Занятията се провеждат в събота или неделя, 9-13.30 или 14-18.30 ч. (6 учебни часа на занятие). Обучението се провежда от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски”. • подготвителни курсове (120 и 60 учебни часа) Цени: 20 седмици за курс от 120 ч. = 660 лв. (360+330 лв. на две вноски); […]

Юридически английски език

ЗАПОЧВА НОВО ПОКОЛЕНИЕ ГЪВКАВ, ДОСТЪПЕН И ВИСОКОЕФЕКТИВЕН КУРС ПО ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Новият курс по юридически английски език на ФУАА комбинира по изключително продуктивен начин дистанционно обучение и семинарни занятия. Обучаемите натрупват постъпателно знания в удобно за тях време посредством виртуална среда за обучение в онлайн контакт с преподавателя, и прилагат наученото веднъж седмично в […]