Category Archives: Курсове

Talking to Each Other: Translating and Editing

Translation between any languages requires a range of skills and in this course we’ll look at translating all sorts of texts from Bulgarian into English (from journalism, brochures and reports through to lifewriting, fiction and beyond). We’ll also discuss specific linguistic and cross-cultural questions relating to language register, grammatical structure, idioms, cultural references and more.  Students will be given exercises and personal feedback relating to key skills including the translation of specific texts; the editing/rewriting of existing translations; the analysis and evaluation of existing translations.

Dr. Tom Phillips is a poet, playwright, translator, journalist, editor, and university lecturer with a PhD in creative writing from the University of Reading. As a translator, he has translated everything from the poetry of Geo Milev to the autobiography of Hristo Stoichkov, from business and government reports to marketing materials. His own writing has been published in numerous magazines, anthologies, pamphlets and books and he has taught at the universities of Sofia, Reading, Bath Spa and Portsmouth, as well as for Sofia Writing Challenge and Bristol Folk House.

N.B. Intermediate and above level of English required.

Course length: 10 weeks/30 academic hours

Start date: 18 October 2023

Day: Wednesday

Time: 18:00 to 20:15

Full fee: 360 Leva

Please register HERE

If you have any questions, please write to afeas2016@gmail.com

Въпроси и отговори за изпита по английски език в СУ №1

1️⃣ Кога ще се проведе изпитът по английски език за прием в Софийския университет през 2023/24 година?

👉Според официалната информация на сайта на СУ “Св. Климент Охридски”, на заседание на Академичния съвет от 25 януари 2023 г. са приети документите за кандидатстудентската кампания през 2023 г. – Правилник, балообразуване за специалностите и график за провеждане на двете кандидатстудентски сесии.
👉 За учебната 2023/2024 година Софийският университет ще признава оценките от държавен зрелостен изпит като конкурсни за кандидатстване в 118 от общо 120 бакалавърски програми.
👉 Изпитът по английски език ще се проведе на 4 юни 2023 г. от 9:00 ч.
👉Фондация “Университетска Англицистика и Американистика” – ФУАА ще ви информира за всички новости, свързани с балообразуването, изискванията и подготовката за изпита по английски език. Последвайте страницата ни във Facebook и я споделете с приятели, на които тази информация би била от полза.
И още: 

Q&A № 2️⃣ Каква е разликата между матурата по английски език и кандидатстудентския изпит в СУ?

 Q&A № 3️⃣ В кои специалности мога да вляза с изпита по английски език? 

Q&A № 4️⃣ Моето училище предлага матура по английски на ниво В1. Достатъчно ли е за влизане в СУ? 

Подготовка за кандидатстудентския изпит по английски език в СУ “Св. Климент Охридски” 2023/24 г.

КАТЕДРА “АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА” организира курсове за подготовка за кандидатстудентския изпит по английски език в СУ „Св. Кл. Охридски“

Обучението се осъществява в малки групи от 6-12 души и е подходящо за всички желаещи да кандидатстват с английски език в над 20 бакалавърски програми на СУ, независимо от нивото на ДЗИ, което ще държат (или вече са издържали).

Всички курсове се водят от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски”.

Тренировъчният курс се провежда присъствено.

Подготвителният курс се провежда онлайн.

За консултации и записване: тел. 0889 057 616 и 0898 220 468 

e-mail: fuaakursove@abv.bg

_____________________________________

ТРЕНИРОВЪЧЕН КУРС (24 учебни часа, 4 дни Х 6 часа)

Тренировъчният курс предлага:

✅ Обяснения за процедурата, по която се провежда изпитът.

✅ Работа по тестови материали от последните реални изпити с измерване на времето за всеки елемент от изпита.

✅ Подробни обяснения по всеки от направените изпитни варианти и по основни въпроси, свързани с необходимата лексика и граматика.

✅ Указания и препоръки за написване на съчинението и за критериите, по които то се оценява.

✅ Оценка на достигнатото ниво на подготовката за изпита по английски език според изпитната скала на Софийския университет.

Тренировъчният курс се провежда в два последователни уикенда.

Цена: 200 лв.

Курсистите, посещавали 10-седмичен подготвителен курс, получават 10% отстъпка от таксата за тренировъчен курс.

_____________________________________

ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС (60 учебни часа: 10 седмици Х  6 учебни часа)

Подготвителният курс предлага:

✅ Учебни материали, специално разработени от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски” и насочени към усвояване на конкретните знания и умения, необходими за постигане на високи резултати на кандидатстудентския изпит по английски език в Софийския университет.

✅ Автентични тестови задачи от кандидатстудентски изпити и подробни упражнения към всяка от тестовите задачи.

✅ Целенасочено трениране на всеки елемент от изпита – Dictation (диктовка), Reading Comprehension (четене с разбиране), Cloze Test (тест за попълване на пропуснати думи), Error Identification (откриване на грешки), Paraphrase (парафраза на изречения).

✅ Специални упражнения за писане на съчинение – разработване на всеки елемент от текста според критериите за оценка на изпита. Индивидуален подход към всеки курсист при развиването на уменията за създаване на писмен текст на английски език и оценката на достигнатото ниво.

✅ Периодични тестове за установяване на напредъка по време на курса.

Начало: 11 март 2023.

Цена: 480 лв., с включени учебни материали.

Курсистите, изкарали тренировъчен курс, получават 5% отстъпка от таксата за подготвителния курс.

650лв. при записване за двата курса едновременно. 

Банкова сметка за превод на таксите:

Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

Задължено лице: трите имена на участника в курса

Основание за плащане: наименованието на курса (напр. „КС курс – разширен“, „КС курс – кратък“ или „КС курс – тренировъчен“)

____________________________________

Въпроси и отговори за изпита по английски език в СУ