Въпроси и отговори за изпита по английски език №3

3️⃣. В кои специалности мога да вляза с изпита по английски език?

Кандидатстудентският изпит (КСИ) по английски език ви дава достъп до следните специалности на Софийски университет: 

18 специалности на Факултета по класически и нови филологии:

✅Английска филология

✅Испанска филология

✅Португалска филология

✅Скандинавистика

✅Класическа филология

✅Унгарска филология

✅Новогръцка филология

✅Румънска филология

✅Тюркология

✅Арабистика

✅Иранистика

✅Китаистика

✅Индология

✅Японистика

✅Кореистика

✅Арменистика и кавказология

✅Южна, Източна и Югоизточна Азия

✅Африканистика (на английски език)

 

9 специалности на Философския факултет:

✅Философия

✅Психология

✅Социология

✅Политология

✅Публична администрация

✅Библиотечно-информационни науки

✅Европеистика

✅Публични информационни системи

✅Философия (на английски език)

 

По една специалност в Химическия и Биологическия факултет:

✅Химия и английски език

✅Биология и английски език

 

 и 5 специалности в Геолого-географския факултет:

✅География

✅Туризъм

✅Регионално развитие и политика

✅География и английски език

✅Климатични промени и управление (на английски)

Пълната информация за прием във всички специалности ще намерите в ПРИЛОЖЕНИЕ 2 на сайта на Софийски университет.  

И още: 

Q&A № 1️⃣ Кога ще се проведе изпитът по английски език за прием в Софийския университет през 2023/24 година?

Q&A № 2️⃣  Каква е разликата между матурата по английски език и кандидатстудентския изпит в СУ?

Q&A № 4️⃣ Моето училище предлага матура по английски на ниво В1. Достатъчно ли е за влизане в СУ? 

Q&A № 5️⃣ Завършил/а съм отдавна и нямам оценка от матура по английски. Как мога да кандидатствам в СУ с английски език?