Въпроси и отговори за изпита по английски език в СУ №6

Q&A № 6️⃣ Ще държа матура по английски, ниво В2 (ДЗИ1). Налага ли се да държа и изпит по английски в СУ?
👉 Това зависи от специалността, за която искате да кандидатствате. За част от филологическите специалности явяването на кандидатстудентски изпит не е наложително, но е силно препоръчително, защото по този начин ще увеличите шансовете си за прием в желаната специалност. При налични оценки и от ДЗИ, и от кандидатстудентски изпит по английски, в балообразуването се включва по-благоприятната за вас оценка – т.е. тази, при която се получава по-висок бал.
👉 Важно е да отчетете, че оценката от кандидатстудентския изпит има по-голяма тежест в балообразуването за специалност “Английска филология” (и за някои други специалности в СУ): тя се включва с коефициент 3️⃣ в крайния бал, докато оценката от ДЗИ на ниво В2 (профилирана подготовка) е с коефициент 2️⃣.5️⃣, а тази от ДЗИ на ниво В1.1 (профилирана подготовка) – с коефициент 2️⃣.
👉 На практика това означава, че оценка 6.00 от ДЗИ (В2) има същата тежест като оценка 5.00 от кандидатстудентския изпит, а 6.00 от ДЗИ (В1.1) би се равнявала на 4.00 от кандидатстудентския изпит.
👉 Освен това подготовката за кандидатстудентския изпит по английски език на СУ ще ви помогне да се подготвите и за по-добро представяне на ДЗИ по английски език.
👉 Подробна информация за балообразуването можете да намерите в Приложение 2 на сайта на Софийски университет.