Въпроси и отговори за изпита по английски №7

Q&A № 7️⃣ Как мога да се подготвя за изпита по английски език?
👉Изпитът по английски език е писмен и проверява езиковите знания и умения на кандидатите: диктовка, лексикограматичен тест с 4 компонента и кратко съчинение.
👉 Материалът по граматика е публикуван на сайта на СУ.
👉За да се справите добре с диктовката, трябва да наблегнете върху правописа си, а също и върху уменията си за слушане с разбиране.
👉За да се представите добре на лексикограматичния тест, трябва да работите върху уменията си за четене с разбиране; да обогатявате речниковия си запас (като обръщате внимание и на устойчиви словосъчетания, идиоми, употребата на предлози и др.); и да развивате и систематизирате познанията си по граматика.
👉Добрият правопис, богатият и разнообразен речник и задълбочените и систематични познания по граматика ще ви помогнат да напишете и добро съчинение.
👉 Запознайте се предварително и с методическите указания за провеждане на изпита в посочения по-горе линк, за да ви е по-лесно на самия изпит.
👉 Бихте могли да се подготвите и с помощта на поредицата помагала на издателство „Просвета“ SUATEFL: Five Real Tests with Key and Explanatory Answers, 2002-2018 г., както и на останалите помагала, посочени в описанието на кандидатстудентския изпит по английски език на сайта на Софийския университет.
👉 Подготовката обаче би била много по-успешна при експертното обучение на преподаватели от катедра „Англицистика и американистика“ на СУ в различните подготвителни и тренировъчни курсове, предлагани от Фондация „Университетска англицистика и американистика“.
И още: