Въпроси и отговори за изпита по английски №8

Q&A № 8️⃣ Как да се подготвя за съчинението по английски език за кандидатстудентския изпит?
За да се справите успешно със съчинението, необходимо е да работите върху следните умения:
👉 построяването на логичен и подреден текст с ясни смислови връзки както между отделните изречения в абзаца, така и между абзаците;
👉 формулирането на ясна теза още в началото на съчинението и доразвиването и защитаването й в основната част на съчинението, като във всеки абзац се разглежда различен аспект на въпроса. Преходът от един аспект на въпроса към следващия трябва да е плавен и логичен;
👉 написването на заключение, което обобщава, а не просто преповтаря казаното. Обърнете внимание, че в заключението не бива да въвеждате нови идеи, примери или аргументи;
👉 избягването на смислови повторения; стегнат и ясен изказ.
Когато се упражнявате в писането на съчинения, много е важно преди да започнете самото писане, да направите кратък предварителен план на съчинението. Запишете си всички идеи, които ви хрумнат; преценете кои от тях са най-пряко свързани с темата на съчинението и кои ще можете да развиете най-убедително; и ги подредете в логична последователност. Добрият предварителен план е предпоставка за добро съчинение;
👉Когато вече сте написали съчинението си, не забравяйте да отделите няколко минути, за да го изчетете отново. Това ще ви помогне да отстраните допуснати по невнимание езикови грешки;
👉 Важно е също да тренирате писане за време: уверете се, че можете да развиете и завършите съчинение от 300-350 думи в рамките на 50 минути.
И още: