Въпроси и отговори за изпита по английски език №2

2️⃣ Каква е разликата между матурата по английски език и кандидатстудентския изпит в СУ?

Както ДЗИ¹ след профилирана подготовка по английски език, така и кандидатстудентският изпит по английски език в Софийския университет проверяват езиковите компетентности на кандидатите на ниво В2 по Общоевропейската езикова рамка.

За разлика от ДЗИ¹ обаче, кандидатстудентският изпит е съобразен с нуждите на обучението в СУ. Той проверява по-целенасочено систематизираните познания по английска граматика, лексика и правопис, както и компетентната им употреба, чрез диктовка, лексикограматичен тест с няколко компонента и написването на по-разгърнато съчинение (300-350 думи).

Тези познания са необходимият минимум за успешно академично обучение на английски език във филологическите специалности на СУ. Ето защо оценката от кандидатстудентския изпит има по-голяма тежест в балообразуването: тя се включва с коефициент 3 в крайния бал, докато оценката от ДЗИ на ниво В2 (профилирана подготовка) е с коефициент 2.5, а тази от ДЗИ на ниво В1.1 (профилирана подготовка) – с коефициент 2. На практика това означава, че оценка 6.00 от ДЗИ¹ (В2) има същата тежест като оценка 5.00 от кандидатстудентския изпит, а 6.00 от ДЗИ² (В1.1) би се равнявала на 4.00 от кандидатстудентския изпит. 

Горните коефициенти са валидни за специалност Английска филология. Всяка специалност има  собствен коефициент на оценката от матурата и изпита. Подробна информация за балообразуването можете да намерите на сайта на СУ в Приложение 2.

И още:
Q&A № 1️⃣ Кога ще се проведе изпитът по английски език за прием в Софийски университет през 2023/24 година?

Q&A № 3️⃣ В кои специалности мога да вляза с изпита по английски език?

Q&A № 4️⃣ Моето училище предлага матура по английски на ниво В1. Достатъчно ли е за влизане в СУ? 

Q&A № 5️⃣ Завършил/а съм отдавна и нямам оценка от матура по английски. Как мога да кандидатствам в СУ с английски език?